Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

"He Has Come For Us" - Meredith Andrews

"On pro nás přišel" - Meredith Andrewsová

baby

Klikni zde pro přehrání videa.

Klikni zde pro přehrání zvuku.

Line 1 / 19

God rest ye merry, gentlemen, let nothing you dismay,

God

rest

ye (you)

merry

gentlemen

let

nothing

you

dismay

Bůh

odpočívat

vám

radostní

páni

nechat

nic

vás

vyděsit

Bůh vám dej odpočinout, radostní pánové, ať vás nic neděsí,

Line 2 / 19

Remember Christ, our Saviour, was born on Christmas day,

Remember

Christ

our Saviour

was born

on Christmas day

pamatujte

Kristus

náš spasitel

byl narozen

na Vánoční den

Pamatujte, že Kristus, náš spasitel, se narodil v den Vánoční,

Line 3 / 19

To save us all from Satan's power, when we were gone astray,

To save

us

all

from Satan's power

when

we were gone

astray

(aby) zachránit

nás

všichni

od Satanovy moci

když

my jsme odešli

z cesty

Aby nás zachránil před Satanovou mocí, když jsme sešli ze své cesty,

Line 4 / 19

O, tidings of comfort and joy, comfort and joy, O, tidings of comfort and joy,

O

tidings

of comfort

and

joy

comfort

and

joy

O

tidings

of comfort

and

joy

Ó

zvěsti

o útěše

a

radost

útěcha

a

radost

Ó

zvěsti

o útěše

a

radost

Ó zvěsti plné útěchy a radosti, útěchy a radosti, Ó zvěsti plné útěchy a radosti,

Line 5 / 19

He has come for us, this Jesus, He's the hope for all mankind,

He has come

for us

this Jesus

He is the hope

for all mankind

on přišel

pro nás

tenhle Ježíš

on je nadějí

pro všechno lidstvo

On přišel pro nás, tento Ježíš, on je nadějí pro všechno lidstvo,

Line 6 / 19

He has come for us the Messiah, born to give us life,

He has come

for us

the Messiah

born

to give

us

life

on přišel

pro nás

Mesiáš

narozený

(aby) dát

nám

život

Přišel pro nás, Mesiáš, narozený, aby nám dal život,

Line 7 / 19

From God, our heavenly Father, a blessed angel came,

From God,

our heavenly Father

a blessed angel

came

od Boha

náš nebeský otec

požehnaný anděl

přišel

Od Boha, našeho nebeského otce, přišel požehnaný anděl,

Line 8 / 19

And unto certain shepherds brought tidings of the same,

And

unto (to)

certain shepherds

brought

tidings

of the same

a

k

někteří pastýři

přinesl

zvěsti

o tom samém

A několika pastýřům přinesl o tom zvěsti,

Line 9 / 19

How that in Bethlehem was born the Son of God by name,

How

that

in Bethlehem

was born

the Son of God

by name

jak

že

v Betlémě

narodil se

Syn Boha

toho jména

že v Betlémě se narodil syn Boží toho jména,

Line 10 / 19

O, tidings of comfort and joy, comfort and joy, O, tidings of comfort and joy,

O

tidings

of comfort

and

joy

comfort

and

joy

O

tidings

of comfort

and

joy

Ó

zvěsti

o útěše

a

radost

útěcha

a

radost

Ó

zvěsti

o útěše

a

radost

Ó zvěsti plné útěchy a radosti, útěchy a radosti, Ó zvěsti plné útěchy a radosti,

Line 11 / 19

He has come for us, this Jesus, He's the hope for all mankind,

He has come

for us

this Jesus

He is the hope

for all mankind

on přišel

pro nás

tenhle Ježíš

on je nadějí

pro všechno lidstvo

On přišel pro nás, tento Ježíš, on je nadějí pro všechno lidstvo,

Line 12 / 19

He has come for us the Messiah, born to give us life,

He has come

for us

the Messiah

born

to give

us

life

on přišel

pro nás

Mesiáš

narozený

(aby) dát

nám

život

Přišel pro nás, Mesiáš, narozený, aby nám dal život,

Line 13 / 19

All the angels sing: "Hallelujah! Jesus Christ is born!"

All the angels

sing

Hallelujah

Jesus Christ

is born

všichni andělé

zpívají

aleluja

Ježíš Kristus

se narodil

Všichni andělé zpívají: "Aleluja! Narodil se Ježíš Kristus!"

Line 14 / 19

All the children sing: "Hallelujah! He is Christ the Lord!"

All the children

sing

Hallelujah

He is Christ

the Lord

všechny děti

zpívají

aleluja

on je Kristus

pán

Všechny děti zpívají: "Aleluja! On je Kristus, náš Pán!"

Line 15 / 19

He has come for us, this Jesus, He's the hope for all mankind,

He has come

for us

this Jesus

He is the hope

for all mankind

on přišel

pro nás

tenhle Ježíš

on je nadějí

pro všechno lidstvo

On přišel pro nás, tento Ježíš, on je nadějí pro všechno lidstvo,

Line 16 / 19

He has come for us the Messiah, born to give us life,

He has come

for us

the Messiah

born

to give

us

life

on přišel

pro nás

Mesiáš

narozený

(aby) dát

nám

život

Přišel pro nás, Mesiáš, narozený, aby nám dal život,

Line 17 / 19

He is born to give us life,

He is born

to give

us

life

on se narodil

(aby) dát

nám

život

Narodil se, aby nám dal život,

Line 18 / 19

All the angels sing: "Hallelujah! Jesus Christ is born!"

All the angels

sing

Hallelujah

Jesus Christ

is born

všichni andělé

zpívají

aleluja

Ježíš Kristus

se narodil

Všichni andělé zpívají: "Aleluja! Narodil se Ježíš Kristus!"

Line 19 / 19

All the children sing: "Hallelujah! He is Christ the Lord!"

All the children

sing

Hallelujah

He is Christ

the Lord

všechny děti

zpívají

aleluja

on je Kristus

pán

Všechny děti zpívají: "Aleluja! On je Kristus, náš Pán!"