Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

Kelly's Irish Brigade - Army of the Confederate States of America (1861-1865)

Kellyho Irská Brigáda - Armáda Konfederace Amerických Států (1861-1865)

Kelly's Irish Brigade

Klikni zde pro přehrání videa

Klikni zde pro přehrání zvuku

Line 1 / 18

Listen all ye that hold communion, with Southern Confederates who are bold,

listen

all

ye (you)

that

hold

communion

with

Southern Confederates

who

are bold

poslouchat

všichni

tebe

co

drží

společenství

s

Jižní konfederace

kdo

jsou drzé

Poslouchejte všichni co držíte společenstvý s jížnímy spojenci co jsou smělý,

Line 2 / 18

And I will tell you of some men for the Union, who in Northern ranks were enrolled;

and

I will tell

you

of some men

for the Union

who

in Northern ranks

were enrolled

a

já řeknu

ty

někteří muži

pro svaz

kdo

v severních řadách

byli zapsáni

A řeknu vám o některých mužích v Unii, kteří byli zařazeni do severních řad;

Line 3 / 18

They came to Missouri in their glory, and thought at their might we'd be dismayed,

they came

to Missouri

in their glory

and

thought

at their might

we would be dismayed

oni přišli

do Missouri

v jejich slávě

a

myšlenky

na jejich sílu

budeme zděšení

Přišli do Missouri v jejich slávě a mysleli si že jejich síla, nás zastraší,

Line 4 / 18

But they soon had a different story, when they met Kelly's Irish Brigade.

but

they

soon

had

a different story

when

they met

Kelly's Irish Brigade

ale

oni

brzy

měli

jiný příběh

když

potkaly

Kellyho irská brigáda

Ale brzy měli jiný příběh, když se setkali s Kellyovou irskou brigádou.

Line 5 / 18

When they met with the Irish Brigade, me boys, when they met with the Irish Brigade,

when

they met

with the Irish Brigade

my boys

when

they met

with the Irish Brigade

když

potkali

s irskou brigádou

moji chlapci

když

potkali

s irskou brigádou

Když se s irským brigádou setkali s chlapci, když se setkali s irskou brigádou,

Line 6 / 18

Didn't those cowardly Lincolnites tremble, when they met with the Irish Brigade.

did not

those cowardly Lincolnites (followers of President Lincoln)

tremble

when

they met

with the Irish brigade

ne

ty zbabělý Lincolnové (stoupenci prezidenta Lincolna)

třes

když

potkali

s irskou brigádou

Nechali se ti zbabělci Lincolnové zastrašit, když se setkali s irskou brigádou?

Line 7 / 18

They have called us rebels and traitors, but themselves have thrown off that name of late,

they have called

us

rebels

and

traitors

but

themselves

have thrown off (discarded / rejected)

that name

of late

Pojmenovávali

nás

rebelové

a

zrádci

ale

oni sami

vyhozeny (vyřazeny / odmítnuty)

toto jméno

nedávno

Říkají nás rebelové a zrádci, ale oni sami odmítli toto jméno.

Line 8 / 18

They were called it by the English invaders, at home in the year of ninety-eight,

they were called

it

by the English invaders

at home [in Ireland]

in the year

of ninety-eight (1798, year of an Irish rebellion against Great Britain)

Pojmenovávali

je

anglickými útočníky

doma (v Irsku)

v roce

devadesát osm (1798, rok irského vzpouru proti Velké Británii)

Oni byli nazýváni to anglickými útočníky doma v roce devadesát osm,

Line 9 / 18

The name to us is not a new one though, 'tis one that shall never degrade,

the name

to us

is not

a new one

though

tis (it is)

one

that

shall never degrade

jméno

nám

není

nové

ale

je to

jeden

cp

nikdy nedegraduje

Jméno nám však není nové, je to ten, který nikdy nedegraduje,

Line 10 / 18

And it's true hearted Irishmen, in the ranks of Kelly's Irish Brigade.

and

it is

true hearted

Irishmen

in the ranks

of Kelly's Irish Brigade

a

je to

upřímný

Ir

v řadách

Kellyho irské brigády

A jsou to opravdoví irši v řadě Kellyho irské brigády.

Line 11 / 18

When they met with the Irish Brigade, me boys, when they met with the Irish Brigade,

when

they met

with the Irish Brigade

my boys

when

they met

with the Irish Brigade

když

potkali

s irskou brigádou

moji chlapci

když

potkali

s irskou brigádou

Když se s irským brigádou setkali s chlapci, když se setkali s irskou brigádou,

Line 12 / 18

Didn't those cowardly Lincolnites tremble, when they met with the Irish Brigade?

did not

those cowardly Lincolnites

tremble

when

they met

with the Irish Brigade

ne

ty zbabělý Lincolnové

třes

když

potkali

s irskou brigádou

Nechali se ti zbabělci Lincolnové zastrašit, když se setkali s irskou brigádou?

Line 13 / 18

Well, they dare not call us invaders, 'tis but states' rights and liberty we ask,

well

they dare not

call

us

invaders

it is

but (only)

states' rights

and

liberty

we ask (seek / request)

no

neodvažují se

volat

nás

útočníky

je to

jenom

práva států

a

svoboda

žádáme (hledáme / požadujeme)

No, neodvažují se nám říkat útočníky, ale říkají práva a svobodu, o které se ptáme,

Line 14 / 18

And Missouri, we will ever defend her, no matter how hard may be the task.

and

Missouri

we will defend

ever (forever / always)

her

no matter

how hard

may be

the task

a

Missouri

budeme bránit

furt (napořád/vždy)

nehledě

jak těžké

to bude

úkol

A Missouri, budeme ji někdy bránit, bez ohledu na to, jak těžké může být tento úkol.

Line 15 / 18

Then let true Irishmen assemble, let the voice of Missouri be obeyed,

then

let

true Irishmen

assemble

let

the voice

of Missouri

be obeyed

pak

nechali

pravého Ira

shromáždit

nechat

hlas

Missouri

dodržet

Pak se shromážděte opravdoví irši, nechť je poslouchán hlas Missouri,

Line 16 / 18

And the Northern fanatics will tremble, when again they meet Kelly's Irish Brigade.

and

the Northern fanatics

will tremble

when

again

they meet

Kelly's Irish Brigade

a

severní fanatici

se chvějí

když

znovu

se potkali

Kellyho irská brigáda

A severní fanatici se budou chvět, až se znovu setkají s Kellyho irským brigádem.

Line 17 / 18

When they met with the Irish Brigade, me boys, when they met with the Irish Brigade,

when

they met

with the Irish Brigade

my boys

when

they met

with the Irish Brigade

když

potkali

s irskou brigádou

moji chlapci

když

potkali

s irskou brigádou

Když se s irským brigádou setkali s chlapci, když se setkali s irskou brigádou,

Line 18 / 18

Didn't those cowardly Lincolnites tremble, when they met with the Irish Brigade?

did not

those cowardly Lincolnites

tremble

when

they met

with the Irish brigade

ne

ty zbabělý Lincolnové

třes

když

potkali

s irskou brigádou

Nechali se ti zbabělci Lincolnové zastrašit, když se setkali s irskou brigádou?