Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

"True Grit" (2010) - Introduction

"Opravdová kuráž" (2010)- Úvod

True Grit

Klikni zde pro přehrání videa.

Klikni zde pro přehrání zvuku.

Line 1 / 9

People did not give it credence that a young girl could leave home and go off in the winter time to avenge her father's blood, but it did happen.

people

did not give it credence

that

a young girl

could leave home

and

go off

in the winter time

to avenge

her father's blood

but

it did happen

Lidé

nevěřili

že

mladá dívka

by mohla opustit domov

a

odejít

v zimním čase

pomstít

krev svého otce

ale

opravdu se to stalo

Lidé nevěřili, že by mladá dívka mohla v zimě opustit svůj domov a vydat se pomstít krev svého otce, ale opravdu se tak stalo.

Line 2 / 9

I was just fourteen years of age when a coward by the name of Tom Chaney shot my father down and robbed him of his life and his horse and two California gold pieces that he carried in his trouser pant.

I was

just

fourteen years of age

when

a coward

by the name of

Tom Chaney

shot down

my father

and

robbed

him

of his life

and

his horse

and

two California gold pieces

that

he carried

in his trouser pant

já jsem byla

pouze

čtrnáct let věku

když

zbabělec

jménem

Tom Chaney

zastřelil

můj otec

a

ukradl

mu

jeho život

a

jeho koně

a

dva kousky kalifornského zlata

které

on nesl

v kalhotech

Bylo mi pouhých čtrnáct let, když zbabělec jménem Tom Chaney zastřelil mého otce a obral ho o život, koně a dva kousky kalifornského zlata, které měl v kalhotech.

Line 3 / 9

Chaney was a hired man, and Papa had taken him up to Fort Smith to help lead back a string of mustang ponies that he had bought.

Chaney

was

a hired man

and

Papa

had taken

him

up

to Fort Smith

in order to help lead back

a string

of mustang ponies

that

he had bought

Chaney

byl

najatý muž

a

táta

vzal

ho

nahoru

do Fort Smith

aby mu pomohl odvést zpátky

stádo

mustangů

které

koupil

Chaney byl najatý muž a táta ho vzal s sebou do Fort Smith, aby mu pomohl přivést zpátky karavanu mustangů, které koupil.

Line 4 / 9

In town, Chaney had fallen into drink and cards and lost all his money.

in town

Chaney

had fallen

into drink

and

cards

and

(had) lost

all his money

ve městě

Chaney

spadl

do pití

a

karty

a

prohrál

všechny své peníze

Ve městě Chaney propadl pití a kartám a prohrál všechny svoje peníze.

Line 5 / 9

He got it into his head he was being cheated and went back to the boarding house for his Henry rifle.

he got

it

into his head

he was being cheated

and

went back

to the boarding house

for his Henry rifle

on dostal

to

do své hlavy

byl oklamán

a

šel zpátky

do hotelu

pro svou pušku Henry

Vzal si do hlavy, že ho podvedli a došel si do hotelu pro svou pušku Henry.

Line 6 / 9

When Papa tried to intervene, Chaney shot him. Chaney fled.

when

Papa

tried to intervene

Chaney

shot

him

Chaney

fled

když

táta

pokusil se zakročit

Chaney

zastřelil

ho

Chaney

uprchl

Když se táta pokusil zakročit, Chaney ho zastřelil. Chaney se dal na útěk.

Line 7 / 9

He could have walked his horse, for not a soul in that city could be bothered to give chase.

he could have walked

his horse

for (because)

not a soul

in that city

could be bothered

to give chase

mohl by klidně jít pěšky

jeho kůň

protože

ani jedna duše

v tom městě

se obtěžovala

pronásledovat

Mohl by klidně odvést svého koně pěšky, protože ani jedna duše z toho města se neobtěžovala ho pronásledovat.

Line 8 / 9

No doubt Chaney fancied himself scot free, but he was wrong.

no doubt

Chaney

fancied

himself

scot free

but

he was wrong

bezpochyby

Chaney

představoval si

sebe

bez potrestání

ale

on se mýlil

Chaney si bezpochyby myslel, že vyvázl bez potrestání, ale to se přepočítal.

Line 9 / 9

You must pay for everything in this world one way and another; there is nothing free except the grace of God.

you must pay

for everything

in this world

one way and another

there is

nothing

free

except

the grace of God

ty musíš zaplatit

za všechno

na tomto světě

ať už tak či onak

tady je

nic

zadarmo

kromě

milosti Boží

Za všechno na tomhle světě musíš tak či onak zaplatit, kromě milosti Boží není nic zadarmo.