Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

"What Child Is This?" - Chris Tomlin

"Co je tohle za dítě?" - Chris Tomlin

alternate title

Klikni zde pro přehrání videa.

Klikni zde pro přehrání zvuku.

Line 1 / 14

What child is this, who lay to rest, on Mary's lap is sleeping?

What

child

is

this

who

lay

to rest

on Mary's lap

is sleeping

jaké

dítě

je

tohle

kdo

leží

odpočívat

na Mariině klíně

spí

Co je to za dítě, jež leží na Mariině klíně a spí?

Line 2 / 14

Whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch are keeping?

Whom

angels

greet

with anthems sweet

while

shepherds

watch

are keeping

jehož

andělé

vítat

se sladkými hymnami

zatímco

pastýři

stráž

drží

Jehož andělé vítají sladkými zpěvy, zatímco pastýři drží stráž?

Line 3 / 14

This, this is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing,

This

this

is

Christ

the King

whom

shepherds

guard

and

angels

sing

tohle

tohle

je

Kristus

Král

jehož

pastýři

hlídat

a

andělé

zpívat

Je to, je to Kristus, náš král, kterého pastýři střeží a jemuž andělé zpívají,

Line 4 / 14

Haste, haste to bring him laud, the Babe, the Son of Mary,

Haste

haste

to bring

him

laud (praise)

the Babe

the Son

of Mary

pospíšit

pospíšit

přinést

jemu

chvála

dítko

syn

Marie

Pospěšte, pospěšte a přineste mu chválu, dítku, synu Marie,

Line 5 / 14

So bring Him incense, gold, and myrrh,

So

bring

Him

incense

gold

and

myrrh

tak

přinést

jemu

kadidlo

zlato

a

myrhu

A tak mu přineste kadidlo, zlato a myrhu,

Line 6 / 14

Come peasant king to own Him,

Come

peasant

king

to own

Him

přijď

rolník

král

vlastnit

jeho

Pojď se k němu přihlásit, rolníku i králi,

Line 7 / 14

The King of kings, salvation brings,

The King

of kings

salvation

brings

král

králů

spása

přináší

Král králů, který přináší spásu,

Line 8 / 14

Let loving hearts enthrone Him,

Let

loving hearts

enthrone

Him

nechat

milující srdce

korunovat

ho

Nechť ho milující srdce dosadí na trůn,

Line 9 / 14

Raise, raise, a song on high, the Virgin sings her lullaby,

raise

raise

a song

on high

the virgin

sings

her lullaby

spustit

spustit

píseň

ve výšinách

panna

zpívá

její ukolébavka

Spusťte, spusťte písně ve výšinách, že panna zpívá svou ukolébavku,

Line 10 / 14

Joy, joy for Christ is born, the Babe, the Son of Mary,

joy

joy

for

Christ

is born

the babe

the son

of Mary

radost

radost

protože

Kristus

je narozen

dítko

syn

Marie

Radost, radost, že se narodil Kristus, dítko, syn Marie,

Line 11 / 14

This, this is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing,

This

this

is

Christ

the King

whom

shepherds

guard

and

angels

sing

tohle

tohle

je

Kristus

král

jehož

pastýři

střeží

a

andělé

zpívají

Je to, je to Kristus, náš král, jehož pastýři střeží a jemuž andělé zpívají,

Line 12 / 14

Haste, haste to bring him laud, the Babe, the Son of Mary,

Haste

haste

to bring

him

laud

the Babe

the Son

of Mary

pospěšte

pospěšte

přinést

jemu

chvála

dítko

syn

Marie

Pospěšte, pospěšte a chvalte ho, dítko, syna Marie,

Line 13 / 14

Nails, spears shall pierce him through, the cross he bore for me for you,

Nails

spears

shall pierce

through him

the cross

he bore

for me

for you

hřebíky

kopí

probodnou

skrze něho

kříž

on nesl

pro mě

pro tebe

Hřebíky a kopí ho probodnou, nesl kříž pro tebe i pro mě,

Line 14 / 14

Hail, hail, the Word made flesh, the Babe, the Son of Mary.

Hail

hail

the Word

made

flesh

the Babe

the Son

of Mary

sláva

sláva

Slovo

stalo se

člověka

dítko

syn

Marie

Sláva, sláva, slovo stvořilo člověka, dítko, syna Marie.