Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

"Let Her Go" – Passenger

"Nech ji jít" – Passenger

Let Her Go

Klikni zde pro přehrání videa

Klikni zde pro přehrání zvuku

Line 1 / 47

Well, you only need the light, when it's burning low

Well

you

only

need

the light

when

it is burning

low

Takže

ty

jen

potřebuješ

světlo

když

hoří

málo

Potřebuješ světlo, jen když zhasíná.

Line 2 / 47

Only miss the sun, when it starts to snow

Only

miss

the sun

when

it starts

to snow

Jen

chybíš

slunce

když

začne

sněžit

Slunce ti chybí, jen když začne sněžit

Line 3 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

Jen

Víš

miluješ

ji

když

ty necháš

ji

jít

Víš, že ji miluješ až když odejde.

Line 4 / 47

Only know you've been high, when you're feeling low

Only

know

you have been

high

when

you are feeling

low

jen

víš

že jsi byl

nahoře

když

se citíš

na dně

Víš, že jsi byl nahoře, až když jsi na dně

Line 5 / 47

Only hate the road, when you're missin' home

Only

hate

the road

when

you are missing

home

jen

nesnášíš

cestu

když

ti chybí

domov

Nesnášíš být na cestách, jen když ti chybí domov.

Line 6 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

jen

víš

že miluješ

ji

když

necháš

ji

jít

Víš, že ji miluješ, jen když ji necháš jít.

Line 7 / 47

And you let her go

And

you let

her

go

a

necháš

ji

jít

A ji necháš jít

Line 8 / 47

Staring at the bottom of your glass

Staring at

the bottom

of your glass

Zírat na

dno

své sklenice

Zíráš na dno své sklenice.

Line 9 / 47

Hoping one day you'll make a dream last

Hoping

one day

you will make

a dream

last

doufat

jednoho dne

ti ten

sen

vydržet

Doufáš, že jednoho dne ti ten sen vydrží.=

Line 10 / 47

But dreams come slow, and they go so fast

But

dreams

come

slow

and

they go

so fast

ale

sny

přichází

pomalu

a

odchazí

rychle

Ale sny přichází pomalu, ale odchází rychle.

Line 11 / 47

You see her, when you close your eyes

You see

her

when

you close

your eyes

Vidíš

ji

když

zavřeš

oči

Vidíš ji, když zavřeš svoje oči.

Line 12 / 47

Maybe one day you'll understand why

Maybe

one day

you will understand

why

možná

jednoho dne

porozumíš

proč

Možna jednoho dne pochopíš proč.

Line 13 / 47

Everything you touch surely dies

Everything

you touch

surely

dies

vše

ty se dotkneš

jistě

umírá

Vše, čeho se dotkneš jistě umírá.

Line 14 / 47

But you only need the light, when it's burning low

But

you

only

need

the light

when

it is burning

low

Ale

ty

jen

potřebuješ

světlo

když

hoří

pomalu

Ale potřebuješ světlo jen když hoří málo.

Line 15 / 47

Only miss the sun, when it starts to snow

Only

miss

the sun

when

it starts

to snow

Jen

Chybíš

Slunce

Když

Začne

Sněžit

Slunce ti chybí, jen když začne sněžit

Line 16 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

Jen

Víš

miluješ

ji

když

ty necháš

ji

jít

Víš, že ji miluješ až když odejde

Line 17 / 47

Only know you've been high, when you're feeling low

Only

know

you have been

high

when

you are feeling

low

jen

víš

že si byl

nahoře

když

se citíš

na dně

Víš že jsi byl nahoře, až když jsi na dně

Line 18 / 47

Only hate the road, when you're missin' home

Only

hate

the road

when

you are missing

home

jen

nesnášíš

cestu

když

ty chybí

domov

Nesnášíš být na cestách, jen když ti chybí domov

Line 19 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

Jen

Víš

miluješ

ji

když

ty necháš

ji

jít

Víš, že ji miluješ až když odejde

Line 20 / 47

Staring at the ceiling in the dark

Staring

at the ceiling

in the dark

zírání

na strop

ve tmě

Zíráš na strop ve tmě

Line 21 / 47

Same old empty feeling in your heart

Same old

empty feeling

in your heart

stejný starý

prázdný pocit

ve tvém srdci

Stejný starý prazdný pocit ve tvém srdci

Line 22 / 47

Because love comes slow, and it goes so fast

Because

love comes

slow

and

it goes

so fast

protože

láska přichází

pomalu

a

odchází

tak rychle

Protože láska přichází pomalu a odchazí tak rychle.

Line 23 / 47

Well, you see her, when you fall asleep

Well

you see

her

when

you fall

asleep

Dobře

Vidíš

ji

když

začneš

usínát

Dobře, vidíš ji, když usínáš

Line 24 / 47

But never to touch and never to keep

But

never

to touch

and

never

to keep

ale

nikdo

k dotknutí

ani

nikdy

k podržení

Ale nemůžeš se ji dotknout ani podržet

Line 25 / 47

Because you loved her too much

Because

you loved

her

too much

Protože

si miloval

ji

moc

Protože jsi ji moc miloval.

Line 26 / 47

And you dived too deep

And

you dived

too deep

A

ponořil ses

moc hluboku

A ponořil ses moc hluboko.

Line 27 / 47

Well, you only need the light, when it's burning low

Well

you

Only

need

the light

when

it is burning

low

Takže

ty

jen

potřebuješ

světlo

když

hoří

málo

Potřebuješ světlo, jen když zhasíná

Line 28 / 47

Only miss the sun, when it starts to snow

Only

miss

the sun

when

it starts

to snow

Jen

Chybíš

Slunce

Když

Začne

Sněžit

Slunce ti chybí, jen když začne sněžit

Line 29 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

Jen

Víš

miluješ

ji

když

ty necháš

ji

jít

Víš, že ji miluješ až když odejde

Line 30 / 47

Only know you've been high, when you're feeling low

Only

know

you have been

high

when

you are feeling

low

jen

víš

že si byl

nahoře

když

se citíš

na dně

Víš, že jsi byl nahoře, až když jsi na dně

Line 31 / 47

Only hate the road, when you're missin' home

Only

hate

the road

when

you are missing

home

jen

nesnášíš

cestu

když

ty chybí

domov

Nesnášíš být na cestách, jen když ti chybí domov

Line 32 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

Jen

Víš

miluješ

ji

když

ty necháš

ji

jít

Víš, že ji miluješ až když odejde

Line 33 / 47

And you let her go, and you let her go

And

you let

her

go

And

you let

her

go

a

ty necháš

ji

jít

a

ty necháš

ji

jít

A ji necháš jít, a ji necháš jít

Line 34 / 47

Well, you let her go

Well

you let

her

go

Takže

necháš

ji

jít

Takže ji necháš jít

Line 35 / 47

Because you only need the light, when it's burning low

Because

you

only

need

the light

when

it is burning

low

Protože

ty

jen

potřebuješ

světlo

když

hoří

málo

Protože potřebuješ světlo když pomalu hasne.

Line 36 / 47

Only miss the sun, when it starts to snow

Only

miss

the sun

when

it starts

to snow

Jen

Chybíš

Slunce

Když

Začne

Sněžit

Slunce ti chybí, jen když začne sněžit

Line 37 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

Jen

Víš

miluješ

ji

když

ty necháš

ji

jít

Víš, že ji miluješ až když odejde

Line 38 / 47

Only know you've been high, when you're feeling low

Only

know

you have been

high

when

you are feeling

low

jen

víš

že si byl

nahoře

když

se citíš

na dně

Víš, že jsi byl nahoře, až když jsi na dně

Line 39 / 47

Only hate the road, when you're missin' home

Only

hate

the road

when

you are missing

home

jen

nesnášíš

cestu

když

ty chybí

domov

Nesnášíš být na cestách, jen když ti chybí domov

Line 40 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

Jen

Víš

miluješ

ji

když

ty necháš

ji

jít

Víš, že ji miluješ až když odejde

Line 41 / 47

Because you only need the light, when it's burning low

Because

you

only

need

the light

when

it is burning

low

Protože

ty

jen

potřebuješ

světlo

když

hoří

málo

Protože potřebuješ světlo když pomalu hasne

Line 42 / 47

Only miss the sun, when it starts to snow

Only

miss

the sun

when

it starts

to snow

Jen

Chybíš

Slunce

Když

Začne

Sněžit

Slunce ti chybí, jen když začne sněžit

Line 43 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

Jen

Víš

miluješ

ji

když

ty necháš

ji

jít

Víš, že ji miluješ až když odejde

Line 44 / 47

Only know you've been high, when you're feeling low

Only

know

you have been

high

when

you are feeling

low

jen

víš

že si byl

nahoře

když

se citíš

na dně

Víš, že jsi byl nahoře, až když jsi na dně

Line 45 / 47

Only hate the road, when you're missin' home

Only

hate

the road

when

you are missing

home

jen

nesnášíš

cestu

když

ty chybí

domov

Nesnášíš být na cestách, jen když ti chybí domov

Line 46 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

Jen

Víš

miluješ

ji

když

ty necháš

ji

jít

Víš, že ji miluješ až když odejde

Line 47 / 47

And you let her go

And

you let

her

go

a

ty necháš

ji

jít

a ji necháš jít