Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

"If I Die Young" - The Band Perry

"Když umřu mladý" - The Band Perry

The Band Perry

Klikni zde pro přehrání videa

Klikni zde pro přehrání zvuku

Line 1 / 41

If I die young, bury me in satin,

If

I die

young

bury

me

in satin

pokud

umřu

mladý

pohřbít

saténu

Pokud zemřů mladý pohřeběte mě v saténu.

Line 2 / 41

Lay me down on a bed of roses,

Lay

me

down

on a bed

of roses

polož

dolu

na postel

z růží

Polož si mě na postel z růží.

Line 3 / 41

Sink me in the river at dawn,

Sink me

in the river

at dawn

Vez mě

po řece

za úsvitu

Vez mě po řece za usvitu.

Line 4 / 41

Send me away with the words of a love song,

Send me

away

with the words

of a love song

Pošli mě

pryč

se slovy

milostných písních

Pošli mě pryč se slovy milostných písní.

Line 5 / 41

Lord, make me a rainbow, I'll shine down on my mother,

Lord

make me

a rainbow

I will shine

down

on my mother

Pane

udělej mě

duhou

budu zářit

dolu

na moji matku

Pane udělej ze mě duhu, budu zářit dolu na moji matku.

Line 6 / 41

She'll know I'm safe with you when she stands under my colors, oh,

She will know

I am safe

with you

when

she stands

under my colors

oh

Ona bude vědět

že budu v pořádku

s tebou

když

stojí

pod mými barvami

oh

Ona bude vědět, že jsem v pořádku, když bude stát pod mými barvami.

Line 7 / 41

And life ain't always what you think it ought to be, no,

And

life ain't (isn't)

always

what

you think

it ought

to be

no

a

život není

vždy

co

si mysliš

že by měl

být

ne

A život není co si myslíš, že by měl být.

Line 8 / 41

Ain't even grey, but she buries her baby,

Ain't (isn't)

even

grey

but

she buries

her baby

Není

ani

šedý

ale

pohřbívá

svoje dítě

Není ještě šedý, ale pohřbívá svoje dítě.

Line 9 / 41

The sharp knife of a short life, oh, well,

The sharp knife

of a short life

oh, well

ostrý nůž

krátkého života

oh, dobře

Ostrý nůž tak krátkého života, no dobře

Line 10 / 41

I've had just enough time,

I have had

just

enough

time

Měl jsem

přesně

dostatek

času

Měl jsem spoustu času.

Line 11 / 41

If I die young, bury me in satin,

If

I die

young

bury me

in satin

Pokud

zemřu

mladý

pohřběte mě

v saténu

Pokud zemřů mladý pohřeběte mě v saténu.

Line 12 / 41

Lay me down on a bed of roses,

Lay me

down

on a bed

of roses

polož mě

dolu

na postel

z růží

Polož mě na postel z růží.

Line 13 / 41

Sink me in the river at dawn,

Sink me

in the river

at dawn

Pluj se mnou

po řece

za usvitu

Pluj se mnou po řece za úsvitu.

Line 14 / 41

Send me away with the words of a love song,

Send me

away

with the words

of a love song

pošli mě

pryč

se slovy

milostných písní

Pošli mě pryč se slovy milostných pístní

Line 15 / 41

The sharp knife of a short life, oh, well,

The sharp knife

of a short life

oh, well

Ostrý nůž

krátkého života

oh, dobře

Ostrý nůž krátkého života, no dobře

Line 16 / 41

I've had just enough time,

I have had

just

enough

time

Měl jsem

tak akorát

dost

času

Měl jsem tak akorát dost času.

Line 17 / 41

And I'll be wearing white, when I come into your kingdom,

And

I will be wearing

white

when

I come

into your kingdom

A

budu mnosit

bílé

když

přijdu

do tvého království

A budu nosit bílé oblečení, když pujdu do tvého království.

Line 18 / 41

I'm as green as the ring on my little cold finger,

I am

as green as

the ring

on

my

little

cold

finger

Ja

zelený jako

prsten

na

mém

malém

studeném

prstu

Já, zelený jako prsten na mém studeném malém prstu.

Line 19 / 41

I've never known the lovin' of a man,

I have known

never

the loving

of a man

Věděl jsem

nikdy

nemiluj

muže

Věděl jsem že se nemám milovat s mužem.

Line 20 / 41

But it sure felt nice when he was holdin' my hand,

But

it felt

sure

nice

when

he was holding

my hand

Ale

vypadalo to

jistě

pěkně

když

držel

moji ruku

Ale vypadalo to jistě pěkně když držel moji ruku.

Line 21 / 41

There's a boy here in town, says he'll love me forever,

There is

a boy

here

in town

says

he will love

me

forever

Tady je

kluk

tady

z města

říká

že bude milovat

navždy

Je tu kluk z města, říká, že mě bude milovat na vždy.

Line 22 / 41

Who would have thought forever could be severed by…

Who

would have thought

forever

could

be severed

by

Kdo

by si pomyslel

vždy

může být

severováno

tím

Kdo by si pomyslel, že vždy to může být severováno...

Line 23 / 41

...The sharp knife of a short life, oh well?

(by) the sharp knife

of a short life

oh, well

ostrým nožem

krátkého života

no, dobře

ostrým nožem Krátkého života, no dobře

Line 24 / 41

I've had just enough time,

I have had

just

enough

time

Měl jsem

tak akorát

dost

času

Měl jsem tak akorát času.

Line 25 / 41

So put on your best, boys, and I'll wear my pearls,

So

put on

your best (clothes)

boys

and

I will wear

my pearls

takže

si nasadtě

vaše nejlepší

chlapce

and

oblečte si

moje perly

Takže si nasadtě vaše nejlepší chlapce a oblečte si moje perly.

Line 26 / 41

What I never did is done,

What

I never did

is done

co

jsem nikdy neudělal

je hotovo

Co jsem nikdy neudělal je hotovo.

Line 27 / 41

A penny for my thoughts, oh, no, I'll sell 'em for a dollar,

A penny

for my thoughts

oh, no

I will sell

them

for a dollar

Penny

za moje myšlenky

oh, ne

prodám

jim

je za dollar

Penny, za moje myšlenky, oh ne, prodám jim je za dollar.

Line 28 / 41

They're worth so much more after I'm a goner,

They are worth

so much more

after

I am

a goner

jsou cenny

více

až poté

co

zmizím

Jsou více cenné, až poté co zmizím.

Line 29 / 41

And maybe then you'll hear the words I been singin',

And

maybe

then

you will hear

the words

I (have) been singing

A

možná

potom

uslyšíš

slova

která jsem zpíval

A potom možná uslyšíš slova, která jsem zpíval.

Line 30 / 41

Funny when you're dead how people start listenin',

funny

when

you are dead

how

people

start

listening

vtipně

když

jsi mrtvý

jak

lidé

začinají

poslouchjat

Vtipné, když jsi mrtvý, jak lidé začnou poslouchat.

Line 31 / 41

If I die young, bury me in satin,

If

I die

young

bury

me

in satin

Pokud

zemřu

mladý

pohřběte

v saténu

Pokud zemřu mladý pohřběte mě v saténu.

Line 32 / 41

Lay me down on a bed of roses,

Lay

me

down

on a bed

of roses

polož

dolu

na postel

z růží

Polož mě na postel z růží.

Line 33 / 41

Sink me in the river at dawn,

Sink

me

in the river

at dawn

Potop

v řece

za úsvitu

Potom mě v řece za úsvitu

Line 34 / 41

Send me away with the words of a love song,

Send

me

away

with the words

of a love song

pošli

mi

pryč

se sovy

milostné písně

Pošli mě pryč se slovy milostných písní

Line 35 / 41

The ballad of a dove,

The ballad

of a dove

balada

holubice

balada holubice

Line 36 / 41

Go with peace and love,

Go

with peace

and

love

jdi

s mírem

and

láskou

Jdi s mírem a láskou

Line 37 / 41

Gather up your tears, keep 'em in your pocket,

Gather up

your tears

keep

them

in your pocket

schromažděte své

slzy

udržte

je

v peněžence

Schromazdete své slzy, udržte je v peněžence

Line 38 / 41

Save 'em for a time when you're really gonna need 'em,

Save

them

for a time

when

you are going

really

to need

them

ulož

je

na čas

který

budeě

opravdu

potřebovat

je

Ulož si je na čas, kdy je budeš opravdu potřebovat

Line 39 / 41

The sharp knife of a short life, oh, well,

The sharp knife

of a short life

oh, well

Ostrý nůž

krátkého života

oh, dobře

Ostrý nůž krátkého života, oh dobře

Line 40 / 41

I've had just enough time,

I have had

just

enough

time

měl jsem

zrovna

dost

času

Měl jsem tak akorát času.

Line 41 / 41

So put on your best, boys, and I'll wear my pearls.

So

put on

your best (clothes)

boys

and

I will wear

my pearls

Takže

si nasaď

svého nejlepšího

kluka

and

obleč si

mé perly