Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

"I Want To Know What Love is" - Foreigner

“Chci vědět, co je to láska” - Foreigner

Foreigner

Klikni zde pro přehrání videa

Klikni zde pro přehrání zvuku

Line 1 / 43

I gotta take a little time

I got (must)

to take

a little time

Já musím

vzít

trochu času

Potřebuju trochu času

Line 2 / 43

A little time to think things over

A little time

to think

things

over

Trochu času

přemýšlet

věci

přes

Trochu času na promyšlení věcí

Line 3 / 43

I better read between the lines

I (had) better

read

between the lines

Já bych měl

číst

mezi řádky

Měl bych lépe číst mezi řádky

Line 4 / 43

In case I need it when I'm older

In case

I need

it

when

I am

older

v případě

já potřebuji

to

když

já jsem

starší

Kdybych to potřeboval, až budu starší

Line 5 / 43

Now this mountain I must climb

Now

this mountain

I must climb

teď

tahle hora

já musím vyšplhat

Teď musím vyšplhat na tuto horu

Line 6 / 43

Feels like a world upon my shoulders

Feels

like

a world

upon my shoulders

cítí to

jako

svět

na mých ramenou

Cítím se jako by byl celý svět na mých ramenou

Line 7 / 43

Through the clouds I see love shine

through the clouds

I see

love

shine

skrze mraky

já vidím

láska

září

Skrze mraky vidím zářit lásku

Line 8 / 43

It keeps me warm as life grows colder

It keeps

me

warm

as

life

grows

colder

zachovává

teplo

jako

život

roste

studenější

Udržuje mě v teple zatímco se život ochlazuje

Line 9 / 43

In my life there's been heartache and pain

in my life

there has been

heartache

and

pain

v mém životě

bylo

srdcebol

a

bolest

Ve svém životě jsem zažil srdcebol a bolest

Line 10 / 43

I don't know if I can face it again

I do not know

if

I can

face

it

again

já nevím

jestli

já můžu

postavit se

to

znovu

Nevím, jestli se tomu můžu znovu postavit

Line 11 / 43

Can't stop now, I've traveled so far

[I] cannot

stop

now

I have traveled

so far

Nemůžu

přestat

teď

jsem cestoval

tak daleko

Teď nemůžu přestat, došel jsem tak daleko

Line 12 / 43

To change this lonely life

To change

this

lonely

life

změnit

tento

osamělý

život

Abych změnil tento osamělý život

Line 13 / 43

I want to know what love is

I want

to know

what

love is

já chci

vědět

co

láska je

Chci vědět, co je to láska

Line 14 / 43

I want you to show me

I want

you

to show

me

já chci

ty

ukázat

Chci, abys mi to ukázal

Line 15 / 43

I want to feel what love is

I want

to feel

what

love

is

já chci

cítit

co

láska

je

Chci vědět, co je to láska

Line 16 / 43

I know you can show me

I know

you can

show

me

já vím

že můžeš

ukázat

Vím, že mi to můžeš ukázat

Line 17 / 43

I'm gonna take a little time

I am going

to take

a little time

já jdu

vzít

trochu času

Bude mi to chvíli trvat

Line 18 / 43

A little time to look around me

A little time

to look

around me

Trochu času

podívat se

kolem

Chvilku se rozhlédnu kolem sebe

Line 19 / 43

I've got nowhere left to hide

I have got

nowhere

left

to hide

já mám

nikam

zbývat

schovat se

Už se nemám kam schovat

Line 20 / 43

It looks like love has finally found me

It looks like

love

has found

finally

me

vypadá to jako

láska

našla

konečně

Vypadá to, že si mě láska našla

Line 21 / 43

In my life there's been heartache and pain

In my life

there has been

heartache

and

pain

v mém životě

bylo

srdcebol

a

bolest

Ve svém životě jsem zažil srdcebol a bolest.

Line 22 / 43

I don't know if I can face it again

I do not know

if

I can

face

it

again

já nevím

jestli

já můžu

postavit se

to

znovu

Nevím, jestli se tomu můžu znovu postavit

Line 23 / 43

I can't stop now, I've traveled so far

I cannot

stop

now

I have traveled

so

far

Nemůžu

přestat

teď

jsem cestoval

tak

daleko

Teď nemůžu přestat, došel jsem tak daleko

Line 24 / 43

To change this lonely life

To change

this

lonely

life

změnit

tento

osamělý

život

Abych změnil tento osamělý život

Line 25 / 43

I want to know what love is

I want

to know

what

love

is

já chci

vědět

co

láska

je

Chci vědět, co je to láska

Line 26 / 43

I want you to show me

I want

you

to show

me

já chci

ty

ukázat

Chci, abys mi to ukázal

Line 27 / 43

I want to feel what love is

I want

to feel

what

love

is

já chci

cítit

co

láska

je

Chci vědět, co je to láska

Line 28 / 43

I know you can show me

I know

you can

show

me

já vím

že můžeš

ukázat

Vím, že mi to můžeš ukázat

Line 29 / 43

I want to know what love is

I want

to know

what

love

is

já chci

vědět

co

láska

je

Chci vědět, co je to láska

Line 30 / 43

I want you to show me

I want

you

to show

me

já chci

ty

ukázat

Chci, abys mi to ukázal

Line 31 / 43

I want to feel, I want to feel what love is

I want

to feel

I want

to feel

what

love

is

já chci

cítit

já chci

cítit

co

láska

je

Chci cítit, chci cítit co je to láska

Line 32 / 43

I know, I know you can show me

I know

I know

you can

show

me

já vím

já vím

ty můžeš

ukázat

Já vím, já vím, že mi to můžeš ukázat

Line 33 / 43

Let's talk about love

Let us talk

about love

nechme nás mluvit

o lásce

Mluvme o lásce

Line 34 / 43

I want to know what love is, the love that you feel inside

I want

to know

what love is

the love

that

you feel

inside

já chci

vědět

co je láska

ta láska

která

ty cítíš

uvnitř

Chci vědět, co je to láska, ta, kterou cítíš uvnitř

Line 35 / 43

I want you to show me, and I'm feeling so much love

I want

you

to show

me

and

I am feeling

so much

love

já chci

ty

ukázat

a

já cítím

tolik

láska

Chci, abys mi to ukázal, a cítím tolik lásky

Line 36 / 43

I want to feel what love is, no, you just cannot hide

I want

feel

what love is

no

you

just

cannot

hide

já chci

cítit

co je láska

ne

ty

jenom

nemoct

schovat

Chci cítit co je to lásky, ne, nemůžeš se schovat

Line 37 / 43

I know you can show me

I know

you can

show

me

já vím

že můžeš

ukázat

Vím, že mi to můžeš ukázat

Line 38 / 43

I want to know what love is, let's talk about love

I want

to know

what love is

let's talk

about love

já chci

vědět

co je láska

nechme nás mluvit

o lásce

Chci vědět, co je to láska, mluvme o lásce

Line 39 / 43

I want you to show me, I want to feel it too

I want

you

to show

me

I want

to feel

it

too

já chci

ty

ukázat

já chci

cítit

to

taky

Chci, abys mi to ukázal, taky to chci cítit

Line 40 / 43

I want to feel what love is, I want to feel it too

I want

to feel

what love is

I want

to feel

it

too

já chci

cítit

co je láska

já chci

cítit

to

taky

Chci cítit, co je to láska, taky to chci cítit

Line 41 / 43

And I know, and I know, I know you can show me

and

I know

and

I know

I know

you can

show

me

a

já vím

a

já vím

já vím

můžeš

ukázat

A vím, vím, vím, že mi to můžeš ukázat

Line 42 / 43

Show me love is real, yeah

Show

me

love is real

yeah

ukázat

láska existuje

yeah

Ukázat mi, že láska existuje, yeah

Line 43 / 43

I want to know what love is.

I want

to know

what

love

is

já chci

vědět

co

láska

je

Chci vědět, co je to láska