Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

"Come, Thou Fount of Every Blessing" / "How Great Thou Art" by Maddie Wilson

"Přijď, prameni všech požehnání" / "Jak velký jsi" od Maddie Wilsonové

Come Thou Fount

Klikni zde pro přehrání videa.

Klikni zde pro přehrání zvuku.

Line 1 / 25

Come, thou fount of every blessing,

come

thou ("you", nominative, familiar)

fount (source / fountain)

of every blessing

přijď

ty

fontána

každého požehnání

Přijď, prameni všech požehnání

Line 2 / 25

Tune my heart to sing thy praise;

tune

my heart

to sing

thy ("your", possessive, familiar) praise

nalaď

mé srdce

zpívat

tvá chvála

Nalaď mé srdce, aby ti pělo chválu

Line 3 / 25

Streams of mercy never ceasing,

streams

of mercy

never

ceasing

Potoky

milosti

nikdy

přestávající

Potoky milosti nikdy nevyschnou

Line 4 / 25

Call for songs of loudest praise;

call for

songs

of loudest praise

zavolej

pro písně

nejhlasitější chvály

Vyžádej se písně, které nejhlasitěji provolávají tvoji chválu

Line 5 / 25

Teach me some melodious sonnet,

teach

me

some

melodious sonnet

Nauč

nějaký

melodický sonet

Nauč mě melodický sonet

Line 6 / 25

Sung by flaming tongues above;

sung

by flaming tongues

above

Zpívaný

planoucími jazyky

shora

Který pějí planoucí jazyky nad námi

Line 7 / 25

Praise the mount, I'm fixed upon it,

praise

the mount (mountain)

I am fixed

upon it

Chval

hora

jsem připevněný

na ní

Chval horu, co k ní vzhlížím

Line 8 / 25

Mount of thy redeeming love;

mount

of thy redeeming love

Hora

tvé vykupující lásky

Horu tvé vykupující lásky

Line 9 / 25

O, Lord my God, when I in awesome wonder,

oh

Lord

my God

when

I

in awesome wonder

ach

Pán

můj Bůh

když

v úžasném údivu

Ach, Pane, můj Bože, když v žasnoucím údivu

Line 10 / 25

Consider all the worlds thy hands have made;

consider

all the worlds

thy hands / your hands

have made

zvažuji

všechny světy

tvé ruce

vytvořily

Pomyslím na všechny světy, které tvé ruce stvořily

Line 11 / 25

I see the stars; I hear the rolling thunder;

I see

the stars

I hear

the rolling thunder

já vidím

hvězdy

já slyším

burácející hrom

Vidím hvězdy; slyším burácet hrom

Line 12 / 25

Thy power throughout the universe displayed;

Thy power

throughout the universe

displayed

tvá moc

skrze vesmír

vystavená

Tvou moc lze spatřit po celém vesmíru

Line 13 / 25

Then sings my soul, my saviour, God, to thee,

then

sings

my soul

my saviour

God

to thee ("you" objective, familiar)

Pak

zpívá

má duše

můj spasitel

Bůh

k tobě

Pak zpívá má duše, můj spasiteli, Bože, k tobě

Line 14 / 25

How great thou art, How great thou art,

how

great

thou (nominative, familiar) / you

art / are

how

great

thou / you

art / are

Jak

velký

ty

jsi

Jak

velký

ty

jsi

Jak velký jsi, jak velký jsi

Line 15 / 25

Then sings my soul, my saviour, God, to thee,

then

sings

my soul

my saviour

God

to thee

Pak

zpívá

má duše

můj spasitel

Bůh

k tobě

Pak zpívá má duše, můj spasiteli, Bože, k tobě

Line 16 / 25

How great thou art, How great thou art,

how

great

thou / you

art / are

how

great

thou / you

art / are

Jak

velký

ty

jsi

Jak

velký

ty

jsi

Jak velký jsi, jak velký jsi

Line 17 / 25

O, to grace, how great a debtor,

oh

to grace

how great

a debtor

ach

k milosti

jak velký

dlužník

Ach, jak velkým dlužníkem tvé milosti

Line 18 / 25

Daily I'm constrained to be,

daily

I am constrained

to be

denně

já jsem nucený

být

Jsem denně nucen se stát

Line 19 / 25

Let thy goodness like a fetter,

let

thy goodness

like

a fetter (a chain, such as holds a prisoner or a slave)

Nech

tvoje dobrota

jako

okov

Ať tvá dobrota jako okov

Line 20 / 25

Bind my wandering heart to thee,

bind

my wandering heart

to thee / to you

připoutá

mé bloudící srdce

k tobě

Připoutá mé bloudící srdce k tobě

Line 21 / 25

Then sings my soul, my saviour, God, to thee,

then

sings

my soul

my saviour

God

to thee

Pak

zpívá

má duše

můj spasitel

Bůh

k tobě

Pak zpívá má duše, můj spasiteli, Bože, k tobě

Line 22 / 25

How great thou art, How great thou art,

how

great

thou / you

art / are

how

great

thou / you

art / are

Jak

velký

ty

jsi

Jak

velký

ty

jsi

Jak velký jsi, jak velký jsi

Line 23 / 25

Then sings my soul, my saviour, God, to thee,

then

sings

my soul

my saviour

God

to thee

Pak

zpívá

má duše

můj spasitel

Bůh

k tobě

Pak zpívá má duše, můj spasiteli, Bože, k tobě

Line 24 / 25

How great thou art, How great thou art,

how

great

thou / you

art / are

how

great

thou / you

art / are

Jak

velký

ty

jsi

Jak

velký

ty

jsi

Jak velký jsi, jak velký jsi

Line 25 / 25

How great thou art, How great thou art,

how

great

thou / you

art / are

how

great

thou / you

art / are

Jak

velký

ty

jsi

Jak

velký

ty

jsi

Jak velký jsi, jak velký jsi