Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

"From the Day" - I Am They

"Od toho dne" -I Am They

I Am They

Klikni zde pro přehrání videa.

Klikni zde pro přehrání zvuku.

Line 1 / 14

When You found me, I was so blind,

when

you found

me

I was

so

blind

když

našel jsi

byl jsem

tak

slepý

Když jsi mě našel, byl jsem tak slepý,

Line 2 / 14

My sin was before me, I was swallowed by pride,

my sin

was

before me

I was swallowed

by pride

můj hřích

byl

přede mnou

byl jsem spolknut

pýchou

Byl jsem hříšník, pohlcený pýchou,

Line 3 / 14

But out of the darkness, You brought me to Your light,

but

out of the darkness

you brought

me

to your light

ale

z temnoty

přinesl jsi

ke svému světlu

ale tys mě z temnoty přivedl ke světlu,

Line 4 / 14

You showed me new mercy and opened up my eyes,

you showed

me

new mercy

and

opened

up

my eyes

ukázal jsi

novou milost

a

otevřel jsi

nahoru

mé oči

Dal jsi mi milost a otevřel mé oči,

Line 5 / 14

From the day You saved my soul, 'Til the very moment when I come home,

from the day

you saved

my soul

unti the very moment

when

I come

home

od toho dne

zachránil jsi

moje duše

až do tohoto přesného okamžiku

když

já přijdu

domů

Od toho dne, kdy jsi zachránil mou duši, až do chvíle, kdy přijdu domů,

Line 6 / 14

I'll sing, I'll dance, my heart will overflow, From the day You saved my soul,

I will sing

I will dance

my heart

will overflow

from the day

you saved

my soul

budu zpívat

budu tančit

mé srdce

přeteče

od toho dne

zachránil jsi

moje duše

Budu zpívat, budu tančit, mé srdce přeteče, Od toho dne, kdy jsi zachránil mou duši,

Line 7 / 14

Where brilliant light is all around,

where

brilliant light

is

all

around

kde

jasné světlo

je

všechno

okolo

Kde jasné světlo září všude kolem,

Line 8 / 14

And endless joy is the only sound,

and

endless joy

is

the only sound

a

nekonečná radost

je

jediný zvuk

A nekonečná radost je vše co uslyšíš,

Line 9 / 14

Oh, rest my heart forever now,

oh

rest

my heart

forever

now

ach

odpočívat

moje srdce

navždy

teď

Ach, nech mému srdci navždy odpočinout,

Line 10 / 14

Oh, in Your arms I'll always be found,

oh

in your arms

I will be found

always

ach

ve tvé náruči

budu nalezen

vždy

Ach, ať jsem navždy ve tvé náruči,

Line 11 / 14

From the day You saved my soul, 'til the very moment when I come home,

from the day

you saved

my soul

until the very moment

when

I come

home

od toho dne

zachránil jsi

moje duše

až do toho přesného okamžiku

když

já přijdu

domů

Od toho dne, kdy jsi zachránil mou duši, až do chvíle, kdy přijdu domů,

Line 12 / 14

I'll sing, I'll dance, my heart will overflow,

I will sing

I will dance

my heart

will overflow

budu zpívat

budu tančit

mé srdce

přeteče

Budu zpívat, budu tančit, mé srdce přeteče,

Line 13 / 14

From the day you saved my soul,

from the day

you saved

my soul

od toho dne

zachránil jsi

moje duše

Od toho dne, kdy jsi zachránil mou duši,

Line 14 / 14

My love is Yours, my heart is Yours, my life is Yours, forever.

my love

is

yours

my heart

is

yours

my life

is

yours

forever

moje láska

je

tvoje

moje srdce

je

tvoje

můj život

je

tvoje

navždy

Moje láska patří tobě, moje srdce patří tobě, můj život patří tobě, navždy.