Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

Zombies! - Bob Hope

Bob Hope

Klikni zde pro přehrání videa

Klikni zde pro přehrání zvuku

Line 1 / 8

Do you live here?

do

you

live

here

dělat

vy

žít

tady

Žijete tu?

Line 2 / 8

Yes.

yes

ano

Ano.

Line 3 / 8

Well, maybe you know what a zombie is?

well

maybe

you know

what

a zombie

is

takže

možná

vy víte

co

zombie

je

Takže, možná víte, co je to zombie?

Line 4 / 8

When a person dies and is buried, it seems a certain voodoo priest [who] will have the power to bring him back to life.

when

a person

dies

and

is buried

it seems

a

certain

voodoo

priest

who

will have

the power

to bring

him

back

to life

když

člověk

zemře

and

je pohřben

zdá se

-

určitý

voodoo

šaman

který

bude mít

sílu

přínost

jej

zpět

k životu

Když člověk zemře a je pohřben, zdá se, že určitý voodoo šaman má schopnost přivést jej zpět k životu.

Line 5 / 8

How horrible!

how

horrible

jak

hrozné

Jak hrozné!

Line 6 / 8

It's worse than horrible, because a zombie has no will of his own.

it is

worse

than

horrible

because

a zombie

has

no will

of his own

to je

horší

než

hrozné

protože

zombie

žádnou vůli

svoji vlastní

Je to horší než hrozné, jelikož zombie nemá žádnou vlastní vůli.

Line 7 / 8

You see them sometimes walking around blindly with dead eyes, following orders, not knowing what they do, not caring.

you see

them

sometimes

walking

around

blindly

with dead eyes

following orders

not

knowing

what they do

not caring

vy vidíte

je

občas

chodit

okolo

slepě

s mrtvýma očima

následující příkazy

ne

vědět

co dělají

nezajímat se

Občas je vidíte, jak chodí okolo, s mrtvýma očima, následujíc příkazy, aniž by věděli, co dělají, aniž by je to zajímalo.

Line 8 / 8

You mean like Democrats?

you mean

like

Democrats

vy myslíte

jako

Demokrati

Myslíte, jako Demokrati?