Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

"Traveling Light" by Joel Hanson and Sara Groves

"Cestuji nalehko" - Joel Hanson a Sara Groves

Traveling Light

Klikni zde pro přehrání videa.

Klikni zde pro přehrání zvuku.

Line 1 / 16

Well, I was doubling over the load on my shoulders,

well

I

was doubling over

the load

on my shoulders

no

ohýbal jsem se (pod)

nálož

na mých ramenou

No už jsem se ohýbal pod tou náloží na ramenou,

Line 2 / 16

Was a weight I carried with me every day,

[it] was

a weight

I carried

with me

every day

(bylo) to

váha

já jsem nesl

se mnou

každý den

Tu tíhu jsem si nesl každý den,

Line 3 / 16

Crossing miles of frustrations and rivers a-raging,

crossing

miles

of frustrations

and

rivers

a-raging

překročení

míle

frustrací

a

řeky

běsnící

Prodíral se mílemi frustrací a rozbouřenými řekami,

Line 4 / 16

Picking up stones I found along the way,

picking up

stones

I found

along the way

sbírání

kameny

já jsem našel

podél cesty

Sbíral jsem kameny co jsem našel po cestě,

Line 5 / 16

I staggered and I stumbled down pathways of trouble,

I staggered

and

I stumbled

down

pathways

of trouble

já jsem se potácel

a

já jsem klopýtal

po

cesty

z problémů

Potácel jsem se a klopýtal po cestách plných nesnází,

Line 6 / 16

I was hauling those souvenirs of misery,

I was hauling

those souvenirs

of misery

já jsem vláče

ty suvenýry

utrpení

Vláčel jsem s sebou ty suvenýry trápení,

Line 7 / 16

And with each step taken my back was breaking,

and

with each step

taken

my back

was breaking

a

s každým krokem

uraženým

moje záda

lámala se

A s každým krokem, který jsem urazil, se mi lámala záda,

Line 8 / 16

'Til I found the One who took it all from me,

until

I found

the one

who

took

it

all

from me

dokud

našel jsem

ten jediný

kdo

vzal

to

vše

ode mě

Dokud jsem nenašel tu jedinou osobu, která mě toho všeho zbavila,

Line 9 / 16

Down by the riverside, I laid my burdens down, now I'm traveling light,

down

by the riverside

I laid

my burdens

down

now

I am traveling

light

dole

u břehu řeky

já jsem položil

svoje břímě

dolů

teď

já cestuji

lehký

Dole u břehu řeky, složil jsem své břímě, teď cestuji nalehko,

Line 10 / 16

My spirit lifted high, I found my freedom now, and I'm traveling light,

my spirit

lifted

high

I found

my freedom

now

and

I am traveling

light

moje duše

zdvihla

vysoko

já jsem našel

svoje svoboda

nyní

a

já cestuji

lehký

Moje duše se povznesla vysoko, teď jsem našel svoji svobodu, a cestuji nalehko,

Line 11 / 16

Through the darkest alleys and loneliest valleys,

through the darkest alleys

and

loneliest valleys

skrz nejtemnější uličky

a

nejosamělejší údolí

Skrze nejtemnější uličky a nejosamělejší údolí,

Line 12 / 16

I was dragging those heavy chains of doubt and fear,

I was dragging

those heavy chains

of doubt

and

fear

já jsem táhnul

ty těžké řetězy

pochybností

a

strach

Jsem táhnul ty těžké řetězy pochybností a strachu,

Line 13 / 16

Then with one word spoken the locks were broken,

then

with one word

spoken

the locks

were broken

pak

s jedním slovem

vyřčený

ty zámky

byly zlomené

Pak stačilo říct jediné slovo a ty zámky se rozlomily,

Line 14 / 16

Now He's leading me to places, where there are no tears,

now

he is leading me

to places

where

there are

no tears

teď

on mě vede

na místa

kde

tam jsou

žádné slzy

Teď mě On vede na místa, kde nejsou slzy,

Line 15 / 16

Down by the riverside, I laid my burdens down, now I'm traveling light,

down

by the riverside

I laid

my burdens

down

now

I am traveling

light

dole

u břehu řeky

já jsem položil

svoje břímě

dolů

teď

já cestuji

lehký

Dole u břehu řeky, složil jsem své břímě, teď cestuji nalehko,

Line 16 / 16

My spirit lifted high, I found my freedom now, and I'm traveling light,

my spirit

lifted

high

I found

my freedom

now

and

I am traveling

light

moje duše

zdvihla

vysoko

já jsem našel

svoje svoboda

nyní

a

já cestuji

lehký

Moje duše se povznesla vysoko, teď jsem našel svoji svobodu, a cestuji nalehko,