Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

"In the Blood" by John Mayer, lyrics by Hriata Sailo

"V krvi" od Johna Mayera, text Hriata Sailo

John Mayer

Klikni zde pro přehrání videa.

Klikni zde pro přehrání zvuku.

Line 1 / 24

How much of my mother has my mother left in me?

How much

of my mother

has left

my mother

in me

kolik

z mé matky

nechala

moje matka

ve mě

Kolik z mojí matky ve mě matka zanechala?

Line 2 / 24

How much of my love will be insane to some degree?

How much

of my love

will be insane

to some degree

kolik

z mé lásky

bude šílený

do určitého stupně

Kolik z mé lásky bude alespoň trochu šílené?

Line 3 / 24

And what about this feeling that I'm never good enough?

And

what about

this feeling

that

I am

never

good

enough

a

co o

tenhle pocit

že

já jsem

nikdy

dobrý

dostatečně

A co ten pocit, že nikdy nejsem dost dobrý?

Line 4 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

vyplaví se to

ve vodě

nebo

je to

vždy

v krvi

Odplaví to voda nebo je to navždy v mojí krvi?

Line 5 / 24

How much of my father am I destined to become?

How much

of my father

am I destined

to become

Kolik

z mého otce

já jsem souzen

stát se

Je mi souzeno být jako můj otec?

Line 6 / 24

Will I dim the lights inside me just to satisfy someone?

Will I dim

the lights

inside me

just

to satisfy

someone

Ztlumím

světla

uvnitř mě

jen

uspokojit

někdo

Ztlumím světla, která ve mě září, abych někoho uspokojil?

Line 7 / 24

Will I let this woman kill me, or do away with jealous love?

Will I let

this woman

kill

me

or

do away

with jealous love

Nechám

tato žena

zabít

nebo

zbavit se

s žárlivou láskou

Dovolím, aby mě tato žena zabila, nebo se zřeknu žárlivé lásky?

Line 8 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

Vyplaví se to

ve vodě

nebo

je to

vždy

v krvi

Odplaví to voda nebo je to vždycky v krvi?

Line 9 / 24

I can feel the love I want. I can feel the love I need.

I can feel

the love

I want

I can feel

the love

I need

Já cítím

láska

já chci

já cítím

láska

já potřebuji

Cítím lásku, kterou chci. Cítím lásku, kterou potřebuji.

Line 10 / 24

But it's never gonna come the way I am.

But

it is going to come

never

the way

I am

ale

přijde

nikdy

způsob

já jsem

Ale zůstanu-li stejný jako teď, nikdy nepřijde.

Line 11 / 24

Could I change it if I wanted? Can I rise above the flood?

Could I change

it

if

I wanted

Can I rise

above the flood

mohl bych změnit

to

pokud

já jsem chtěl

můžu vstát

nad potopu

Dokážu se změnit, budu-li chtít? Dokážu ustát potopu?

Line 12 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

Vyplaví se to

ve vodě

nebo

je to

vždycky

v krvi

Odplaví to voda nebo je to navždy v mojí krvi?

Line 13 / 24

How much like my brothers, do my brothers wanna be?

How much

like my brothers

do

my brothers

want to

to be

Kolik jako

mí bratři

dělat

mí bratři

chtít

být

Chtějí mí bratři být takoví, jací jsou?

Line 14 / 24

Does a broken home become another broken family?

Does

a broken home

become

another broken family

dělá

rozbitý domov

stát se

další rozbitá rodina

Musí z rozbítého domova vzejít další rozbitá rodina?

Line 15 / 24

Or will we be there for each other, like nobody ever could?

Or

will we be

there

for each other

like

nobody

ever

could

nebo

my budeme

tam

pro sebe navzájem

jako

nikdo

kdykoli

mohl by

Nebo se navzájem podržíme, jako to nikdo jiný nedokáže?

Line 16 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

Vyplaví se to

ve vodě

nebo

je to

vždycky

v krvi

Odplaví to voda nebo je to navždy v mojí krvi?

Line 17 / 24

I can feel the love I want. I can feel the love I need.

I can feel

the love

I want

I can feel

the love

I need

Cítím

láska

já chci

cítím

láska

já potřebuji

Cítím lásku, kterou chci. Cítím lásku, kterou potřebuji.

Line 18 / 24

But it's never gonna come the way I am.

But

it is going

never

to come

the way

I am

ale

to jde

nikdy

přijít

způsob

já jsem

Ale zůstanu-li stejný, nikdy nepřijde.

Line 19 / 24

Could I change it if I wanted? Can I rise above the flood?

Could I change

it

if

I wanted

Can I rise

above the flood

mohl bych změnit

to

pokud

chtěl jsem

mohu vstát

nad potopou

Dokážu se změnit, pokud chci? Dokážu ustát potopu?

Line 20 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

Vyplaví se to ven

ve vodě

nebo

je to

vždycky

v krvi

Odplaví to voda nebo je to navždy v mojí krvi?

Line 21 / 24

I can feel the love I want. I can feel the love I need.

I can feel

the love

I want

I can feel

the love

I need

Cítím

láska

já chci

cítím

láska

já potřebuji

Cítím lásku, kterou chci. Cítím lásku, kterou potřebuji.

Line 22 / 24

But it's never gonna come the way I am.

But

it is going

never

to come

the way

I am

ale

to jde

nikdy

přijít

způsob

já jsem

Ale zůstanu-li stejný, nikdy nepřijde.

Line 23 / 24

Could I change it if I wanted? Can I rise above the flood?

Could I change

it

if

I wanted

Can I rise

above the flood

Mohl bych změnit

to

pokud

já jsem chtěl

mohl bych vstát

nad potopu

Dokážu se změnit, pokud chci? Dokážu ustát potopu?

Line 24 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

vyplaví se to

ve vodě

nebo

je to

vždycky

v krvi

Odplaví to voda, nebo je to navždy v mojí krvi?