Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

"Long Black Train" - Josh Turner

"dlouhý černý vlak" - Josh Turner

Long Black Train

Klikni zde pro přehrání videa

Klikni zde pro přehrání zvuku

Line 1 / 32

There's a long black train comin' down the line,

There is

a long black train

coming

down

the line

existuje

dlouhá černý vlak

jedoucí

dolů

trať

Dlouhý černý vlak jede dolů po trati,

Line 2 / 32

Feeding off the souls that are lost and cryin'.

Feeding off

the souls

that

are lost

and

crying

požírající

duše

který

je ztracený

a

plačící

Požírá duše, které jsou ztracené a plačící.

Line 3 / 32

Rails of sin, only evil remains.

Rails

of sin

only

evil

remains

koleje

hříchu

jenom

zlo

zůstává

Koleje hříchu, zůstává jen zlo.

Line 4 / 32

Watch out, brother, for that long black train.

Watch out

brother

for that long black train

dát si pozor

bratr

na ten dlouhý černý vlak

Dej si pozor, bratře, na ten dlouhý černý vlak.

Line 5 / 32

Look to the heavens, you can look to the sky.

Look

to the heavens

you can

look to

the sky

podívat

na nebe

ty můžeš

podívat

obloha

Podívej se na na oblohu, můžeš se podívat na nebe.

Line 6 / 32

You can find redemption staring back into your eyes.

You can

find

redemption

staring

back

into your eyes

ty můžeš

najít

spása

zírající

zpět

do tvých očí

vidíš spásu, jak se dívá zpátky do tvých očí.

Line 7 / 32

There is protection and there's peace the same,

There is

protection

and

there is

peace

the same

existuje

ochrana

a

existuje

mír

stejný

Je tu ochrana a taky je tu mír:

Line 8 / 32

Burnin' your ticket for that long black train

Burning

your ticket

for that long black train

spalující

tvůj lístek

na ten dlouhý černý vlak

Spálí tvojí jízdenku do dlouhého černého vlaku.

Line 9 / 32

'Cause there's victory in the Lord, I say.

because

there is

victory

in the Lord

I say

protože

existuje

vítězství

v Pánu

já říkám

Protože v Pánu je vítězství, říkám.

Line 10 / 32

Victory in the Lord.

Victory

in the Lord

vítězství

v Pánu

Vítězství v Pánu

Line 11 / 32

Cling to the Father and his Holy name,

Cling

to the Father

and

his Holy name

držet

k Otci

a

jeho Svaté jméno

Drž se Otce a jeho Svatého jména,

Line 12 / 32

And don't go ridin' on that long black train.

And

do not go

riding

on that long black train

a

nechoď

ježdění

na ten dlouhý černý vlak

A nejezdi tím dlouhým černým vlakem.

Line 13 / 32

There's an engineer on that long black train,

There is

an engineer

on that long black train

existuje

strojvedoucí

na ten dlouhý černý vlak

V tom dlouhém černém vlaku je strojník,

Line 14 / 32

Makin' you wonder if the ride is worth the pain.

Making

you wonder

if

the ride

is worth

the pain

dělající

ty se divíš

jestli

jízda

stojí

bolest

Budí v tobě zvědavost, jestli ta jízda stojí za tu bolest.

Line 15 / 32

He's just a-waitin' on your heart to say:

He is waiting on

just

your heart

to say

on čeká na

jenom

tvoje srdce

říct

On prostě čeká, až tvoje srdce řekne:

Line 16 / 32

"Let me ride on that long black train."

Let

me

ride

on that long black train

nechat

jet

na ten dlouhý černý vlak

"Nech mě jet tím dlouhým černým vlakem."

Line 17 / 32

But you know there's victory in the Lord, I say.

But

you know

there is

victory

in the Lord

I say

ale

víš

existuje

vítězství

v Pánu

já říkám

Ale víš existuje v Pánu je vítězství, říkám.

Line 18 / 32

Victory in the Lord.

Victory

in the Lord

vítězství

v Pánu

Vítězství v Pánu

Line 19 / 32

Cling to the Father and his Holy name,

Cling

to the Father

and

his Holy name

držet

k Otci

a

jeho Svaté jméno

Drž se Otce a jeho Svatého jména,

Line 20 / 32

And don't go ridin' on that long black train.

And

do not go

riding

on that long black train

a

nechoď

ježdění

na ten dlouhý černý vlak

A nejezdi tím dlouhým černým vlakem.

Line 21 / 32

Well, I can hear the whistle from a mile away.

Well

I can

hear

the whistle

from a mile

away

dobře

já můžu

slyšet

píšťalu

z míle

daleko

No, slyším to hvízdání na míle daleko.

Line 22 / 32

It sounds so good but I must stay away.

It sounds

so good

but

I must

stay away

to zní

moc dobře

ale

já musím

zůstat pryč

Zní to tak dobře, ale musím se od něj držet dál.

Line 23 / 32

That train is a beauty makin' everybody stare,

That train

is

a beauty

making

everybody

stare

ten vlak

je

kráska

dělající

každý

zírá

Ten vlak je nádhera, na kterou každý zírá

Line 24 / 32

But its only destination is the middle of nowhere.

But

its

only

destination

is

the middle

of nowhere

ale

jeho

jenom

cíl

je

uprostřed

ničeho

Ale jeho jediný cíl je uprostřed ničeho.

Line 25 / 32

But you know there's victory in the Lord, I say.

But

you know

there is

victory

in the Lord

I say

ale

víš

existuje

vítězství

v Pánu

já říkám

Protože v Pánu je vítězství, říkám.

Line 26 / 32

Victory in the Lord.

Victory

in the Lord

vítězství

v Pánu

Vítězství v Pánu

Line 27 / 32

Cling to the Father and his Holy name,

Cling

to the Father

and

his Holy name

držet

k Otci

a

jeho Svaté jméno

Drž se Otce a jeho Svatého jména,

Line 28 / 32

And don't go ridin' on that long black train.

And

do not go

riding

on that long black train

a

nechoď

ježdění

na ten dlouhý černý vlak

A nejezdi tím dlouhým černým vlakem.

Line 29 / 32

I said cling to the Father and his Holy name,

I said

cling

to the Father

and

his Holy name

já říkám

držet

k Otci

a

jeho Svaté jméno

Říkám, drž se Otce a jeho Svatého jména,

Line 30 / 32

And don't go ridin' on that long black train.

And

do not go

riding

on that long black train

a

nechoď

ježdění

na ten dlouhý černý vlak

A nejezdi tím dlouhým černým vlakem.

Line 31 / 32

Yeah, watch out, brother, for that long black train.

Yeah

watch out

brother

for that long black train

jo

dát si pozor

bratr

na ten dlouhý černý vlak

Jo, dej si pozor, bratře, na ten dlouhý černý vlak.

Line 32 / 32

That devil's drivin' that long black train.

That devil

is driving

that long black train

ten ďábel

jezdí

ten dlouhý černý vlak

Ďábel jezdí tímhle dlouhým černým vlakem.