Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

“O, Canada” – Canadian National Anthem

"Ó, Kanado" - kanadská národní hymna

Canada flag

Klikni zde pro přehrání videa

Klikni zde pro přehrání zvuku

Line 1 / 7

O Canada! Our home and native land!

O

Canada

our home

and

native land

ó

Kanado

náš domove

a

rodná země

Ó, Kanado! Náš domove a naše rodná zemi!

Line 2 / 7

True patriot love in all thy sons command.

true patriot love

in all thy sons

command

pravá vlastenecká láska

ve všech tvých synech

poroučí

Ve všech tvých synech pravá láska k vlasti poroučí.

Line 3 / 7

With glowing hearts we see thee rise, the true North strong and free

with glowing hearts

we see

thee

rise

the true North

strong

and

free

se zářícími srdci

vidíme

stoupat

pravý Sever

silný

a

svobodný

S radostí v srdci sledujeme tvůj růst, pravý Severe, silný a svobodný.

Line 4 / 7

From far and wide, O Canada, we stand on guard for thee!

from far and wide

O

Canada

we stand

on guard

for thee

z blízka a daleka

ó

Kanado

stojíme

na stráži

pro tebe

Z blízka i z daleko, Ó Kanado, stojíme na stráži tvé!

Line 5 / 7

God keep our land glorious and free!

God keep

our land

glorious

and

free

Bože, zachovej

naši zemi

slavnou

a

svobodnou

Bože, zachovej naši zemi svobodnou a slavnou!

Line 6 / 7

O Canada, we stand on guard for thee!

O

Canada

we stand

on guard

for thee

ó

Kanado

stojíme

na stráži

pro tebe

Ó, Kanado, stojíme na stráži tvé!

Line 7 / 7

O Canada, we stand on guard for thee!

O

Canada

we stand

on guard

for thee

ó

Kanado

stojíme

na stráži

pro tebe

Ó, Kanado, stojíme na stráži tvé!