Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

"City of New Orleans" - Arlo Guthrie (originally by Steve Goodman)

"Město New Orleans" - Arlo Guthrie (původní nahrávka od Stevea Goodmana)

train

Klikni zde pro přehrání videa.

Klikni zde pro přehrání zvuku.

Line 1 / 36

Riding on the "City of New Orleans"

Riding

on

the city

of New Orleans

jedoucí

na

městě

New Orleans

Jedeme vlakem "Město New Orleans"

Line 2 / 36

Illinois Central, Monday morning rail

Illinois Central

Monday morning

rail

Illinoiská Centrální železnice

pondělní ráno

spojení

Illinoiská Centrální, pondělní ranní spoj

Line 3 / 36

15 cars and 15 restless riders

fifteen

cars

and

fifteen

restless

riders

patnáct

vagónů

a

patnáct

neklidných

pasažérů

Patnáct vagónů a patnáct neklidných pasažérů

Line 4 / 36

3 conductors, 25 sacks of mail

three

conductors

twenty-five

sacks

of mail

tři

průvodčí

dvacet pět

pytlů

pošty

3 průvodčí a dvacet pět pytlů s poštou

Line 5 / 36

All along the southbound odyssey, the train pulls out of Kankakee

All along

the southbound odyssey

the train

pulls out

of Kankakee

po celou délku

odysea směrem na jih

vlak

vyjíždí

z Kankakee

Podél celé této odysey na jih, vlak vyjíždí k Kankakee

Line 6 / 36

And rolls along past houses farms and fields

And

rolls

along

past

houses

farms

and

fields

a

valí se

podél

kolem

domů

farem

a

polí

A valí se kolem domů, farem a polí

Line 7 / 36

Passing trains that have no name, and freight yards full of old black men

Passing

trains

that

have no name

and

freight yards

full of

old black men

míjí

vlaky

které

mají

žádné jméno

a

nákladní překladiště

plná černých mužů

Míjí vlaky beze jmen a překladiště plná černých mužů

Line 8 / 36

And the graveyards of the rusted automobiles

And

the graveyards

of the rusted automobiles

a

hřbitovy

rezavých aut

A hřbitovy zrezlých aut

Line 9 / 36

Good morning, America, how are you?

Good morning

America

how are you

dobré ráno

Amerika

jak se máš

Dobré ráno, Ameriko, jak se máš

Line 10 / 36

Said: "Don't you know me? I'm your native son."

Said

don't you know

me

I'm

your native son

řekl jsem

copak neznáš

já jsem

tvůj rodný syn

Copak mě neznáš, já jsem tvůj rodný syn

Line 11 / 36

I'm the train they call the "City of New Orleans"

I'm

the train

they call

the City of New Orleans

já jsem

ten vlak

kterému říkají

Město New Orleans

Já jsem ten vlak, kterému říkají "Město New Orleans"

Line 12 / 36

I'll be gone 500 miles when the day is done

I will be gone

five hundred miles

when

the day

is done

budu pryč

pět set mil

když

den

skončí

Než slunce zajde, budu o pět set mil dál

Line 13 / 36

Dealing card games with the old men in the club car

Dealing

card games

with the old men

in the club car

rozdávám

karetní hry

se starými muži

v klubovém voze

V klubovém vagónu rozdávám karty starým mužům

Line 14 / 36

Penny a point, ain't no one keeping score

Penny a point

ain't

no one

keeping

score

za každý bod jeden cent

tady

nikdo

nedrží

skóre

Za každý bod se platí cent, tady nikdo nedrží skóre

Line 15 / 36

Pass the paper bag that holds the bottle

Pass

the paper bag

that

holds

the bottle

podej

papírový pytel

který

drží

lahev

Podej tu láhev v papírovém pytli dál

Line 16 / 36

Feel the wheels, rumblin' 'neath the floor

Feel

the wheels

rumbling

beneath the floor

cítíš

kola

drkotající

pod podlahou

Cítíš kola, jak drkotají pod podlahou

Line 17 / 36

And the sons of Pullman porters, and the sons of engineers

And

the sons

of Pullman porters

and

the sons

of engineers

a

synové

Pulmanových nosičů

a

synové

strojníků

A synové Pullmanových nosičů a synové strojníků

Line 18 / 36

Ride their fathers' magic carpets, made of steel

Ride

their fathers'

magic carpets

made of steel

jedou

jejich otců

létající koberce

z oceli

Se vezou na létajících kobercích z oceli, které postavili jejich otcové

Line 19 / 36

And mothers with their babes asleep, are rockin' to the gentle beat

And

mothers

with their babes

asleep

are rocking

to the gentle beat

a

matky

se svými dětmi

spící

kolíbají se

do jemného rytmu

A matky se spícími dětmi na klíně se kolíbají v jemném rytmu

Line 20 / 36

And the rhythm of the rails is all they feel

And

the rhythm

of the rails

is

all

they feel

a

rytmus

kolejí

je

vše

ony cítí

A rytmus kolejí je vše co vnímají

Line 21 / 36

Good morning America, how are you

Good morning

America

how are you

dobré ráno

Amerika

jak se máš

Dobré ráno, Ameriko, jak se máš

Line 22 / 36

Said: "Don't you know me? I'm your native son."

Said

don't you know

me

I am

your native son

řekl jsem

copak neznáš

já jsem

tvůj rodný syn

Copak mě neznáš, já jsem tvůj rodný syn

Line 23 / 36

I'm the train they call the "City of New Orleans"

I'm

the train

they call

the City of New Orleans

já jsem

ten vlak

kterému říkají

Město New Orleans

Já jsem ten vlak, kterému říkají "Město New Orleans"

Line 24 / 36

I'll be gone 500 miles when the day is done

I will be gone

five hundred miles

when

the day

is done

budu pryč

pět set mil

když

den

skončí

Než slunce zajde, budu o pět set mil dál

Line 25 / 36

Nighttime on the City of New Orleans

Nighttime

on

the City of New Orleans

noční čas

na

Městě New Orleans

Noc ve vlaku "Město New Orleans"

Line 26 / 36

Changing cars in Memphis, Tennessee

Changing

cars

in Memphis

Tennessee

přehazujeme

vagóny

v Memphisu

Tennessee

Přehazujeme vagóny v Memphisu v Tennessee

Line 27 / 36

Halfway home, we'll be there by morning

Halfway home

we will be

there

by morning

na půl cesty domů

budeme

tam

do rána

Jsme na půl cesty domů, do rána jsme tam

Line 28 / 36

Through the Mississippi darkness, rolling down to the sea

Through the Mississippi darkness

rolling

down

to the sea

skrz tmu v Mississippi

valíme se

dolů

k moři

Skrz temné Mississippi se valíme dolů k moři

Line 29 / 36

But all the towns and people seem, to fade into a bad dream

But

all the towns

and

people

seem

to fade

into a bad dream

ale

města

a

lidi

zdají se

vytrácet

do špatného snu

Ale města a lidi se vytrácejí do špatného snu

Line 30 / 36

And the steel rail still ain't heard the news

And

the steel rail

still

ain't heard

the news

a

ocelové koleje

stále

neslyšely

zprávy

A ocelové koleje ještě neslyšely zprávy

Line 31 / 36

The conductor sings his songs again, the passengers will please refrain

The conductor

sings

his songs

again

the passengers

will refrain

please

průvodčí

zpívá

své písně

znovu

pasažéři

se vyhnou

prosím

Průvodčí dál zpívá to samé, pasažéři se laskavě vyhnou

Line 32 / 36

This train got the disappearing railroad blues

This train

got (has)

the disappearing

railroad

blues / depression

tenhle vlak

mizející

železnice

blues / melancholie

Tenhle vlak má splín mizející železnice

Line 33 / 36

Good night, America. How are you?

Good night

America

how are you

dobrou noc

Amerika

jak se máš

Dobrou noc, Ameriko, jak se máš

Line 34 / 36

Said: "Don't you know me? I'm your native son."

Said

don't you know

me

I am

your native son

řekl jsem

copak neznáš

já jsem

tvůj rodný syn

Copak mě neznáš, já jsem tvůj rodný syn

Line 35 / 36

I'm the train they call the "City of New Orleans"

I'm

the train

they call

the City of New Orleans

já jsem

ten vlak

kterému říkají

Město New Orleans

Já jsem ten vlak, kterému říkají "Město New Orleans"

Line 36 / 36

I'll be gone 500 miles when the day is done

I will be gone

five hundred miles

when

the day

is done

budu pryč

pět set mil

když

den

skončí

Než slunce zajde, budu o pět set mil dál