Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

Wyatt Earp challenges rude dealer, Tombstone, Arizona, 1879

Wyatt Earp vyzývá drzého dealera v Tombstone v Arizoně, 1879

Tombstone

Klikni zde pro přehrání videa.

Klikni zde pro přehrání zvuku.

Line 1 / 43

Howdy, stranger. What can I get ya?

howdy

stranger

what

can I get

you

nazdar

cizinec

co

já mohu udělat

vy

Nazdar, cizinče. Co pro tebe můžu udělat?

Line 2 / 43

I wouldn't mind one of those cigars.

I would not mind

one

of those cigars

Dal bych si říct

jeden

z těch doutníků

Dal bych si jeden z těch doutníků.

Line 3 / 43

Kinda nice in here. You run it?

kind of nice

in here

do you run

it

docela pěkné

tady uvnitř

ty vedeš

to

To je docela pěkný podnik. Ty ho řídíš?

Line 4 / 43

Milt Joyce: Owner, operator.

Milt Joyce

owner

operator

Milt Joyce

majitel

provozovatel

Milt Joyce: majitel a provozovatel.

Line 5 / 43

Wyatt Earp

Wyatt Earp

Wyatt Earp

Wyatt Earp

Line 6 / 43

Yeah, sure.

yeah

sure

jo

jasně

To rozhodně.

Line 7 / 43

I said "Lay off the queen", you jackass!

I said

lay off

the queen

you jackass

řekl jsem

polož

královna

ty blbče

Řekl jsem, abys položil tu královnu, ty blbče!

Line 8 / 43

I swear I'm gonna slap somebody now.

I swear

I am going to slap

somebody

now

já přísahám

já proplesknu

někdo

teď

Přísahám, že tu někoho proplesknu.

Line 9 / 43

Excuse me for asking, Milt, but... kind of dead in here, isn't it?

excuse me

for asking

Milt

but

kind of dead

in here

is not it

Promiňte mi

za zeptání

Milte

ale

trochu mrtvo

tady uvnitř

není to?

Odpusťte mi mou smělost, Milte, ale... není tu trochu mrtvo?

Line 10 / 43

See that bird at the faro table?

(you) see

that bird

at the faro table

vidíš

ten chlápek

u stolku, kde hrají faro

Vidíš toho chlápka u stolku, kde hrají faro?

Line 11 / 43

You back that queen again, you son-of-a-bitch, I'll blow you right up that wildcat's ass! Do you hear me, huh?

you back

that queen

again

you son of a bitch

I will blow

you

right up

that wildcat's ass

do you hear me

huh

ty vsaď

ta královna

znovu

ty zkurvysynu

já odpálím

rovnou nahoru

zadkem té divoké kočky

slyšíš mě

hm

Vsaď znovu na tu královnu, ty zkurvysynu, jinak tě odpálím jako prašivou kočku! Slyšíš mě, hm?

Line 12 / 43

He comes barging in here one day, slapping all the customers, waving his gun around.

he comes barging

in here

one day

slapping the customers

waving his gun

around

On vtrhne

sem dovnitř

jeden den

fackuje zákazníky

mává svou zbraní

okolo

On sem jednoho dne vtrhne, fackuje zákazníky a mává kolem sebe svou pistolí.

Line 13 / 43

He chased out all the high-class play.

he chased out

all the high class play

on vyhnal ven

všechny hráče z vyšší třídy

Vyhnal všechny hráče z vyšší třídy.

Line 14 / 43

The only trade that comes in here now is just the bummers and the drovers, just the dregs.

the only trade

that

comes

in here

now

is

just

the bummers

and

the drovers

just

the dregs

jediný obchod

který

přichází

sem dovnitř

teď

je

jen

pobudové

a

honáci dobytka

jen

spodina

Jediní zákazníci, co sem teď chodí, jsou pobudové a honáci dobytka - naprostá spodina.

Line 15 / 43

Why don't you get rid of him? Get yourself a straight dealer?

why

do not you get rid

of him

get

yourself

a straight dealer

proč

nezbavíte se

jeho

pořiďte

si

slušný dealer

Proč se ho nezbavíte a nepořídíte si slušného dealera?

Line 16 / 43

Sure, stranger, that's easy for you to say.

sure

stranger

that is

easy

for you

to say

Jistě

cizinec

to je

snadné

pro vás

říci

Jistě, cizinče, to se vám snadno řekne.

Line 17 / 43

Shit! And God damn it, Junior, how many times am I going to tell you to keep that damn cigar out of my face? Huh?

shit

and

God damn it

Junior

how many times

am I going

to tell

you

to keep

that damn cigar

out of my face

huh

Sakra

a

bůh to zatrať

junior

kolikrát

já budu

říct

ti

držet

ten zatracený doutník

od mého obličeje

hm

Sakra! A zatraceně, Juniore, kolikrát ti mám říkat, abys mi ten zpropadený doutník nestrkal do obličeje? Huh?

Line 18 / 43

Christ almighty, it's like I'm sitting here playing cards with my brother's kids or something.

Christ almighty

it is like

I am sitting

here

playing cards

with my brother's kids

or

something

Kristus všemocný

je to jako

já sedím

tady

hraní karet

s dětmi mého bratra

nebo

něco

Kriste na nebi, to je jako kdybych tady seděl a hrál karty s dětma mýho bratra, vy nervydrásající zkurvysynové.

Line 19 / 43

You nerve-wracking sons-of-bitches.

you

nerve wracking

sons of bitches

vy

nervy drásající

zkurvysynové

vy nervydrásající zkurvysynové

Line 20 / 43

Is something on your mind?

is

something

on your mind

je

něco

na vaší mysli

Máte něco na mysli?

Line 21 / 43

[I] Just want to let you know you're sitting in my chair.

[I] just

want

to let you know

you are sitting

in my chair

jen

chci

vám oznámit

vy sedíte

na mojí židli

Jen byste měl vědět, že sedíte na mé židli.

Line 22 / 43

Is that a fact?

is

that

a fact

je

to

skutečnost?

Je tomu skutečně tak?

Line 23 / 43

Yeah, it's a fact.

yeah (yes)

it is

a fact

Ano

to je

fakt

Ano, je to mu skutečně tak.

Line 24 / 43

For a man that don't go heeled, you run your mouth kind of reckless, don't you?

for a man

that

do not go heeled

you run

your mouth

kind of reckless

do not you

pro muže

který

nechodí ozbrojený

vy běháte

vaše ústa

dost neuváženě

ne

Na muže, který nechodí obzbrojený, si dost pouštíte pusu na špacír, ne?

Line 25 / 43

No need to go heeled to get the bulge on a tub like you.

no need

to go heeled

to get the bulge

on a tub

like you

není třeba

být ozbrojený

abych si poradil

s tlusťochem

jako vy

Na to, abych si poradil s tlusťochem, jako jste vy, nemusím být ozbrojený.

Line 26 / 43

Is that a fact?

is

that

a fact

je

to

fakt

To si myslíte?

Line 27 / 43

Mm-hmm. That's a fact.

mm-hmm [yes]

that is

a fact

Ano

to je

fakt

Ano, to si myslím.

Line 28 / 43

Well, I'm real scared.

well

I am real scared

no

já se opravdu bojím

No to se tedy opravdu bojím.

Line 29 / 43

Damn right, you're scared.

damn right

you are scared

zatraceně pravda

vy se bojíte

To se tedy sakra bojíte.

Line 30 / 43

I can see that in your eyes.

I can see

that

in your eyes

já vidím

to

ve vašich očích

Vidím to na vás.

Line 31 / 43

Alright now!

alright

now

dobrá

teď

Tak dobrá!

Line 32 / 43

Go ahead.

go ahead

do toho

Do toho.

Line 33 / 43

Go ahead! Skin it!

go ahead

skin it

do toho

vytas to

Do toho! Vytas to!

Line 34 / 43

Skin that smoke wagon and see what happens.

skin that smoke wagon

and

see

what happens

vytas tu pistoli

a

uvidíš

co se stane

Vytas tu pistoli a uvidíš, co se stane.

Line 35 / 43

Listen, mister, I-I'm getting awful tired of your...

listen

mister

I am getting

awful tired

of your...

Poslouchej

pane

já se dostávám

děsně unavený

z vaší...

Poslouchejte, pane, z-začínám mít plné zuby vašeho...

Line 36 / 43

I'm getting tired of your gas. Now jerk that pistol and go to work.

I am getting tired

of your gas

now

jerk that pistol

and

go to work

Začínám být unavený

z vašeho tlachání

teď

vytáhni pistoli

a

jdi na to

Začínám mít plné zuby vašeho tlachání. Tak vytáhni tu pistoli a jdi na to.

Line 37 / 43

I said, "Throw down, boy".

I said

throw down

boy

řekl jsem

ukaž, co umíš

chlapče

Řekl jsem, "Ukaž co umíš, chlapče."

Line 38 / 43

You going to do something or just stand there and bleed?

[are] you going

to do

something

or

just

stand

there

and

bleed

Budeš

dělat

něco

nebo

prostě

stát

tam

a

krvácet

Uděláš něco nebo tam budeš jen tak stát a krvácet?

Line 39 / 43

No? I didn't think so.

no

I did not think

so

ne

nemyslel jsem

tak

Ne? To jsem si myslel.

Line 40 / 43

Here, Milt, a keepsake. Hang it over the bar.

here

Milt

a keepsake

hang it

over the bar

tady

Milte

suvenýr

pověs to

nad bar

Tady máš, Milte, malý suvenýr. Pověs si ho nad bar.

Line 41 / 43

Alright, youngster, out you go!

alright

youngster

out you go

Dobrá

mladík

ty mazej ven

Dobrá, mladíku, mazej ven!

Line 42 / 43

Don't come back! Ever!

do not come back

ever

nevracej se

nikdy

Nevracej se! Nikdy!

Line 43 / 43

Well, what do you say, Milt? Twenty-five percent of the house takes sound about right?

well

what

do you say

Milt

twenty-five percent

of the house takes

sound

about right

no

co

ty myslíš

Milte

dvacet pět procent

bere dům

zní

přibližně správně

No, co ty na to, Milte? Dvacet pět procent bere dům zní přibližně správně?