Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

“God Save the Queen” - National Anthem of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

“Bože, chraň Královnu” – Národní hymna Spojeného království a Severního Irska

UK flag

Klikni zde pro přehrání videa

Klikni zde pro přehrání zvuku

Line 1 / 15

God save our gracious Queen!

God

save

our gracious queen

Bůh

chránit

naše milostivá královna

Bože, chraň naši milostivou Královnu!

Line 2 / 15

Long live our noble Queen!

long

live

our noble queen

Dlouho

žít

naše vznešená královna

Dlouhý život naší vznešené Královně!

Line 3 / 15

God save the Queen!

God

save

the queen

Bůh

chránit

královna

Bože, chraň Královnu!

Line 4 / 15

Send her victorious, happy and glorious, long to reign over us,

send

her

victorious

happy

and

glorious

long

to reign

over us

poslat

vítěžství

štastný

a

slavný

dlouhý

panovní

nám

Obdař ji vítězstvím, Šťastným a slavným, Dlouhým panováním nám,

Line 5 / 15

God save the Queen!

God

save

the queen

Bůh

chránit

královna

Bože, chraň Královnu!

Line 6 / 15

O Lord our God, arise,

O

Lord

our God

arise

O

pan

náš bůh

povstat

Ó Pane, náš Bože, povstaň,

Line 7 / 15

Scatter her enemies, And make them fall,

scatter

her enemies

and

make

them

fall

rozpraš

její nepřítele

a

udělat

je

padat

Rozpraš její nepřátele, a nech je padnout,

Line 8 / 15

Confound their politics,

confound

their politics

Zmatek

jejich politika

Mať jejich politiky,

Line 9 / 15

Frustrate their knavish tricks,

frustrate

their knavish tricks

mařit

jejich darebácké triky

Mař jejich darebácké plány,

Line 10 / 15

On Thee our hopes we fix, God save us all,

on Thee (you)

our hopes

we fix

God

save

us

all

na tobě

naše naděje

my opravit

bože

chránit

nás

všechny

Na tobě závisí naše naděje, Bože, chraň nás všechny!

Line 11 / 15

Thy choicest gifts in store, On her be pleased to pour;

thy (your)

choicest

gifts

in store

on her

be pleased

to pour

Tvoje

vybrané

dárky

v obchodě

na ní

potěšit

sypat

Tvé nejvybranější dary, Na ni radostně syp,

Line 12 / 15

Long may she reign,

long

may

she

reign

dlouho

může

ona

vládnout

Nechť dlouze vládne,

Line 13 / 15

May she defend our laws, And ever give us cause,

may

she

defend

our laws

and

ever

give

us

cause

může

ona

bránit

naše zákony

a

vždy

dát

nám

důvod

Nechť brání naše zákony, A vždy nám dej důvod,

Line 14 / 15

To sing with heart and voice

to sing

with heart

and

voice

zpívat

se srdcem

a

hlasem

Zpívat srdci a hlasem,

Line 15 / 15

God save the Queen!

God

save

the queen

Bůh

chránit

královna

Bože, chraň královnu!