Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

"North To Alaska" - Johnnie Horton

"Na sever do Aljašky" - Johnnie Horton

North To Alaska

Klikni zde pro přehrání videa.

Klikni zde pro přehrání zvuku.

Line 1 / 21

Way up north, north to Alaska,

Way

up

north

north

to Alaska

daleko

nahoru

sever

sever

do Aljašky

Daleko nahoru na sever, na sever do Aljašky,

Line 2 / 21

North to Alaska, go north, the rush is on,

North

to Alaska

go

north

the rush

is on

sever

do Aljašky

jdi

sever

horečka

probíhá

Na sever do Aljašky, jdi na sever, horečka je v plném proudu,

Line 3 / 21

Big Sam left Seattle in the year of ninety-two, with George Pratt, his partner, and brother Billy, too,

Big Sam

left

Seattle

in the year

of ninety-two (1892)

With George Pratt

his partner

and

brother

Billy

too

Velký Sam

opustil

Seattle

v roce

devadesát dva

S Georgem Prattem

jeho partner

a

bratr

Billy

také

Velký Sam opustil Seattle v roce devadesát dva, S Georgem Prattem, svým partnerem, a bratrem Billym,

Line 4 / 21

They crossed the Yukon River and found the bonanza gold,

They crossed

the Yukon River

and

found

the bonanza gold

oni překročili

řeka Yukon

a

našli

to šťastné naleziště zlata

Překročili řeku Yukon a podařilo se jim najít to šťastné naleziště zlata,

Line 5 / 21

Below that old white mountain, just a little southeast of Nome,

Below

that

old

white

mountain

just

a little

southeast

of Nome

pod

tato

stará

bílá

hora

jen

trochu

jihovýchod

od Nome

Pod tou starou bílou horou, jen kousek na jihovýchod od Nome,

Line 6 / 21

Sam crossed the majestic mountains to the valleys far below,

Sam

crossed

the majestic mountains

to the valleys

far

below

Sam

překročil

ty majestátní hory

do údolí

daleko

dole

Sam překročil ty majestátní hory do údolí hluboko pod nimi,

Line 7 / 21

He talked to his team of huskies as he mushed on through the snow,

He talked

to his team

of huskies

as

he mushed

on

through the snow

mluvil

ke svému týmu

psů husky

zatímco

on jel se spřežením

dál

skrz sníh

Mluvil ke svým psům husky, zatímco hnal své spřežením dál skrze sníh,

Line 8 / 21

With the Northern Lights a-runnin' wild, in the land of the midnight sun,

With the Northern Lights

running

wild

in the land

of the midnight sun

s polární září

utíkající

divoce

v zemi

půlnočního slunce

Polární zář divoce plála v zemi půlnočního slunce,

Line 9 / 21

Yes, Sam McCord was a mighty man in the year of nineteen-one (1901),

Yes

Sam McCord

was

a mighty man

in the year

of nineteen-one

ano

Sam McCord

byl

ohromný muž

v roce

devatenáct set jedna

Jo, Sam McCord byl ohromný muž v roce devatenáct set jedna (1901),

Line 10 / 21

Where the river is windin', big nuggets they're findin',

Where

the river

is winding

big nuggets

they are finding

kde

řeka

se vine

velké hrudky

oni nacházejí

Tam, kde se řeka vine, se dají najít velké hroudy zlata,

Line 11 / 21

North to Alaska, Go north, the rush is on, Way up north, north to Alaska,

North

to Alaska

go

north

the rush

is on

Way up north

north

to Alaska

sever

do Aljašky

jdi

sever

horečka

probíhá

daleko nahoře na severu

sever

do Aljašky

Na sever do Aljašky, jdi na sever, horečka je v plném proudu tam daleko na severu, na sever do Aljašky,

Line 12 / 21

George turned to Sam with his gold in his hand,

George

turned

to Sam

with his gold

in his hand

George

otočil se

k Samovi

s jeho zlatem

v ruce

George se otočil k Samovi se zlatem na dlani,

Line 13 / 21

Said, "Sam, you're a-lookin' at a lonely, lonely man,

[he] said

Sam

you are looking

at

a

lonely

lonely

man

[on] řekl

Sam

ty se díváš

na

-

osamělý

osamělý

muž

Řekl, "Same, díváš se na velmi osamělého muže,

Line 14 / 21

"I'd trade all the gold that's buried in this land,

I would trade

all the gold

that

is buried

in this land

já bych vyměnil

všechno tohle zlato

které

je pohřbené

v téhle zemi

"Vyměnil bych všechno zlato skryté v téhle zemi,

Line 15 / 21

"For one small band of gold to place on sweet little Jenny's hand,

For

one small band

of gold

to place

on

sweet

little

Jenny's

hand

za

jeden malý prsten

ze zlata

umístit

na

sladká

malá

Jennyina

ruka

"Za jeden zlatý prstýnek, který bych mohl navléknout na ruku mé malé sladké Jenny,

Line 16 / 21

"'Cause a man needs a woman to love him all the time,

because

a man

needs

a woman

to love

him

all the time

protože

muž

potřebuje

žena

milovat

ho

celou dobu

"Protože muž potřebuje ženu, která ho bude pořád milovat,

Line 17 / 21

"Remember, Sam, a true love is so hard to find,

Remember

Sam

a true love

is

so (very) hard

to find

pamatuj

Sam

pravá láska

je

tak těžké

najít

"Pamatuj, Same, pravou lásku je tak těžké najít,

Line 18 / 21

"I'd build for my Jenny a honeymoon home,

I would build

for my Jenny

a honeymoon home

já bych postavil

pro svou Jenny

líbánkový dům

"Já bych pro svou Jenny postavil líbánkový dům,

Line 19 / 21

"Below that old white mountain just a little southeast of Nome,"

Below

that

old

white

mountain

just

a little

southeast

of Nome

pod

ta

stará

bílá

hora

jen

trochu

jihovýchod

od Nome

"Pod tou starou bílou horou jen kousek na jihovýchod od Nome."

Line 20 / 21

Where the river is windin', big nuggets they're findin',

Where

the river

is winding

big nuggets

they are finding

kde

řeka

se vine

velké hrudky

oni nacházejí

Tam, kde se řeka vine, se dají najít velké hroudy zlata,

Line 21 / 21

North to Alaska, go north, the rush is on.

North

to Alaska

go

north

the rush

is on

sever

do Aljašky

jdi

sever

horečka

probíhá

Na sever do Aljašky, jdi na sever, horečka je v plném proudu tam.