Czech flag

Mluvím česky a chci se učit angličtinu.

US flag

The Wicked Witch of the West

Zlá čarodejnice ze západu

Wizard of Oz

Klikni zde pro přehrání videa

Klikni zde pro přehrání zvuku

Line 1 / 25

I thought you said she was dead.

I

thought

you said

she

was

dead

myslet

ty jsi řekl

ona

byla

mrtvá

Myslela jsem že jsi řekla že je mrtvá.

Line 2 / 25

That was her sister, the Wicked Witch of the East.

that

was

her sister

the wicked witch

of the East

Tohle

byla

její sestra

zlá čarodejnice

z východu

Tohle byla její sestra, Zlá čarodejnice z východu.

Line 3 / 25

This is the Wicked Witch of the West.

this is

the wicked witch

of the West

tohle je

zlá čarodejnice

z západu

Tohle je zlá čarodejnice ze západu.

Line 4 / 25

She is worse than the other one.

she

is

worse

than

the other one

ona

je

nejhorší

než

ta druhá

Je horší než druhá.

Line 5 / 25

Who killed my sister?

who

killed

my sister

kdo

zabil

mou sestru

Kdo zabil mou sestru?

Line 6 / 25

Who killed the Witch of the East?

who

killed

the witch

of the East

Kdo

zabil

čarodejnci

z východu

Kdo zabil čarodejnici z východu.

Line 7 / 25

Was it you?

was

it

you

Byl

to

ty

Byl jsi to ty?

Line 8 / 25

No. No, it was an accident! I didn't mean to kill anybody.

no

no

it was an accident

I

did not

mean

to kill

anybody

ne

ne

to byla nehoda

neudělal

umysl

zabít

nikoho

Ne, Ne, to byla nehoda! Já nechtěl nikoho zabít

Line 9 / 25

Well, my little pretty, I can cause accidents too.

well

my little pretty

I

can

cause

accidents

too

Hele

moje málá

můžu

dělat

nehody

taky

Hele, moje malá, taky můžu způsobovat nehody.

Line 10 / 25

Aren't you forgetting the ruby slippers?

are not you forgetting

the ruby slippers

Nezapomínáš

rubínové papuče

Zapoměla si na rubínové papuče?

Line 11 / 25

The slippers! Yes!

the slippers

yes

Papuče

ano

Papuče, ano!

Line 12 / 25

They're gone! The ruby slippers! What have you done with them?

they are gone

the ruby slippers

what

have

you

done

with them

Jsou pryč

rubínové papuče

co

mají

ty

hotove

s nima

Jsou pryč! Rubínové papuče! Co jsi s nima dělala?

Line 13 / 25

Give them back to me or I'll….

give them back

to me

or

I will...

Dej je zpátky

nebo

já udělám

Dej mi je zpátky nebo…

Line 14 / 25

It's too late. There they are, and there they'll stay.

it is

too late

there they are

and

there

they will stay

je to

moc pozdě

oni jsou

a

támhe

tady zůstanou

Je moc pozdě. Támhle jsou, a taky tam zůstanou.

Line 15 / 25

Give me back my slippers.

give back

me

my slippers

Dej zpátky

papuče

Dej mi je zpátky ty papuče!

Line 16 / 25

I'm the only one that knows how to use them.

I am

the only one

who

knows

how

to use

them

já jsem

pouze jeden

co

jak

použít

je

Line 17 / 25

They're no use to you.

they are

no use

to you

nemají

žádne využití

pro tebe

Nemají pro tebe žádné využití.

Line 18 / 25

Give them back to me. Give them back!

give them back

to me

give them back

dej zpátky

dej zpátky

Dej mi je zpátky. Vrať je.

Line 19 / 25

Keep tight inside of them. Their magic must be very powerful, or she wouldn't want them so badly.

keep

tight

inside

of them

their magic

must be

very powerful

or

she

would not want

them

so

badly

nechat

pevně

uvnitř

v nich

jejich magie

musí být

velmi silná

nebo

ona

nebude chtít

je

tak

moc

Nespouštěj z nich oči. Nespouštěj z nich oči, jejich síla je velmi velká, jinak by jich tak moc nechtěla.

Line 20 / 25

You stay out of this, Glenda, or I'll fix you as well!

you stay out

of this

Glenda

or

I

will fix

you

as well

Zmiz

odsud

Glendo

nebo

opravím

tebe

taky

Zmizni odstud, Glendo, nebo tě taky opravím.

Line 21 / 25

Oh, rubbish! You have no power here. Be gone! Before somebody drops a house on you too.

oh

rubbish

you

have

no power

here

be gone

before

somebody

drops

a house

on you

too

oh

hlupáku

ty

nemáš

žádnou moc

tady

zmiz

předtím

než

spadne

dům

na tebe

taky

Oh, hlupáku! Nemáš tu žádnou moc! Zmizni! Než na tebe dům spadne!

Line 22 / 25

Very well. I'll bide my time.

very well

I

will bide

my time

velmi dobře

budu čekat

kdykoli

Dobře, bobře. Budu čekat.

Line 23 / 25

And as for you, my fine lady. It's true I can't attend you here and now as I would like.

and

as for you

my fine lady

it is true

I

cannot

attend

to you

here

and

now

as

I

would like

a

pro tebe

dámo

je pravda

nemůžu

zkusit

tobě

tady

a

ted

jako

se mi libí

A pro tebe má dámo. Je pravda že se nemůžu z účastnit jak by se mi líbilo.

Line 24 / 25

But just try to stay out of my way. Just try.

but

just

try

to stay

out of

my way

just

try

ale

jenom

zkus

zůstat

z

mé cesty

jenom

zkus

Zkus se odstud dostat, jenom to zkus.

Line 25 / 25

I'll get you, my pretty, and your little dog too!

I will get

you

my pretty

and

your little dog

too

dostanu

ty

moje malá

a

toho psa

taky

Dostanu tě moje malá a tvého psa taky!