Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

"Tisíc let" - Christina Perri

"A Thousand Years" - Christina Perri

alternate title

Klikni zde pro přehrání videa.

Klikni zde pro přehrání zvuku.

Line 1 / 31

Heart beats fast,

heart

beats

fast

srde

bije

rychle

Srdce bije rychle

Line 2 / 31

colors and promises,

colors

and

promises

barvy

a

sliby

Barvy a sliby

Line 3 / 31

how to be brave,

how

to be

brave

jak

být

statečný

Jak mám být statečná

Line 4 / 31

How can I love when I'm afraid to fall,

how

can

I love

when

I am afraid

to fall

jak

můžu

milovat

když

bojím se

spadnout

Jak můžu milovat, když se bojím pádu?

Line 5 / 31

but watching you stand alone,

but

watching

you stand

alone

ale

sledovat

stát

sám

Ale já vidím že jsi zůstal sám

Line 6 / 31

All of my doubt suddenly goes away somehow,

all of

my doubt

suddenly

goes away

somehow

všechno

moje pochybnosti

rázem

šli pryč

nějak

Všechny mé pochybnosti náhle někam mizí.

Line 7 / 31

One step closer

one

step

closer

jeden

krok

blíž

O krůček blíže

Line 8 / 31

I have died everyday waiting for you

I have died

everyday

waiting for

you

Umřel jsem

každý den

čekáním pro

tebe

Umírala jsem každý den čekáním na Tebe.

Line 9 / 31

Darling, don't be afraid I have loved you, For a thousand years,

darling

do not be afraid

I have loved

you

for

a thousand years

Miláčku

neboj se

Milovala jsem

tebe

pro

tisíc let

Miláčku, neboj se, Miluji Tě tisíc let,

Line 10 / 31

I'll love you for a thousand more

I will love

you

for

a thousand more

budu milovat

tebe

pro

tisíc dalších

A budu Tě milovat tisíc dalších.

Line 11 / 31

Time stands still,

time

stands

still

Čas

stojí

pořád

Čas se zastavil,

Line 12 / 31

Beauty in all she is,

beauty

in all

she is

krása

ve všem

ona je

V celé své kráse,

Line 13 / 31

I will be brave

I will be

brave

já budu

hrdý

Já budu silná

Line 14 / 31

I will not let anything take away what's standing in front of me

I will not let

anything

take away

what

is standing

in front of me

já nenechám

nic

vzít si

co

stojí

přede mnou

Už si nenechám vzít cokoli z toho, co stojí přede mnou.

Line 15 / 31

Every breath, every hour has come to this,

every breath

every hour

has come

to this

každý nádech

každou hodinu

tohle příjde

k tomuhle

Každý nádech. Každá hodina směřovala k tomuhle.

Line 16 / 31

One step closer

one

step

closer

jeden

krok

blíž

O krůček blíže

Line 17 / 31

I have died everyday waiting for you

I have died

everyday

waiting for

you

Umřel jsem

každý den

čekáním pro

tebe

Umírala jsem každý den čekáním na Tebe.

Line 18 / 31

Darling, don't be afraid I have loved you, For a thousand years

darling

do not be afraid

I have loved

you

for

a thousand years

Miláčku

neboj se

Milovala jsem

tebe

pro

tisíc let

Miláčku, neboj se. Miluji Tě tisíc let.

Line 19 / 31

I'll love you for a thousand more

I will love

you

for

a thousand more

budu milovat

tebe

pro

tisíc dalších

A budu Tě milovat tisíc dalších.

Line 20 / 31

And all along I believed I would find you

and

all along

I believed

I would find

you

a

všechno spolu

veřila jsem

že najdu

tebe

A celou dobu jsem věřila že bych tě mohla najít.

Line 21 / 31

Time has brought your heart to me

time

has brought

your heart

to me

čas

přivedl

tvoje srdce

ke mně

Čas přivedl tvé srdce ke mně

Line 22 / 31

I have loved you for a thousand years

I have loved

you

for

a thousand years

Milovala jsem

tebe

pro

tisíc let

Miluji Tě tisíc let.

Line 23 / 31

I'll love you for a thousand more

I will love

you

for

a thousand more

budu milovat

tebe

pro

tisíc dalších

A budu Tě milovat tisíc dalších.

Line 24 / 31

One step closer, one step closer,

one

step

closer

one

step

closer

jeden

krok

blíž

jeden

krok

blíž

O krůček blíže, O krůček blíže

Line 25 / 31

I have died everyday waiting for you

I have died

everyday

waiting for

you

Umřel jsem

každý den

čekáním pro

tebe

Umírala jsem každý den čekáním na Tebe.

Line 26 / 31

Darling, don't be afraid I have loved you, For a thousand years,

darling

do not be afraid

I have loved

you

for

a thousand years

Miláčku

neboj se

Milovala jsem

tebe

pro

tisíc let

Miláčku, neboj se. Miluji Tě tisíc let.

Line 27 / 31

I'll love you for a thousand more

I will love

you

for

a thousand more

budu milovat

tebe

pro

tisíc dalších

A budu Tě milovat tisíc dalších.

Line 28 / 31

And all along I believed I would find you

and

all along

I believed

I would find

you

a

všechno spolu

veřila jsem

že najdu

tebe

A celou dobu jsem věřila že bych tě mohla najít.

Line 29 / 31

Time has brought your heart to me

time

has brought

your heart

to me

čas

přivedl

tvoje srdce

ke mně

Čas přivedl tvé srdce ke mně

Line 30 / 31

I have loved you for a thousand years

I have loved

you

for

a thousand years

Milovala jsem

tebe

pro

tisíc let

Miluji Tě tisíc let.

Line 31 / 31

I'll love you for a thousand more

I will love

you

for

a thousand more

budu milovat

tebe

pro

tisíc dalších

A budu Tě milovat tisíc dalších.