Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

"My Heart Will Go On" - Celine Dion

"Moje srdce bude pokračovat dál" - Celine Dion

RMS Titanic

Klikni zde pro přehrání videa

Klikni zde pro přehrání zvuku

Line 1 / 10

Every night in my dreams, I see you, I feel you, That is how I know you go on.

every night

in my dreams

I see you

I feel you

that is how

I know

you go on

každou noc

v mých snech

vidím tě

cítím tě

To je jak

vím

ty pokračuješ

Každou noc v mých snech tě vidím a cítím, a díky tomu vím, že pokračuješ dál

Line 2 / 10

Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on.

far across

the distance

and

spaces

between us

you have come

to show

you go on

daleko přes

vzdálenost

a

prostory

mezi námi

přišel jsi

ukázat

ty pokračuješ

přes všechny dálky a prostory co nás dělí, přišel jsi mi ukázat že pokračuješ dál

Line 3 / 10

Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on.

near

far

wherever you are

I believe

that

the heart

does go on

daleko

blízko

kdekoli jsi

já věřím

že

srdce

pokračuje dál

Daleko, blízko, kdekoli jsi, já věřím, že srdce existuje dál

Line 4 / 10

Once more you open the door and you're here in my heart, and my heart will go on and on.

once more

you open

the door

and

you are

here

in my heart

and

my heart

will go on

and

on

ještě jednou

otevíráš

dveře

a

ty jsi

tady

v mém srdci

a

mé srdce

bude pokračovat dál

a

dál

Znovu jsi otevřel dveře a jsi tady v mém srdci a mé srdce bude pokračovat dál

Line 5 / 10

Love can touch us one time, and last for a lifetime, and never let go til we're gone.

love

can

touch

us

one time

and

last

for a lifetime

and

never let go

til (until) we are gone

láska

může

dotknout se

nás

jedenkrát

a

vydržet

na celý život

a

nikdy se nepustit

dokud neodejdeme

láska se nás jedenkrát dotkne a vydrží na celý život a nikdy se nevzdá dokud tu jsme

Line 6 / 10

Love was when I loved you, one true time I hold to, In my life we'll always go on.

love

was

when

I loved you

one true time

I hold to

in my life

we will go on

always

láska

byla

když

milovala jsem tě

jeden skutečný čas

držím se (čeho)

v mém životě

budeme pokračovat

vždy

Byla to láska když jsem milovala tebe, jeden skutečný čas, kterého se držím; dokud žiju, my dva budeme stále pokračovat

Line 7 / 10

Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on.

near

far

wherever you are

I believe

that

the heart

does go on

daleko

blízko

kdekoli jsi

já věřím

že

srdce

pokračuje dál

Daleko, blízko, kdekoli jsi, já věřím, že srdce existuje dál

Line 8 / 10

Once more you open the door and you're here in my heart, and my heart will go on and on.

once more

you open

the door

and

you are

here

in my heart

and

my heart

will go on

and

on

ještě jednou

otevíráš

dveře

a

ty jsi

tady

v mém srdci

a

mé srdce

bude pokračovat dál

a

dál

Znovu jsi otevřel dveře a jsi tady v mém srdci a mé srdce bude pokračovat dál

Line 9 / 10

You're here, there's nothing I fear, and I know that my heart will go on.

you are here

there is nothing

I fear

and

I know

that

my heart

will go on

and

on

jsi tady

není tu nic

bojím se

a

já vím

že

moje srdce

bude pokračovat dál

a

dál

Jsi tady, nebojím se ničeho, a vím, že moje srdce bude pokračovat dál

Line 10 / 10

We'll stay forever this way, you are safe in my heart, and my heart will go on and on.

we will stay

forever

this way

you are safe

in my heart

and

my heart

will go on

and

on

zůstaneme

navždy

takto

jsi bezpečný

v mém srdci

a

moje srdce

bude pokračovat dál

a

dál

Budeme takto spolu navždy, v mém srdci jsi v bezpečí a mé srdce bude pokračovat dál a dál