Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

Hvězdotřpytný prapor - národní hymna Spojených států amerických

US flag

Klikni zde pro přehrání videa

Klikni zde pro přehrání zvuku

Line 1 / 8

O, say, can you see by the dawn's early light,

O

say

can

you

see

by

the dawn's

early light

Ach

říct

moct

ty

vidět

podle

úsvit

časné světlo

Ó sděl mi, zda zříš, v ranném úsvitu zas,

Line 2 / 8

What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming,

what

so

proudly

we

hailed

at the twilight's

last gleaming

Co

tak

hrdě

my

pozdravil

na soumrak

poslední blízkání

Témuž vzdali jsme hold, hrdě v soumraku sirém,

Line 3 / 8

Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight,

whose

broad stripes

and

bright stars

through

the perilous fight

Čí

široké pruhy

a

jasné hvězdy

během

hrozný boj

Pruhů ráz a hvězd jas, skrze hrůzný boj, náš vábil zrak, chrabře přes hradby, v rozletu širém?

Line 4 / 8

O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming,

over the ramparts

we watched

were

so

gallantly

streaming

nad hradbami

jsme sledovali

byli

tak

galantní

plynoucí

Pruhů ráz a hvězd jas, skrze hrůzný boj, náš vábil zrak, chrabře přes hradby, v rozletu širém?

Line 5 / 8

And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,

and

the rockets'

red glare

the bombs

bursting

in air

a

rakety

červeně zářili

bomby

vybuchovali

ve vzduchu

Rudá rakety záře, třesk výbušné ráže,

Line 6 / 8

Gave proof through the night that our flag was still there,

gave

proof

through the night

that

our flag

was

still

there

Dát

důkaz

přes noc

to

naše vlajka

byla

stále

tam

byly za svědky, co prapor ustát dokáže

Line 7 / 8

O, say, does that star spangled banner yet wave,

O

say

does

that

star spangled

banner

yet

wave

O

říct

dělat

to

hvězda

prapor

zatím

mávat

Ó sděl, hvězdotřpytný prapor, vlá stále na svém,

Line 8 / 8

O'er the land of the free and the home of the brave?

over the land

of the free

and

the home

of the brave

nad zemí

svobody

a

domov

statečný

Nad zemí svobodných, statečných domovem?