Polish flag Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego. US flag

"Alleluja" - Leonard Cohen

Pentatronix - Hallelujah
Kliknij tutaj by obejrzeć wideo instrumentalne
"Alleluja" - Rob Landes and Aubry Pitcher
Kliknij tutaj by obejrzeć wideo głosowe
"Alleluja" - Pentatronix
Kliknij tutaj aby słuchać dźwięku zakończenia lekcji

Linie 1 / 28

I've heard there was a secret chord

I

have heard

there

was

a

secret

chord

ja

słyszałem

tam

był

-

sekretny

akord

Słyszałem, że był tam sekretny akord.

Linie 2 / 28

That David played, and it pleased the Lord

that

David

played

and

it

pleased

the

Lord

że

Dawid

grał

i

to

cieszyło

-

Boga

Że Dawid grał i to cieszyło Boga.

Linie 3 / 28

But you don't really care for music, do you?

but

you

do

not

really

care

for

music

do

you

ale

Ty

robisz

nie

prawdziwie

zależy

na

muzyka

robisz

Ty

Ale Tobie nie zależy na muzyce, prawda?

Linie 4 / 28

Well, it goes like this, the fourth, the fifth,

well

it

goes

like

this

the

fourth

the

fifth

więc

to

idzie

jak

to

-

czwarty

-

piąty

Więc to idzie tak, czwarty, piąty

Linie 5 / 28

the minor fall, the major lift

the

minor

fall

the

major

lift

-

mały

upadek

-

małe

powstanie

mały upadek, małe powstanie

Linie 6 / 28

the baffled king composing hallelujah

the

baffled

king

composing

hallelujah

-

zdziwiony

król

komponuje

alleluja

Zdziwiony król komponuje alleluja

Linie 7 / 28

Hallelujah

Hallelujah

Alleluja

Alleluja

Linie 8 / 28

Well, your faith was strong, but you needed proof

well

your

faith

was

strong

but

you

needed

proof

więc

Twoja

wiara

była

mocna

ale

Ty

potrzebowałeś

dowód

Więc, Twoja wiara była mocna ale potrzebowałeś dowodu

Linie 9 / 28

You saw her bathing on the roof

you

saw

her

bathing

on

the

roof

Ty

zobaczyłeś

kąpiącą

na

-

dachu

Zobaczyłeś ją kąpiącą się na dachu

Linie 10 / 28

Her beauty and the moonlight overthrew you

her

beauty

and

the

moonlight

overthrew

you

jej

piękno

i

-

światło księżyca

obezwładniło

Cię

Jej piękno i światło księżyca obezwładniło Cię

Linie 11 / 28

She tied you to the kitchen chair

she

tied

you

to

the

kitchen

chair

ona

przywiązała

Cię

do

-

kuchnia

krzesło

Przywiązała Cię do kuchennego krzesła

Linie 12 / 28

She broke your throne, and she cut your hair

she

broke

your

throne

and

she

cut

your

hair

ona

połamała

Twój

tron

i

ona

obcięła

Twoje

włosy

Połamała Twój tron i obcięła Ci włosy

Linie 13 / 28

And from your lips she drew the Hallelujah

and

from

your

lips

she

drew

the

hallelujah

i

z

Twoich

ust

ona

wyprowadziła

-

alleluja

I z Twoich ust wyprowadziła alleluja

Linie 14 / 28

Hallelujah

Hallelujah

Alleluja

Alleluja

Linie 15 / 28

Well, baby, I've been here before,

well

baby

I

have been

here

before

więc

kochanie

ja

byłem

tu

przedtem

Więc Kochanie, byłem tu przedtem

Linie 16 / 28

I've seen this room, I've walked this floor,

I

have seen

this

room

I

have walked

this

floor

ja

widziałem

ten

pokój

ja

chodziłem

ta

podłoga

Widziałem ten pokój, chodziłem po tej podłodze

Linie 17 / 28

I used to live alone before I knew you.

I

used

to live

alone

before

I

knew

you

ja

zwykłem

życie

samotnie

zanim

ja

poznałem

Ty

Zwykłem mieszkać sam zanim Cię poznałem.

Linie 18 / 28

And I've seen your flag on the marble arch,

and

I

have seen

your

flag

on

the

marble

arch

i

ja

widziałem

Twoją

flagę

na

-

marmurowym

łuku

I widziałem Twoją flagę na marmurowym łuku,

Linie 19 / 28

And love is not a victory march,

and

love

is

not

a

victory

march

i

miłość

jest

nie

-

zwycięstwo

marsz

I miłość nie jest marszem zwycięstwa,

Linie 20 / 28

It's a cold and it's a broken Hallelujah

it

is

a

cold

and

it

is

a

broken

hallelujah

to

jest

-

zimno

i

to

jest

-

złamane

alleluja

To jest zimne i to jest złamane Alleluja

Linie 21 / 28

Hallelujah

Hallelujah

Alleluja

Alleluja

Linie 22 / 28

Maybe there's a God above

maybe

there

is

a

God

above

może

tam

jest

-

Bóg

na górze

Może jest Bóg na górze

Linie 23 / 28

But all I've ever learned from love

but

all

I

have learned

ever

from

love

ale

wszystko

ja

nauczyłem

zawsze

od

miłość

Ale to czego nauczyłem się od miłości

Linie 24 / 28

Was how to shoot somebody who outdrew you,

was

how

to shoot

somebody

who

outdrew

you

było

jak

zastrzelić

kogoś

kto

celował

Ty

to jak zastrzelić kogoś, kto celował w Ciebie

Linie 25 / 28

And it's not a cry that you hear at night

and

it

is

not

a

cry

that

you

hear

at

night

i

to

jest

nie

-

płacz

który

Ty

słyszysz

w

noc

I nie jest to płacz, który słyszysz w nocy

Linie 26 / 28

It's not somebody who's seen the light

it

is

not

somebody

who

has seen

the

light

to

jest

nie

ktoś

kto

widział

-

światło

To nie jest ktoś, kto widział światło

Linie 27 / 28

It's a cold and it's a broken Hallelujah

it

is

a

cold

and

it

is

a

broken

hallelujah

to

jest

-

zimno

i

to

jest

-

złamane

alleluja

To jest zimne i to jest złamane Alleluja

Linie 28 / 28

Hallelujah

Hallelujah

Alleluja

Alleluja