Estonian flag

Räägin eesti keelt ja tahan õppida inglise keelt.

US flag

"Remember the Alamo" - Donovan Leitch

"Mäleta Alamo`t" - Donovan Leitch

Battle of Alamo

Vajuta siia, et vaadata videot.

Vajuta siia, et kuulda täielikku helisalvestust.

Line 1 / 24

A hundred and eighty were challenged by Travis to die,

A hundred

and

eighty

were challenged

by Travis

to die

sada

ja

kaheksakümmend

olid väljakutsutud

Travise poolt

surema

Sada kaheksakümmend olid väljakutsutud surema Travis`e poolt.

Line 2 / 24

By a line that he drew with his sword as the battle drew nigh,

By

a line

that

he

drew

with his sword

as

the battle

drew

nigh

Poolt

joon

mis

ta

tõmbas

oma enda mõõgaga

nagu

lahing

tõmbas

lähedal

Joonega mille ta tõmbas oma mõõgaga, kui lahing oli lähedal.

Line 3 / 24

A man that crossed over the line was for glory,

A man

that

crossed over

the line

was

for glory

mees

mis

ületas

joon

oli

au eest

Mees, kes ületas selle joone, sai au osaliseks.

Line 4 / 24

And he that was left better fly,

And

he

that

was left

better

fly

ja

ta

mis

jäi järgi

parem

jooksma ära

Ja see kes jäi joone taha, parem põgenes ära

Line 5 / 24

And over the line crossed 179.

And

over the line

crossed

a hundred and seventy-nine

ja

üle joone

ületas

sada seitsekümmend üheksa

Ja selle joone ületas sada seitsekümmend üheksa.

Line 6 / 24

Hey, Up, Santa Anna, they're killing your soldiers below,

Hey

Up

Santa Anna

they

are killing

your soldiers

below

hei

üles

Püha Anna

nad

tapavad

sinu sõdureid

allpool

Hei, vaata, Püha Anna, nad tapavad sinu sõdureid siin allpool.

Line 7 / 24

So the rest of Texas will know,

So

the rest

of Texas

will know

Seega

ülejäänud

Texas`est

saab teadma

Et terve Texas saaks teada,

Line 8 / 24

And remember the Alamo.

And

remember

the Alamo

ja

mäletama

Alamo

Ja mäletaks Alamo`t.

Line 9 / 24

Jim Bowie lay dying, his blood and his powder were dry,

Jim Bowie

lay

dying

his blood

and

his powder

were dry

Jim Bowie

lamas

suremine

tema veri

ja

tema püssirohi

oli kuiv

Jim Bowie lamas suremas, tema veri ja püssirohi olid kuivad,

Line 10 / 24

But his knife at the ready to take him a few in reply,

But

his knife

at the ready

to take

him

a few

in reply

aga

tema nuga

valmis kasutamiseks

võtma

tema

mõned

vastuseks

Aga nuga oli valmis kasutamiseks, et mõnele veel kätte maksta,

Line 11 / 24

Young Davy Crockett lay laughing and dying,

Young

Davy Crockett

lay

laughing

and

dying

noor

Davy Crockett

lamas

naermine

ja

suremine

Noor Davy Crockett lamas ja naeris suremise ajal,

Line 12 / 24

The blood and the sweat in his eyes,

The blood

and

the sweat

in his eyes

veri

ja

higi

tema silmades

Silmades olid veri ja higi,

Line 13 / 24

For Texas and freedom no man was more willing to die,

For Texas

and

freedom

no man

was

more willing

to die

Texas`e jaoks

ja

vabadus

mitte ükski mees

oli

rohkem tahtma

surema

Texas`e ja vabaduse jaoks polnud ükski teine mees rohkem valmis surema

Line 14 / 24

Hey! Up! Santa Anna, they're killing your soldiers below!

Hey

Up

Santa Anna

they

are killing

your soldiers

below

hei

üles

Püha Anna

nad

tapavad

sinu sõdureid

allpool

Hei, vaata, Püha Anna, nad tapavad sinu sõdureid siin allpool.

Line 15 / 24

So the rest of Texas will know,

So

the rest

of Texas

will know

Seega

ülejäänud

Texas`est

saab teadma

Et terve Texas saaks teada,

Line 16 / 24

And remember the Alamo.

And

remember

the Alamo

ja

mäletama

Alamo

Ja mäletaks Alamo`t.

Line 17 / 24

A courier came to a battle once bloody and loud,

A courier

came

to a battle

once

bloody

and

loud

kuller

tuli

lahingu juurde

üks kord

verine

ja

vali

Ükskord kuller tuli lahingu juurde veriselt ja valjult,

Line 18 / 24

And found only skin and bones where he once left a crowd,

And

[he] found

only

skin

and

bones

where

he

once

left

a crowd

ja

leidis

ainult

nahk

ja

luud

kuhu

ta

ükskord

jättis

rahvahulk

Ja ta leidis ainult naha ja luud, kohast kus oli varem rahvahulk,

Line 19 / 24

Fear not, little darling, of dying,

Fear not

little darling

of dying

ära karda

väike kallis

suremist

Ära karda suremist, mu armas,

Line 20 / 24

If the world is sovereign and free,

If

the world

is

sovereign

and

free

kui

see maailm

on

sõltumatu

ja

vabadus

Kui see maailm saab sõltumatuks ja vabaks,

Line 21 / 24

For we'll fight to the last for as long as liberty be.

For

we

will fight

to the last

for

as long as

liberty

be

eest

me

hakkab võitlema

viimseni

eest

nii kaua kui

vabadus

on

Sest me võitleme viimseni, nii kaua kui vaja, kuni vabadus on käes.

Line 22 / 24

Hey! Up! Santa Anna, they're killing your soldiers below!

Hey

Up

Santa Anna

they

are killing

your soldiers

below

hei

üles

Püha Anna

nad

tapavad

sinu sõdureid

allpool

Hei, vaata, Püha Anna, nad tapavad sinu sõdureid siin allpool.

Line 23 / 24

So the rest of Texas will know,

So

the rest

of Texas

will know

Seega

ülejäänud

Texas`est

saab teadma

Et terve Texas saaks teada,

Line 24 / 24

And remember the Alamo.

And

remember

the Alamo

ja

mäletama

Alamo

Ja mäletaks Alamo`t.