Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag
The Chordettes

"Mister Sandman" - The Chordettes

"Pane Sandmane" - Chordettes

Klikni zde pro přehrání videa.

Klikni zde pro přehrání zvuku.

Line 1 / 22

Mr. Sandman, bring me a dream,

Mr. Sandman

bring

me

a dream

Pane Sandmane

přineste

mi

sen

Pane Sandmane, přineste mi sen,

Line 2 / 22

Make him the cutest that I've ever seen,

make

him

the cutest

that

I have seen

ever

udělat

ho

nejroztomilejší

který

viděla jsem

kdykoli předtím

Zařiďte, ať je nejhezčí, jaký jsem kdy viděla,

Line 3 / 22

Give him two lips like roses and clover,

give

him

two lips

like

roses

and

clover

dejte

jemu

dva rty

jako

růže

a

jetel

Dejte mu rty jako z růží a jetele,

Line 4 / 22

Then tell him that his lonesome nights are over,

then

tell

him

that

his lonesome nights

are over

potom

řekněte

jemu

že

jeho osamělé noci

jsou pryč

Pak mu řekněte, že jeho osamělé noci skončily,

Line 5 / 22

Sandman, I'm so alone,

Sandman

I am

so

alone

Sandmane

já jsem

tak

sama

Sandmane, já jsem tak sama,

Line 6 / 22

Don't have nobody to call my own,

[I] do not have

nobody

to call

my own

[Já] nemám

nikdo

nazvat

můj vlastní

Nemám nikoho, kdo by byl můj,

Line 7 / 22

Please turn on your magic beam,

please

turn on

your magic beam

prosím

zapněte

váš magický paprsek

Prosím zapněte svůj magický paprsek,

Line 8 / 22

Mr Sandman, bring me a dream,

Mr Sandman

bring

me

a dream

Pane Sandmane

přineste

mi

sen

Pane Sandmane, přineste mi sen,

Line 9 / 22

Mr Sandman, bring me a dream,

Mr Sandman

bring

me

a dream

Pane Sandmane

přineste

mi

sen

Pane Sandmane, přineste mi sen,

Line 10 / 22

Make him the cutest that I've ever seen,

make

him

the cutest

that

I have seen

ever

udělat

jeho

nejroztomilejší

který

já jsem viděla

kdykoli předtím

zařiďte, ať je nejhezčí, jaký jsem kdy viděla,

Line 11 / 22

Give him the word that I'm not a rover,

give

him

the word

that

I am not

a rover

dejte

jemu

slovo

že

já nejsem

tulačka

Vzkažte mu, že se netoulám,

Line 12 / 22

Then tell him that his lonesome nights are over,

then

tell

him

that

his lonesome nights

are over

potom

řekněte

jemu

že

jeho osamělé noci

jsou pryč

Pak mu řekněte, že jeho osamělé noci už skončily,

Line 13 / 22

Sandman, I'm so alone,

Sandman

I

am

so

alone

Sandmane

jsem

tak

sama

Sandmane, já jsem tak sama,

Line 14 / 22

Don't have nobody to call my own,

[I] do not have

nobody

to call

my own

[já] nemám

nikdo

nazvat

můj vlastní

Nemám nikoho, kdo by mi patřil,

Line 15 / 22

Please turn on your magic beam,

please

turn on

your magic beam

prosím

zapněte

váš magický paprsek

Zapněte prosím svůj magický paprsek,

Line 16 / 22

Mr Sandman, bring me a dream,

Mr Sandman

bring

me

a dream

Pane Sandmane

přineste

mi

sen

Pane Sandmane, přineste mi sen,

Line 17 / 22

Mr Sandman, bring us a dream, Give him a pair of eyes with a "come-hither" gleam,

Mr Sandman

bring

us

a dream

give

him

a pair

of eyes

with a "come hither" gleam

Pane Sandmane

přineste

nám

sen

dejte

jemu

pár

očí

s leskem "pojď blíž"

Pane Sandmane, přineste nám sen, Dejte mu pár očí , jimiž probleskne "pojď blíž",

Line 18 / 22

Give him a lonely heart like Pagliacci,

give

him

a lonely heart

like

Pagliacci

dejte

jemu

osamělé srdce

jako

Pagliacci

Dejte mu osamělé srdce jako Pagliacci,

Line 19 / 22

And lots of wavy hair like Liberace,

and

lots of wavy hair

like Liberace

a

spousta vlnitých vlasů

jako Liberace

A hřívu vlnitých vlasů jako Liberace,

Line 20 / 22

Mr Sandman, someone to hold, would be so peachy before we're too old,

Mr Sandman

someone

to hold

would be

so peachy

before

we are too old

Pane Sandmane

někdo

držet

bylo by [to]

tak skvělé

než

jsme příliš staří

Pane Sandmane, někoho k obejmutí, bylo by to skvělé, než budeme příliš staří,

Line 21 / 22

So please turn on your magic beam,

so

please

turn on

your magic beam

tak

prosím

zapněte

váš magický paprsek

Tak prosím zapněte svůj magický paprsek,

Line 22 / 22

Mr Sandman, bring us, please, please, please, Mr Sandman, bring us a dream.

Mr Sandman

bring

us

please

please

please

Mr Sandman

bring

us

a dream

Pane Sandmane

přineste

nám

prosím

prosím

prosím

Pane Sandmane

přineste

nám

sen

Pane Sandmane, přineste nám, prosím, prosím, prosím, Pane Sandmane, přineste nám sen.