Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

"Spanish Ladies" - Traditional Royal Navy song (1795) sung by Sarah Blasko

"Španělské dámy" - tradiční píseň Královského námořnictva (1795) v podání Sarah Blaskové

Battle of Trafalgar

Klikni zde pro přehrání videa.

Klikni zde pro přehrání zvuku.

Line 1 / 48

Farewell and adieu to you Spanish ladies,

farewell

and

adieu

to you

Spanish ladies

nashledanou

a

sbohem

vám

Španělské dámy

Nashledanou a buďte sbohem, Španělské dámy,

Line 2 / 48

Farewell and adieu to you ladies of Spain,

farewell

and

adieu

to you

ladies

of Spain

nashledanou

a

sbohem

vám

dámy

Španělska

Nashledanou a buďte sbohem, dámy ze Španělska,

Line 3 / 48

For we have received orders to sail to old England,

for

we have received

orders

to sail

to old England

protože

my jsme obdrželi

rozkazy

plout

do staré Anglie

Protože jsme dostali rozkaz plout zpět do staré Anglie,

Line 4 / 48

We hope in a short time to see you again,

we hope

in a short time

to see

you

again

my doufáme

v krátkém čase

uvidět

vás

znovu

Doufáme, že vás zakrátko znovu uvidíme,

Line 5 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

budeme křičet

a

budeme řvát

jako

praví britští námořníci

Budeme křičet a řvát jako praví britští námořníci,

Line 6 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

budeme křičet

a

budeme řvát

podél slaných moří

Budeme křičet a řvát podél slaných moří,

Line 7 / 48

Until we strike soundings in the channel of old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

dokud (ne)

my uhodíme

měření

v průlivu

staré Anglie

Dokud nezačneme měřit hloubku v průlivu staré Anglie,

Line 8 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

od Ushantu

ke Scilly

to je

třicet pět

pěších hodin

Od Ushantu ke Scilly je to třicet pět pěších hodin,

Line 9 / 48

We hove our ship to, with the wind o' southwest, boys,

we hove...to

our ship

with the wind

out of southwest

boys

nasměrovali jsme

naši loď

s větrem

z jihozápadu

hoši

Nasměrovali jsme naši loď podle jihozápadního větru, hoši,

Line 10 / 48

We hove our ship to deep soundings to take,

we hove...to

our ship

deep soundings

to take

nasměrovali jsme

naši loď

hluboká měření

vzít

Zastavili jsme naši loď, abychom změřili hloubku moře,

Line 11 / 48

'Twas forty-five fathoms with a white sandy bottom,

it was

forty-five fathoms

with

a

white

sandy

bottom

to bylo

čtyřicet pět sáhů

s

- (neurčitý člen)

bílé

pískové

dno

Bylo to čtyřicet pět sáhů a dno z bílého písku,

Line 12 / 48

So we squared our main yard and up channel did make,

so

we squared

our main yard

and

up channel

did make

tak

jsme

naše hlavní plachtu

a

nahoru průlivem

jsme se vydali

Tak jsme natočili hlavní plachtu a vydali se nahoru průlivem,

Line 13 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

budeme křičet

a

budeme řvát

jako

praví britští námořníci

Budeme křičet a řvát jako praví britští námořníci,

Line 14 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

budeme křičet

a

budeme řvát

podél slaných moří

Budeme křičet a řvát podél slaných moří,

Line 15 / 48

Until we strike soundings in the channel of Old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

dokud (ne)

my uhodíme

měření

v průlivu

staré Anglie

Dokud nezačneme měřit hloubku v průlivu staré Anglie,

Line 16 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

od Ushantu

ke Scilly

to je

třicet pět

pěších hodin

Od Ushantu ke Scilly je to třicet pět pěších hodin,

Line 17 / 48

Now let every man drink up his full bumper,

now

let

every

man

drink up

his

full

bumper

teď

nechte

každý

muž

vypít

jeho

plný

pohár

Teď nechte každého muže vypít svůj plný pohár,

Line 18 / 48

Let every man drink up his full glass,

let

every

man

drink up

his

full

glass

nechte

každého

muž

vypít

jeho

plná

sklenička

Nechte každého muže vypít svou plnou sklenku,

Line 19 / 48

We'll drink and be jolly and drown melancholy,

we will drink

and

be jolly

and

drown

melancholy

my budeme pít

a

veselit se

a

utopit

smutek

Budeme pít a veselit se a utápět smutek,

Line 20 / 48

And here's to the health of each true hearted lass,

and

here is to

the health

of

each

true hearted

lass

a

připíjet na

zdraví

z

každé

upřímné

děvče

A připíjet na zdraví všech upřímných děvčat,

Line 21 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

budeme křičet

a

budeme řvát

jako

praví britští námořníci

Budeme křičet a řvát jako praví britští námořníci,

Line 22 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

budeme křičet

a

budeme řvát

podél slaných moří

Budeme křičet a řvát podél slaných moří,

Line 23 / 48

Until we strike soundings in the channel of Old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

dokud (ne)

my uhodíme

měření

v průlivu

staré Anglie

Dokud nezačneme měřit hloubku v průlivu staré Anglie,

Line 24 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

od Ushantu

ke Scilly

to je

třicet pět

pěších hodin

Od Ushantu ke Scilly je to třicet pět pěších hodin,

Line 25 / 48

The first land we sighted was called the Dodman,

the first land

we sighted

was called

the Dodman

první pevnina

my jsme spatřili

jmenovala se

Dodman

První pevnina, kterou jsme spatřili, se jmenovala Dodman,

Line 26 / 48

Next Ram's Head off Plymouth, Start, Portland, and Wight,

next

Ram's Head

off

Plymouth

Start

Portland

and

Wight

potom

Ram's Head

kousek od

Plymouth

Start

Portland

a

Wight

Potom Ram's Head kousek od Plymouthu, Start, Portland a Wight,

Line 27 / 48

We sailed then by Beachy, by Fairly and Dover,

we sailed

then

by Beachy

by Fairly

and

Dover

my jsme se plavili

pak

kolem Beachy

kolem Fairly

a

Dover

Pak jsme se plavili kolem Beachy, kolem Fairly a Doveru,

Line 28 / 48

Then bore straight away for the South Foreland light,

then

bore

straight away (nautical term: directly)

for

the South Foreland

light

pak

zamířili jsme

přímo

na

South Foreland

maják

Pak jsme zařímili přímo k majáku v South Forelandu,

Line 29 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

budeme křičet

a

budeme řvát

jako

praví britští námořníci

Budeme křičet a řvát jako praví britští námořníci,

Line 30 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

budeme křičet

a

budeme řvát

podél slaných moří

Budeme křičet a řvát podél slaných moří,

Line 31 / 48

Until we strike soundings in the channel of Old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

dokud (ne)

my uhodíme

měření

v průlivu

staré Anglie

Dokud nezačneme měřit hloubku v průlivu staré Anglie,

Line 32 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

od Ushantu

ke Scilly

to je

třicet pět

pěších hodin

Od Ushantu ke Scilly je to třicet pět pěších hodin,

Line 33 / 48

The signal was made for the grand fleet to anchor,

the signal

was made

for

the grand fleet

to anchor

signál

byl dán

pro

tu velkou flotilu

zakotvit

Dostali jsme signál zakotvit tu velkou flotilu,

Line 34 / 48

And all in the Downs that night for to lie,

and

all

in the Downs

that night

for

to lie

a

všichni

v Downs

tuhle noc

pro

ulehnout

A uložit se všichni na tuhle noc v Downs,

Line 35 / 48

Let go your shank painter, let go your cat (stopper),

let go

your shank painter

let go

your cat (stopper)

povol

provaz kotvy

povol

svou kladku

Uvolni provaz kotvy, uvolni kladku,

Line 36 / 48

Haul up your clewgarnets, let tack and sheets fly,

haul up

your clewgarnets

let

tack

and

sheets

fly

vytáhni

refovací provazy

nech

provaz

a

plachty

svištět

Vytáhni refovací provazy, ať provaz i plachta sviští,

Line 37 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

budeme křičet

a

budeme řvát

jako

praví britští námořníci

Budeme křičet a řvát jako praví britští námořníci,

Line 38 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

budeme křičet

a

budeme řvát

podél slaných moří

Budeme křičet a řvát podél slaných moří,

Line 39 / 48

Until we strike soundings in the channel of Old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

dokud (ne)

my uhodíme

měření

v průlivu

staré Anglie

Dokud nezačneme měřit hloubku v průlivu staré Anglie,

Line 40 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

od Ushantu

ke Scilly

to je

třicet pět

pěších hodin

Od Ushantu ke Scilly je to třicet pět pěších hodin,

Line 41 / 48

Now let every man drink off his full bumper,

now

let

every man

drink off

his full bumper

teď

nechte

každý muž

dopít

svůj plný pohár

Teď nechte každého muže dopít svůj plný pohár,

Line 42 / 48

And let every man drink off his full glass,

and

let

every man

drink off

his full glass

a

nechte

každý muž

dopít

svou plnou skleničku

A nechte každého muže dopít svojí plnou sklenku,

Line 43 / 48

We'll drink and be jolly and drown melancholy,

we will drink

and

be jolly

and

drown

melancholy

budeme pít

a

veselit se

a

utápět

smutek

Budeme pít a veselit se a utápět smutek,

Line 44 / 48

And here's to the health of each true hearted lass,

and

here is to

the health

of each true hearted lass

a

připíjet na

zdraví

každého upřímného děvčete

A připíjet na zdraví všech upřímných děvčat,

Line 45 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

budeme křičet

a

budeme řvát

jako

praví britští námořníci

Budeme křičet a řvát jako praví britští námořníci,

Line 46 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

budeme křičet

a

budeme řvát

podél slaných moří

Budeme křičet a řvát podél slaných moří,

Line 47 / 48

Until we strike soundings in the channel of Old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

dokud (ne)

my uhodíme

měření

v průlivu

staré Anglie

Dokud nezačneme měřit hloubku v průlivu staré Anglie,

Line 48 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues.

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

od Ushantu

ke Scilly

to je

třicet pět

pěších hodin

Od Ushantu ke Scilly je to třicet pět pěších hodin,