Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

"Money In The Bank" - John Anderson

"Peníze v bance" - John Anderson

John Anderson

Klikni zde pro přehrání videa.

Klikni zde pro přehrání zvuku.

Line 1 / 20

It's Friday night, baby, get ready, set, go,

it is

Friday night

baby

get ready

set

go

to je

páteční noc

miláček

připrav se

pozor

jeď

Je páteční noc, miláčku, připravit, pozor, jedem,

Line 2 / 20

Gonna take you to the Krystal and a picture show,

[I am] going

to take

you

to the Krystal

and

a picture show

jdu

vzít

ty, tě

do Krystalu

a

obrázky

Vezmu tě do Krystalu a do kina na pohyblivé obrázky,

Line 3 / 20

Well, the sky's the limit, there's no price too high,

well

the sky

is

the limit

there is

no price

too high

no

obloha

je

limit, omezení

tam je

žádná cena

příliš vysoká

Nic nás nezastaví, všechno si můžeme dovolit,

Line 4 / 20

Baby, you're the apple of my eye,

baby

you are

the apple

of my eye

miláček

ty jsi

jablko

mého oka

Miláčku, ty jsi moje potěšení,

Line 5 / 20

Got my paycheck in my pocket and some gas in the tank,

[I have] got

my paycheck

in my pocket

and

some gas

in the tank

já mám

výplata

v kapse

a

nějaký benzín

v nádrži

V kapse mám výplatu a v nádrži trochu benzínu,

Line 6 / 20

Honey, your love's better than money in the bank,

honey

your love

is

better than

money

in the bank

zlatíčko

tvoje láska

je

lepší než

peníze

v bance

Zlato, tvoje láska je lepší než peníze v bance,

Line 7 / 20

I wish I had a bass boat and a Z-28,

I wish

I had

a bass (American game fish) boat

and

a Z-28 (hot Chevrolet sports car)

přeju si

já jsem měl

rybářský člun

a

Z-28

Kéž bych měl člun na rybaření a chevrolet Z-28,

Line 8 / 20

But I guess that stuff'll have to wait,

but

I guess

that stuff

will have

to wait

ale

já hádám

tyhle věci

budou muset

počkat

Ale tyhle věci prostě budou muset počkat,

Line 9 / 20

'Cause I'm saving on a washer and a wedding ring,

because

I am saving

on (for)

a washer

and

a wedding ring

protože

já šetřím

na

pračka

a

svatební prsten

Protože teď šetřím na pračku a svatební prstýnek,

Line 10 / 20

I want this love to be a lasting thing,

I want

this love

to be

a lasting thing

já chci

tahle láska

být

trvalá věc

Já chci, aby tahle láska dlouho vydržela,

Line 11 / 20

Right at the top, that's where you rank,

right

at the top

that

is

where

you rank

přímo

na vrcholu

to

je

kam

jsi zařazená

Patříš přímo na vrchol,

Line 12 / 20

Honey, your love's better than money in the bank,

honey

your love

is

better

than

money

in the bank

Zlato

tvoje láska

je

lepší

než

peníze

v bance

Zlato, tvoje láska je lepší než peníze v bance,

Line 13 / 20

Oh, oh, you make me feel like a million bucks,

oh, oh

you make

me

feel

like

a million bucks

ach, ach

ty děláš

cítit

jako

milion dolarů

Ach, ach, s tebou se cítím jako milión babek,

Line 14 / 20

Oh, oh, I oughta drive you around in an armored truck,

oh, oh

I ought

to drive

you

around

in an armored truck

ach, ach

já bych měl

vozit

tebe

okolo

v obrněném voze

Ach, ach, s tebou bych měl jezdit v obrněném voze,

Line 15 / 20

Late last night, I had a crazy dream,

late

last night

I had

a crazy dream

pozdě

včera v noci

já jsem měl

bláznivý sen

Včera pozdě v noci jsem měl bláznivý sen,

Line 16 / 20

I met a man who invented a money machine,

I met

a man

who

invented

a money machine

potkal jsem

muž

který

vynalezl

stroj na peníze

Potkal jsem muže, který vynalezl stroj na peníze,

Line 17 / 20

He said, "I know things are tight, and times are tough",

he said

I know

things are tight

and

times are tough

on řekl

já vím

peněz je málo

a

časy jsou těžké

On řekl, "Já vím, že peněz je málo a časy jsou těžké",

Line 18 / 20

But he'd give me the machine if I'd give you up,

but

he would give

me

the machine

if

I would give you up

ale

on by dal

mi

ten stroj

pokud

já bych se tě vzdal

Ale že by mi dal ten stroj pokud bych se tě vzdal,

Line 19 / 20

I just looked him in the eye and I said "No, thanks",

I looked

just

him

in the eye

and

I said

no thanks

já jsem se podíval

jen

jemu

do očí

a

já jsem řekl

ne, díky

Já jsem se na něj jen podíval a řekl "ne, díky",

Line 20 / 20

Honey, your love's better than money in the bank.

honey

your love

is

better

than

money

in the bank

zlato

tvoje láska

je

lepší

než

peníze

v bance

Zlato, tvoje láska je lepší než peníze v bance.