Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

"Advance, Australia Fair" – the Australian National Anthem

"Rozvíjení australské krásy"

Australia flag

Klikni zde pro přehrání videa

Klikni zde pro přehrání zvuku

Line 1 / 11

Australians all, let us rejoice, for we are young and free,

Australians

all

let us rejoice

for

we are young

and

free

Australané

všichni

radujme se

protože

jsme mladí

a

svobodní

Australané, radujme se všichni za to, jak jsme mladí a svobodní,

Line 2 / 11

We've golden soil and wealth for toil,

we have

golden soil

and

wealth

for toil

máme

zlatá půda

a

bohatství

za dřinu

Máme zlatou půdu a bohatství za dřinu,

Line 3 / 11

Our home is girt by sea,

our home

is girt

by sea

nás domov

je obklopen

mořem

Náš domov je obklopen mořem

Line 4 / 11

Our land abounds in nature's gifts of beauty rich and rare,

our land

abounds

in nature's gifts

of beauty

rich

and

rare

náš domov

oplývá

přírodními dary

krásy

bohatý

a

vzácný

Naše země oplývá přírodními dary vzácnými a bohatými na krásu,

Line 5 / 11

In history's page let every stage advance Australia fair,

in history's page

let

every stage

advance

Australia

fair

v historickém období

nechat

každá etapa

rozvíjet

Austrálie

krása

V historii, ať každá etapa rozvíjí australskou krásu,

Line 6 / 11

In joyful strains then let us sing, advance Australia fair.

in joyful strains

then

let us sing

advance

Australia

fair

v radostném napětí

pak

zpívejme

rozvíjet

Austrálie

krása

V radostném napětí pak všichni zpívejme, Rozvíjejme australskou krásu.

Line 7 / 11

Beneath our radiant Southern Cross, we'll toil with hearts and hands,

beneath our radiant Southern Cross

we will toil

with hearts

and

hands

pod zářivým jižním křížem

budeme dřít

se srdci

a

ruce

Pod naším zářivým Jižním Křížem, budeme dřít srdcem a rukama,

Line 8 / 11

To make this Commonwealth of ours, renowned of all the lands,

to make

this Commonwealth of ours

renowned

of all the lands

vytvořit

tohle společenstvíz našich

známé

všech zemí

abychom vytvořili toto Společenství našich proslulých zemí,

Line 9 / 11

For those who've come across the seas, we've boundless plains to share,

for those

who have come

across the seas

we have

boundless

plains

to share

pro ty

kdo přišli

přes moře

máme

nekonečné

pláně

rozdělit

Pro ty, co přišli přes moře, se neomezeně rozdělíme o naše pláně,

Line 10 / 11

With courage let us all combine to advance Australia fair,

with courage

let us all combine

to advance

Australia

fair

s odvahou

spojme se

rozvíjet

Austrálie

krása

S odvahou se spojíme k Rozvíjení australské krásy,

Line 11 / 11

In joyful strains then let us sing advance Australia fair.

in joyful strains

then

let us sing

advance

Australia

fair

v radostném napětí

pak

zpívejme

rozvíjet

Austrálie

krása

V radostném napětí pak všichni zpívejme, Rozvíjejme australskou krásu.