Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

"God With Us" - Jesus Culture

"Bůh s námi" - Jesus Culture

Jesus Culture

Klikni zde pro přehrání videa.

Klikni zde pro přehrání zvuku.

Line 1 / 18

You are matchless in grace and mercy,

you are

matchless

in grace

and

mercy

ty jsi

nesrovnatelný

v milosti

a

slitování

Tvé milosti a slitování se nic nevyrovná,

Line 2 / 18

There is nowhere we can hide from Your love,

there is

nowhere

we can hide

from your love

tam je

nikde

my se můžeme skrýt

od tvé lásky

Před tvou láskou není kde se skrýt

Line 3 / 18

You are steadfast, never failing, You are faithful,

you are steadfast

never failing

you are faithful

ty jsi neochvějný

nikdy neselhávající

ty jsi věrný

Ty jsi neochvějný, nikdy neselžeš, jsi věrný,

Line 4 / 18

All creation is in awe of who You are,

all creation

is

in awe of

who you are

všechno tvorstvo

je

v úžasu z

kdo ty jsi

Všechno tvorstvo je z Tebe v úžasu,

Line 5 / 18

You're the healer of the sick and the broken,

you are

the healer

of the sick

and

the broken

ty jsi

léčitel

těch nemocných

a

ti zlomení

Ty léčíš nemocné a zlomené,

Line 6 / 18

You are comfort for every heart that mourns,

you are comfort

for every heart

that

mourns

ty jsi útěcha

pro každé srdce

který

truchlí

Ty jsi útěchou pro každé truchlící srdce,

Line 7 / 18

Our King and our Savior forever,

our king

and

our savior

forever

náš král

a

náš spasitel

navždy

Náš Král a Spasitel navždy,

Line 8 / 18

For eternity we will sing of all You've done,

for eternity

we will sing

of all

you have done

na věčnost

my budeme zpívat

o všem

ty jsi udělal

Věčně budeme zpívat o všem, co jsi dokázal,

Line 9 / 18

We sing, God with us, God for us,

we sing

God

with us

God

for us

my zpíváme

Bůh

s námi

Bůh

pro nás

My zpíváme, Bůh s námi, Bůh pro nás,

Line 10 / 18

Nothing could come against, No one can stand between us,

Nic se nám nepostaví do cesty, nikdo nemůže stát mezi námi,

Line 11 / 18

Your heart, it moves with compassion,

nothing

could come

against

no one

can stand

between us

nic

může přijít

proti

nikdo

nemůže stát

mezi námi

your heart

it moves

with compassion

tvé srdce

to jedná/pohybuje se

se soucitem

Tvé srdce jedná soucitně,

Line 12 / 18

There is life, there is healing in Your love,

there is

life

there is

healing

in your love

tam je

život

tam je

hojení

ve tvé lásce

Tvá láska znamená život, tvá láska hojí,

Line 13 / 18

You're the Father, the Son, the Holy Spirit,

you are

the father

the son

the holy spirit

ty jsi

Otec

Syn

Duch Svatý

Ty jsi Otec, Syn a Duch Svatý,

Line 14 / 18

For eternity we will sing of all You've done,

for eternity

we will sing

of all

you have done

na věčnost

my budeme zpívat

o všem

ty jsi udělal

Věčně budeme zpívat o všem, co jsi dokázal,

Line 15 / 18

We sing, God with us, God for us,

we sing

God

with us

God

for us

my zpíváme

Bůh

s námi

Bůh

pro nás

My zpíváme, Bůh s námi, Bůh pro nás,

Line 16 / 18

Nothing could come against, No one can stand between us,

Nic se nám nepostaví do cesty, nikdo nemůže stát mezi námi,

Line 17 / 18

God with us, God for us,

nothing

could come

against

no one

can stand

between us

nic

může přijít

proti

nikdo

nemůže stát

mezi námi

God

with us

God

for us

Bůh

s námi

Bůh

pro nás

Bůh s námi, Bůh pro nás,

Line 18 / 18

Nothing could come against, No one can stand between us,

Nic se nám nepostaví do cesty, nikdo nemůže stát mezi námi,

nothing

could come

against

no one

can stand

between us

nic

může přijít

proti

nikdo

nemůže stát

mezi námi