Estonian flag

Räägin eesti keelt ja tahan õppida inglise keelt.

US flag

Zombies! - Bob Hope

Zombid! - Bob Hope

Bob Hope

Vajuta siia, et vaadata videot

Vajuta siia, et kuulda täielikku helisalvestust

Line 1 / 8

Do you live here?

do

you

live

here

Kas

sa

elad

siin

Kas sa elad siin?

Line 2 / 8

Yes.

yes

jah

Jah.

Line 3 / 8

Well, maybe you know what a zombie is?

well

maybe

you know

what

a zombie

is

Siis

võib-olla

sa tead

mis asi

zombi

on

Siis võib-olla sa tead mis asi on zombi?

Line 4 / 8

When a person dies and is buried, it seems a certain voodoo priest [who] will have the power to bring him back to life.

when

a person

dies

and

is buried

it seems

a

certain

voodoo

priest

who

will have

the power

to bring

him

back

to life

Kui

inimene

sureb

ja

maetakse

tundub

üks

kindel

voodoo

preester

kes

on

võimu

tuua

tema

tagasi

ellu

Kui inimene sureb ja ära maetakse, siis ühel kindlal voodoo preestril on võime ta tuua tagasi ellu.

Line 5 / 8

How horrible!

how

horrible

Kui

kohutav

Kui kohutav!

Line 6 / 8

It's worse than horrible, because a zombie has no will of his own.

it is

worse

than

horrible

because

a zombie

has

no will

of his own

See on

hullem

kui

kohutav

sest

zombi

on

ei tahe

iseenda oma

See on hullem kui kohutav, sest zombil pole iseenda tahet.

Line 7 / 8

You see them sometimes walking around blindly with dead eyes, following orders, not knowing what they do, not caring.

you see

them

sometimes

walking

around

blindly

with dead eyes

following orders

not knowing

what they do

not caring

Sa näed

neid

mõnikord

kõndimine

ringi

pimedalt

koos surnud silmaga

järgimine käsku

ei teadmine

mida nad teevad

ei hooli

Sa näed neid mõnikord tühjade silmadega ringi kõndimas ja käske täitmas, teadmata mida nad teevad ja mitte hoolides.

Line 8 / 8

You mean like Democrats?

you mean

like

Democrats

Sa tähendad

nagu

demokraadid

Sa mõtled, nagu demokraadid?