Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

Introduction to the movie "Gettysburg", crucial 1863 battle of the American Civil War (1861-1865)

Úvod k filmu "Gettysburg" o klíčové bitvě, která se odehrála roku 1863 během americké občanské války (1861-1865)

Battle of Gettysburg

Klikni zde pro přehrání videa.

Klikni zde pro přehrání zvuku.

Line 1 / 7

In June 1863, after more than two years of bloody conflict, the Confederate Army of Northern Virginia, Robert E. Lee commanding, slips across the Potomac [River] to begin the invasion of the North.

in June

1863

after

more than two years

of bloody conflict

the Confederate Army

of Northern Virginia

Robert E. Lee commanding

slips

across the Potomac [River]

to begin

the invasion

of the North

v červnu

1863

po

více než dva roky

krvavého konfliktu

konfederační armáda

Severní Virginie

pod velením Roberta E. Lee

proklouzla

přes řeku Potomac

aby začala

invaze

Severu

V červnu roku 1863, po více než dvou letech krvavého konfliktu, proklouzla konfederační armáda Severní Virginie pod vedením Roberta E. Lee přes řeku Potomac, aby zahájila invazi severu.

Line 2 / 7

It is an army of 70,000 men.

it is

an army

of seventy thousand men

je to

armáda

o sedmdesáti tisících mužů

Tato armáda čítá sedmdesát tisíc mužů.

Line 3 / 7

They move slowly behind the Blue Ridge using the mountains to screen their movements.

they move

slowly

behind the Blue Ridge [Mountains]

using

the mountains

to screen

their movements

oni se pohybují

pomalu

za pohořím Blue Ridge

využívající

hor

skrýt

jejich pohyby

Pomalu postupují za pohořím Blue Ridge, které jim slouží ke skrytí jejich manévrů.

Line 4 / 7

Their main objective is to draw the Union Army out into the open, where it can be destroyed.

their main objective

is

to draw

the Union Army

out

into the open

where

it can be destroyed

jejich hlavní cíl

je

vylákat

armádu Unie

ven

do otevřeného prostoru

kde

bude moc být zničena

Jejich hlavním cílem je vylákat armádu Unie do otevřeného prostoru, kde ji budou moci zničit.

Line 5 / 7

Late in June, the Union Army of the Potomac, 80,000 men, turns north from Virginia to begin the great pursuit up the narrow roads across Maryland and into Pennsylvania.

late in June

the Union Army

of the Potomac [River]

eighty thousand men

turns

north

from Virginia

to begin

the great pursuit

up the narrow roads

across Maryland

and

into Pennsylvania

ke konci června

Unijní armáda

řeky Potomac

osmdesát tisíc mužů

obrací se

na sever

z Virginie

aby začala

velké pronásledování

po úzkých cestách

přes Maryland

a

do Pennsylvánie

Ke konci června se Unijní armády řeky Potomoc o síle osmdesáti tisíc mužů vydává z Virginie na sever, aby je pronásledovala po úzkých cestách přes Maryland a otdud do Pennsylvánie.

Line 6 / 7

General Lee knows that a letter has been prepared by the Southern government, a letter which offers peace.

General Lee

knows

that

a letter has been prepared

by the Southern government

a letter

which

offers

peace

Generál Lee

že

dopis byl připraven

vládou Jihu

dopis

který

nabízí

mír

Generál Lee ví, že Jižanská vláda už připravila dopis - dopis, který nabízí mír.

Line 7 / 7

It is to be placed on the desk of Abraham Lincoln, President of the United States, the day after Lee has destroyed the Army of the Potomac somewhere north of Washington.

it is to be placed

on the desk

of Abraham Lincoln

president

of the United States

the day

after

Lee

has destroyed

the army

of the Potomac

somewhere

north

of Washington

to má být umístěno

na pracovní stůl

Abrahama Lincolna

prezident

Spojených Států

den

po

Lee

zničil

armádu

řeky Potomac

někde

sever

od Washingtonu

Ten má být doručen na pracovní stůl Abrahama Lincolna, prezidenta Spojených států, den poté, co Lee zničil někde na sever od Washingtonu armádu řeky Potomac.