Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

"Perfect" - Ed Sheeran

"Dokonale" - Ed Sheeran

Perfect - Ed Sheeran

Klikni zde pro přehrání videa

"Perfect" - The Piano Guys

Perfect - Piano Guys

Klikni zde pro přehrání videa

Klikni zde pro přehrání zvuku.

Line 1 / 43

I found a love for me,

I found

a love

for me

našel jsem

láska

pro mě

Našel jsem si lásku,

Line 2 / 43

Darling, just dive right in and follow my lead,

Darling

just

dive in

right

and

follow

my lead

drahoušku

prostě

vnořit se do

přímo

a

následovat

moje vedení

Drahoušku, skoč do toho po hlavě a následuj mě,

Line 3 / 43

Well, I found a girl, beautiful and sweet,

Well

I found

a girl

beautiful

and

sweet

tedy

našel jsem

dívka

krásná

a

sladká

Tedy, našel jsem dívku, která je krásná a sladká,

Line 4 / 43

Oh, I never knew you were the someone waiting for me,

Oh

I knew

never

you were

the someone

waiting for me

ach

věděl jsem

nikdy

byla jsi

ten někdo

čekající na mě

Ach, netušil jsem, že jsi ten někdo, kdo na mě čeká,

Line 5 / 43

'Cause we were just kids when we fell in love,

because

we were

just

kids

when

we fell

in love

protože

byli jsme

jen

děti

když

spadli jsme

zamilovaný

Protože jsme byli pouhé děti, když jsme se zamilovali,

Line 6 / 43

Not knowing what it was,

Not knowing

what

it was

netušíce

co

to bylo

A netušili jsme, co to znamenalo,

Line 7 / 43

I will not give you up this time,

I will not

give you up

this time

já nebudu

vzdát se tě

tentokrát

Tentokrát se tě nevzdám,

Line 8 / 43

But, darling, just kiss me slow,

But

darling

just

kiss

me

slow

ale

drahoušek

prostě

líbat

pomalu

Ale drahoušku, jen mě pomalu líbej,

Line 9 / 43

Your heart is all I own,

Your heart

is

all

I own

tvoje srdce

je

vše

já vlastním

Tvoje srdce je vše, co mám,

Line 10 / 43

And in your eyes, you're holding mine,

And

in your eyes

you're holding

mine

a

ve tvých očích

ty držíš

to moje

A ty ve svých očích držíš to mé,

Line 11 / 43

Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms,

Baby

I'm dancing

in the dark

with you

between my arms

miláček

já tančím

ve tmě

s tebou

v mém náručí

Miláčku, tančím ve tmě s tebou v mém náručí,

Line 12 / 43

Barefoot on the grass,

Barefoot

on the grass

bosí

na trávě

Bosí na trávě,

Line 13 / 43

Listening to our favorite song,

Listening to

our favorite song

poslouchající

naši oblíbenou píseň

A posloucháme naši oblíbenou píseň,

Line 14 / 43

When you said you looked a mess,

When you

you said

you looked

a mess

když

řekla jsi

vypadala jsi

nepořádek

Když jsi řekla, že vypadáš neupraveně,

Line 15 / 43

I whispered underneath my breath,

I whispered

underneath my breath

zašeptal jsem

potichu

Zašeptal jsem potichu,

Line 16 / 43

But you heard it,

But

you heard it

ale

ty jsi to slyšela

Ale tys to slyšela,

Line 17 / 43

Darling, you look perfect tonight,

Darling

you look

perfect

tonight

drahoušek

ty vypadáš

dokonalá

dnes večer

Drahoušku, dnes večer vypadáš dokonale,

Line 18 / 43

Well, I found a woman stronger than anyone I know,

Well

I found

a woman

stronger

than

anyone

I know

tedy

našel jsem

žena

silnější

než

kdokoli

já znám

A tak jsem našel ženu, která je silnější, než kdokoli jiný, koho znám,

Line 19 / 43

She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home,

She shares

my dreams

I hope

that

someday

I will share

her home

ona sdílí

moje sny

já doufám

že

jednoho dne

budu sdílet

její domov

Sdílí moje sny, Já doufám, že jednou s ní budu sdílet její domov,

Line 20 / 43

I found a love to carry more than just my secrets,

I found

a love

to carry

more than

just

my secrets

našel jsem

láska

nést

více než

jen

má tajemství

Našel jsem lásku, která ponese víc než jen má tajemství,

Line 21 / 43

To carry love, to carry children of our own,

To carry

love

to carry

children

of our own

nést

láska

nést

děti

naše vlastní

Ponese lásku, ponese naše vlastní děti,

Line 22 / 43

We are still kids, but we're so in love,

We are

still

kids

but

we are

so

in love

my jsme

stále

děti

ale

my jsme

tak

zamilovaní

Jsme ještě děti, ale jsme tak zamilovaní,

Line 23 / 43

Fighting against all odds,

Fighting

against

all odds

bojující

proti

všem nepříznivým podmínkám

Bojujeme navzdory všemu,

Line 24 / 43

I know we'll be alright this time,

I know

we'll be

alright

this time

já vím

budeme

v pořádku

tentokrát

Já vím, že tentokrát to dokážeme,

Line 25 / 43

Darling, just hold my hand,

Darling

just

hold

my hand

drahoušek

prostě

držet

moje ruka

Drahoušku, jen mě drž za ruku,

Line 26 / 43

Be my girl, I'll be your man,

Be

my girl

I will be

your man

být

moje dívka

já budu

tvůj muž

Buď moje a já budu tvůj,

Line 27 / 43

I see my future in your eyes,

I see

my future

in your eyes

já vidím

moje budoucnost

v tvých očích

Ve tvých očích vidím svou budoucnost,

Line 28 / 43

Baby, I'm dancing in the dark,

Baby

I am dancing

in the dark

miláček

já tančím

ve tmě

Miláčku, tančím ve tmě,

Line 29 / 43

With you between my arms,

With you

between my arms

s tebou

v mém náručí

S tebou v náručí,

Line 30 / 43

Barefoot on the grass,

Barefoot

on the grass

bosí

na trávě

Bosí na trávě,

Line 31 / 43

Listening to our favorite song,

Listening to

our favorite song

poslouchající

naše oblíbená píseň

Posloucháme naši oblíbenou píseň,

Line 32 / 43

When I saw you in that dress, looking so beautiful,

When

I saw you

in that dress

looking

so

beautiful

když

viděl jsem tě

v těch šatech

vypadající

tak

krásný

Když jsem tě viděl v těchhle šatech, vypadala jsi tak krásně,

Line 33 / 43

I don't deserve this,

I do not deserve

this

nezasloužím si

tohle

Nezasloužím si to,

Line 34 / 43

Darling, you look perfect tonight,

Darling

you look

perfect

tonight

drahoušek

ty vypadáš

dokonalá

dnes večer

Drahoušku, dneska večer vypadáš dokonale,

Line 35 / 43

Baby, I'm dancing in the dark,

Baby

I am dancing

in the dark

miláček

já tančím

ve tmě

Miláčku, tančím ve tmě,

Line 36 / 43

With you between my arms,

With you

between my arms

s tebou

v mém náručí

S tebou v náručí,

Line 37 / 43

Barefoot on the grass,

Barefoot

on the grass

bosí

na trávě

Bosí na trávě,

Line 38 / 43

Listening to our favorite song,

Listening to

our favorite song

poslouchající

naše oblíbená píseň

Posloucháme naši oblíbenou píseň,

Line 39 / 43

I have faith in what I see,

I have

faith

in what

I see

já mám

víra

v co

vidím

Věřím v to, co vidím,

Line 40 / 43

Now I know I have met an angel in person,

Now

I know

I have met

an angel

in person

teď

já vím

potkal jsem

anděl

osobně

Už vím, že jsem potkal anděla,

Line 41 / 43

And she looks perfect,

And

she looks

perfect

a

ona vypadá

dokonalá

A ona vypadá dokonale,

Line 42 / 43

I don't deserve this,

I do not deserve

this

já si nezasloužím

tohle

Nezasloužím si to,

Line 43 / 43

You look perfect tonight.

You look

perfect

tonight

ty vypadáš

dokonalá

dnes večer

Dnes večer vypadáš dokonale.