Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

"The Gambler" – Kenny Rogers

"Hráč" – Kenny Rogers

Kenny Rogers

Klikni zde pro přehrání videa

Klikni zde pro přehrání zvuku

Line 1 / 54

On a warm summer's evenin'

on

a

warm

summer's

evening

na

-

teplý

letní

večer

Během teplého letního večera

Line 2 / 54

On a train bound for nowhere

on a train

bound

for nowhere

ve vlaku

mířit

nikam

Ve vlaku mířícím nikam

Line 3 / 54

I met up with the gambler

I met up

with the gambler

Potkal jsem

s hráčem

Potkal jsem se s hráčem

Line 4 / 54

We were both too tired to sleep

we were

both

too tired

to sleep

byli jsme

oba

moc unavení

spát

Byli jsme oba moc unavení na spánek

Line 5 / 54

So we took turns a-starin'

so

we took turns

staring

tak

jsme se střídali

hledění

Tak jsme se střídali v hledění

Line 6 / 54

Out the window at the darkness

out the window

at the darkness

z okna

do tmy

Z okna do tmy

Line 7 / 54

The boredom overtook us

the boredom

overtook

us

nuda

pohltit

nás

Pohltila nás nuda

Line 8 / 54

And he began to speak

and

he began

to speak

a

on začal

mluvit

A tak začal mluvit

Line 9 / 54

He said, "Son, I've made a life

he said

son

I have made

a life

on řekl

synu

udělal jsem

život

Řekl:”Synu, v životě jsem se naučil

Line 10 / 54

Out of readin' people's faces

out of reading

people's faces

ze čtení

lidských obličejů

číst lidem z tváře

Line 11 / 54

Knowin' what the cards were

knowing

what

the cards

were

vědění

co

karty

byli

Věděl jsem, jaké mají karty

Line 12 / 54

By the way they held their eyes.

by the way

they held

their eyes

způsobem

oni drželi

jejich oči

Tím, jaké měli oči

Line 13 / 54

So if you don't mind my sayin'

so

if

you do not mind

my saying

tak

pokud

vám nevadí

moje řečeno

Takže pokud vám nevadí,

Line 14 / 54

I can see you're out of aces.

I can

see

you are out of

aces

Já můžu

vidět

už nemáš

esa

Vídím, že ti došla esa.

Line 15 / 54

For a taste of your whiskey

for a taste

of your whiskey

za okus

tvé whiskey

Z ochutnání tvé whiskey

Line 16 / 54

I'll give you some advice

I will give

you

some advice

já dám

tobě

nějakou radu

Ti poradím

Line 17 / 54

So I handed him my bottle

so

I handed

him

my bottle

tak

já jsem dal

mu

moje láhev

Tak jsem mu dal svou láhev

Line 18 / 54

And he drank down my last swallow

and

he drank down

my last swallow

a

on vypil

můj poslední hlt

A on ji vypil do posledního loku,

Line 19 / 54

Then he bummed a cigarette

then

he bummed

a cigarette

potom

si vzal

cigaretu

Potom si vzal cigaretu

Line 20 / 54

And asked me for a light

and

asked

me

for a light

a

zeptal se

pro zapalovač

A chtěl ještě ode mě zapalovač

Line 21 / 54

And the night got deathly quiet

and

the night

got

deathly

quiet

a

noc

měla

mrtvolná

ticho

A pak se nad nocí rozprostřelo mrtvolné ticho

Line 22 / 54

And his face lost all expression

and

his face

lost

all

expression

a

jeho obličej

ztratit

všechno

výraz

a jeho obličej byl bez výrazu

Line 23 / 54

He said, "If you're gonna play the game, boy

he said

if

you are going

to play

the game

boy

on řekl

jestli

ty jdeš

hrát

hru

chlapec

řekl:”Jestli chceš hrát hru, chlapče

Line 24 / 54

You gotta learn to play it right

you got (must / need)

to learn

to play

it

right

musíš se

naučit

hrát

to

dobře

Musíš se naučit hrát ji správně

Line 25 / 54

You've got to know when to hold 'em,

you have got (must)

to know

when

to hold

them

musíš

vědět

kdy

držet

oni

Musíš vědět, kdy si je nechat

Line 26 / 54

Know when to fold 'em,

know

when

to fold

them

vědět

kdy

vzdát se

oni

Vědět, kdy odstoupit

Line 27 / 54

Know when to walk away,

know

when

to walk away

vědět

když

odejít pryč

Vědět, kdy odejít

Line 28 / 54

And know when to run

and

know

when

to run

a

vím

když

běžet

a kdy běžet pryč

Line 29 / 54

You never count your money

you

never

count

your money

ty

nikdy

počítej

tvoje peníze

Nikdy si nepočítej peníze

Line 30 / 54

When you're sittin' at the table.

when

you are sitting

at the table

když

ty sedíš

u stolu

Když sedíš ještě u stolu

Line 31 / 54

There'll be time enough for countin'

there will be

time

enough

for counting

bude

čas

dost

na počítání

Na počítání bude času dost

Line 32 / 54

When the dealin's done.

when

the dealing

is done

když

rozdávání

je hotovo

až bude po hře

Line 33 / 54

Every gambler knows

every

gambler

knows

každý

hráč

Každý hráč ví

Line 34 / 54

That the secret to survivin'

that

the secret

to surviving

co

tajemství

přežití

že tajemství přežití

Line 35 / 54

Is knowin' what to throw away

is

knowing

what

to throw away

je

vědění

co

odhodit

je vědět, co zahodit

Line 36 / 54

And knowin' what to keep,

and

knowing

what

to keep

a

vědění

co

nechat

a vědět, co si nechat

Line 37 / 54

'Cause every hand's a winner

because

every

hand

is

a winner

protože

každý

ruka

je

vítěz

Protože každá ruka vyhrává

Line 38 / 54

And every hand's a loser

and

every

hand

is

a loser

a

každý

ruka

je

poražený

a každá ruka prohrává

Line 39 / 54

And the best that you can hope for is to die in your sleep

and

the best

that

you can

hope for

is

to die

in your sleep

a

to nejlepší

co

ty můžeš

doufat v

je

umřít

ve spánku

To nejlepší, v co můžeš doufat, je zemřít ve spánku

Line 40 / 54

And when he finished speakin'

and

when

he finished

speaking

a

když

on skončil

mluvení

a když přestal mluvit

Line 41 / 54

He turned back toward the window

he

turned

back

toward the window

on

se otočil

zpět

k oknu

Obrátil se zpátky k oknu

Line 42 / 54

Crushed out his cigarette

crushed

out

his cigarette

rozbít

ven

jeho cigareta

Típnul svou cigaretu

Line 43 / 54

And faded off to sleep

and

faded

off

to sleep

a

blednul

pryč

spát

A začal usínat

Line 44 / 54

And somewhere in the darkness

and

somewhere

in the darkness

a

někde

ve tmě

A někde ve tmě

Line 45 / 54

The gambler he broke even

the gambler

he

broke even

hráč

on

remizovat

Hráč, který remizoval.

Line 46 / 54

But in his final words, I found an ace that I could keep.

but

in his final words

I found

an ace

that

I could

keep

ale

v jeho posledních slovech

jsem našel

eso

které

jsem mohl

nechat

Ale v jeho posledních slovech jsem našel eso k ponechání

Line 47 / 54

You've got to know when to hold 'em,

you have got (must)

to know

when

to hold

them

musíš

vědět

kdy

držet

oni

Musíš vědět, kdy si je nechat

Line 48 / 54

Know when to fold 'em,

know

when

to fold

them

vědět

kdy

vzdát se

oni

Vědět, kdy odstoupit

Line 49 / 54

Know when to walk away,

know

when

to walk away

vědět

když

odejít pryč

Vědět, kdy odejít

Line 50 / 54

And know when to run

and

know

when

to run

a

vím

když

běžet

a kdy běžet pryč

Line 51 / 54

You never count your money

you

never

count

your money

ty

nikdy

počítej

tvoje peníze

Nikdy si nepočítej peníze

Line 52 / 54

When you're sittin' at the table.

when

you are sitting

at the table

když

ty sedíš

u stolu

Když sedíš ještě u stolu

Line 53 / 54

There'll be time enough for countin'

there will be

time

enough

for counting

bude

čas

dost

na počítání

Na počítání bude času dost

Line 54 / 54

When the dealin's done.

when

the dealing

is done

když

rozdávání

je hotovo

až bude po hře