Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

"Take My Breath Away" - Berlin

"Vezmi mi dech" - Berlin

Top Gun Kiss

Klikni zde pro přehrání videa.

Klikni zde pro přehrání zvuku.

Line 1 / 19

Watching every motion in my foolish lover's game,

Watching

every motion

in

my

foolish

lover's

game

sledování

každý pohyb

v

bláznivá

milenecká

hra

Sleduji každý pohyb své bláznivé milenecké hry,

Line 2 / 19

On this endless ocean finally lovers know no shame,

On

this

endless

ocean

finally

lovers

know

no shame

na

tomhle

nekonečném

oceánu

konečně

milenci

znát

žádný stud

Na tomhle nekonečném oceánu milenci konečně ztrácí stud,

Line 3 / 19

Turning and returning to some secret place inside,

Turning

and

returning

to

some

secret

place

inside

otáčení

a

vracení

k

nějakému

tajnému

místu

uvnitř

Obracím se a vracím k tajnému místu někde uvnitř,

Line 4 / 19

Watching in slow motion as you turn around and say,

Watching

in slow motion

as

you turn around

and

say

sledování

ve zpomaleném záběru

jak

otočíš se

a

řekneš

Sleduji ve zpomaleném záběru, jak se otáčíš a říkáš,

Line 5 / 19

Take my breath away, take my breath away,

Take

my breath

away

take

my breath

away

vzít

můj dech

pryč

vzít

můj dech

pryč

Vezmi mi dech, vezmi mi dech,

Line 6 / 19

Watching I keep waiting, still anticipating love,

Watching

I keep waiting

still

anticipating

love

Sledování

já pořád čekám

stále

očekávání

láska

Sleduji a čekám, stále očekávám lásku,

Line 7 / 19

Never hesitating to become the fated ones,

Never

hesitating

to become

the fated ones

nikdy

váhání

stát se

osudoví jedinci

Nikdy nezaváhám, stanou-li se z nás osudoví milenci,

Line 8 / 19

Turning and returning to some secret place to hide,

Turning

and

returning

to

some

secret

place

to hide

otáčení

a

vracení

do

nějakého

tajemného

místa

ukrýt se

Obracím se a vracím do tajného úkrytu někde uvnitř,

Line 9 / 19

Watching in slow motion as you turn to me and say, "My love,...

Watching

in slow motion

as

you turn

to me

and

say

my love

sledování

zpomaleně

jak

otáčíš se

ke mě

a

řekneš

moje lásko

Sleduji ve zpomaleném záběru, jak se ke mě otáčíš a říkáš, moje lásko,

Line 10 / 19

...take my breath away",

take

my breath

away

vzít

můj dech

pryč

Vezmi mi dech,

Line 11 / 19

Through the hourglass I saw you, in time you slipped away,

Through the hourglass

I saw you

in time

you slipped away

skrz přesýpací hodiny

viděla jsem tě

časem

jsi vyklouzl pryč

Viděla jsem tě skrze přesýpací hodiny, ale časem jsi včas vyklouzl pryč,

Line 12 / 19

When the mirror crashed, I called you and turned to hear you say,

When

the mirror

crashed

I called you

and

turned

to hear

you say

když

zrcadlo

rozbilo se

zavolala jsem na tebe

a

otočila jsem se

slyšet

ty řekneš

Když se zrcadlo rozbilo, zavolala jsem na tebe a slyšela jsem jak říkáš,

Line 13 / 19

If only for today, I am unafraid,

If

only

for today

I am unafraid

pokud

jen

pro dnešek

nebojím se

Možná to platí jen dnes, ale nebojím se,

Line 14 / 19

Take my breath away, take my breath away,

Take

my breath

away

take

my breath

away

vzít

můj dech

pryč

vzít

můj dech

pryč

Vezmi mi dech, vezmi mi dech,

Line 15 / 19

Watching every motion in this foolish lovers' game,

Watching

every

motion

in

this

foolish

lovers'

game

sledování

každý

pohyb

v

této

bláznivé

milenců

hře

Sleduji každý tah v téhle bláznivé hře milenců,

Line 16 / 19

Haunted by the notion, somewhere there's a love in flames,

Haunted

by the notion

somewhere

there is

a love

in flames

vyděšený

myšlenkou

někde

tam je

láska

v plamenech

Straší mě myšlenka, že láska někdy končí v plamenech

Line 17 / 19

Turning and returning to some secret place inside,

Turning

and

returning

to

some

secret

place

inside

otáčení

a

vracení

k

nějakému

tajnému

místu

uvnitř

Obracím se a vracím k tajnému místu někde uvnitř,

Line 18 / 19

Watching in slow motion as you turn my way and say,

Watching

in slow motion

as

you turn

my way

and

say

sledování

ve zpomaleném záběru

jak

otáčíš se

mým směrem

a

řekneš

Sleduji ve zpomaleném záběru, jak se ke mě otáčíš a a říkáš,

Line 19 / 19

Take my breath away, my love, take my breath away.

Take

my breath

away

my love

take

my breath

away

vzít

můj dech

pryč

moje láska

vzít

můj dech

pryč

Vezmi mi dech, vezmi mi dech, moje lásko.