Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

"Doufám, že budeš tančit" od Lee Ann Womackové

"I Hope You Dance" by Lee Anne Womack

Lee Anne Womack

Klikni zde pro přehrání videa.

Klikni zde pro přehrání zvuku.

Line 1 / 20

I hope you never lose your sense of wonder,

I hope

you never lose

your sense

of wonder

já doufám

ty nikdy neztratíš

tvůj smysl

pro údiv

Doufám, že nikdy neztratíš svůj smysl pro údiv,

Line 2 / 20

You get your fill to eat but always keep that hunger,

you get

your fill

to eat

but

always

keep

that hunger

ty dostaneš

tvoje sytost

jíst

ale

vždy

udržet

ten hlad

Nasytíš se, ale zůstane ti ten hlad,

Line 3 / 20

May you never take one single breath for granted,

may

you

never

take

one

single

breath

for granted

nechť

ty

nikdy

vzít

jeden

jediný

dech

jako samozřejmost

Nechť nikdy nebereš jediné nadechnutí jako samozřejmost,

Line 4 / 20

God forbid love ever leave you empty handed,

God forbid

love

ever

leave

you

empty handed

bůh nedovol

láska

kdy

nechat

ty

s prázdnýma rukama

Bůh nedovol, aby tě láska zanechala s prázdnýma rukama,

Line 5 / 20

I hope you still feel small when you stand beside the ocean,

I hope

you feel

still

small

when

you stand

beside the ocean

já doufám

ty cítíš se

pořád

malý

když

ty stojíš

u oceánu

Doufám, že když stojíš u oceánu, pořád se cítíš malý,

Line 6 / 20

Whenever one door closes, I hope one more opens,

whenever

one door closes

I hope

one more

opens

kdykoli

jedny dveře se zavřou

já doufám

jedny další

otevřou se

Kdykoli se ti jedny dveře zavřou, doufám, že se otevřou další,

Line 7 / 20

Promise me that you'll give faith a fighting chance,

promise

me

that

you will give

faith

a fighting chance

slib

mi

že

ty dáš

víře

dostatečnou šanci

Slib mi, že dáš víře dostatečnou šanci,

Line 8 / 20

And when you get the choice to sit it out or dance,

and

when

you get

the choice

to sit out

it

or

dance

a

když

ty dostaneš

volbu

zůstat sedět

to

nebo

tančit

A když budeš mít na výběr buď zůstat sedět nebo tančit,

Line 9 / 20

I hope you dance, I hope you dance,

I hope

you dance

já doufám

že budeš tančit

Doufám, že budeš tančit,

Line 10 / 20

I hope you never fear those mountains in the distance,

I hope

you never fear

those mountains

in the distance

já doufám

ty se nikdy nebudeš bát

těch hor

v dálce

Doufám, že se nikdy nebudeš bát těch vzdálených hor,

Line 11 / 20

Never settle for the path of least resistance,

never

settle for

the path

of least resistance

nikdy

nesmířit se s

cestou

nejmenšího odporu

Nikdy se nesmíříš s cestou nejmenšího odporu,

Line 12 / 20

Living might mean taking chances but they're worth taking,

living

might mean

taking chances

but

they are worth taking

žití

může znamenat

riskování

ale

ony stojí za to vzít

V životě budeš možná muset riskovat, ale stojí to za to,

Line 13 / 20

Lovin' might be a mistake, but it's worth making,

loving

might be

a mistake

but

it is worth making

milovat

může být

chyba

ale

stojí za dělání

Milovat může být někdy chyba, ale stojí za to ji udělat,

Line 14 / 20

Don't let some Hell bent heart leave you bitter,

do not let

some

Hell bent heart

leave

you

bitter

nedovol

nějaké

zatvrzelé srdce

nechat

zatrpklý

Nedopusť, abys kvůli zatvrzelým lidem zahořkl,

Line 15 / 20

When you come close to selling out, reconsider,

when

you come close

to selling out

reconsider

když

budeš blízko

k zaprodání

znovu si to promysli

Budeš-li blízko k zaprodání, znovu si to promysli,

Line 16 / 20

Give the Heavens above more than just a passing glance,

give

the Heavens

above

more than

just

a passing glance

dej

nebeskému království

nad námi

více než

jen

pomíjivý pohled

Dopřej nebeskému království nad hlavou více než chvilkový pohled,

Line 17 / 20

And when you get the choice to sit it out or dance,

and

when

you get

the choice

to sit it out

or

dance

a

když

ty dostaneš

volbu

zůstat sedět

nebo

tančit

A když budeš mít na výběr buď zůstat sedět nebo tančit,

Line 18 / 20

I hope you dance, I hope you dance,

I hope

you dance

doufám

ty budeš tančit

Doufám, že budeš tančit,

Line 19 / 20

Time is a wheel in constant motion, always rolling us along,

time

is

a wheel

in constant motion

always

rolling

us

along

čas

je

kolo

v neustálém pohybu

vždy

valící

nás

podél

čas je kolo v neustálém pohybu vždy se s námi valí dopředu,

Line 20 / 20

Tell me who wants to look back on their years and wonder where those years have gone,

tell me

who wants

to look back on

their years

and

wonder

where

those years have gone

řekni mi

kdo chce

dívat se zpět na

jejich roky

a

divit se

kam

ty roky zmizely

řekni mi, kdo se chce ohlédnout na své roky a divit se, kam se ztratily