Estonian flag

Räägin eesti keelt ja tahan õppida inglise keelt.

US flag

"The Devil Went Down to Georgia" - Charlie Daniels

"Saatan läks Georgiasse" - Charlie Daniels

Charlie Daniels

Vajuta siia, et vaadata videot.

Vajuta siia, et kuulda täielikku helisalvestust.

Line 1 / 32

The devil went down to Georgia; he was lookin' for a soul to steal.

the devil

went

down

to Georgia

he was looking for

a soul

to steal

saatan

läks

all

Georgiasse

ta otsis

hing

varastada

Saatan läks Georgiasse; ta otsis hinge, mida varastada.

Line 2 / 32

He was in a bind, 'cause he was way behind, and he was willin' to make a deal.

he was

in a bind

because

he was

way

behind

and

he was willing

to make

a deal

ta oli

kimbatuses

sellepärast

ta oli

väga

taga

ja

ta oli valmis

tegema

kokkulepe

Ta oli kimbatuses, sellepärast, et ta oli väga maha jäänud, ja ta oli valmis tegema kokkulepet.

Line 3 / 32

When he came upon this young man, sawin' on a fiddle and playin' it hot,

when

he came upon

this young man

sawing

on

a fiddle

and

playing

it

hot

kui

sattus kokku

see noor mees

saagimine

peal

viiul

ja

mängimine

see

tuliselt

Kui ta sattus kokku ühe noore mehega, kes saagis poognaga viiulit ja mängis seda tuliselt,

Line 4 / 32

And the devil jumped, up on a hickory stump, and said, "Boy, let me tell you what!"

and

the devil

jumped

up

on

a hickory stump

and

said

boy

let

me

tell

you

what

ja

saatan

hüppas

üles

peal

haikori kisk

ja

ütles

poiss

lase

mina

ütlema

sina

mis

Ja siis saatan hüppas hikkoripuu kännu peale, ja ütles:"Poiss, las ma ütlen sulle midagi",

Line 5 / 32

"I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too,

I guess

you did not know

it

but

am

a fiddle player

too

ma arvan

sa ei teadnud

see

aga

ma olen

viiuldaja

samuti

"Mida ma arvan, et sa ei tea, aga ma olen samuti viiuldaja,

Line 6 / 32

"And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you,

and

if

you would care

to take

a dare

I will make

a bet

with you

ja

kui

sa hooliksid

võtta

julgustükk

ma teen

kihlvedu

koos sinuga

"Ja kui sa julged riskida, siis ma veaksin sinuga kihla,

Line 7 / 32

"Now you play a pretty good fiddle, boy, but give the Devil his due,

now

you play

pretty good

fiddle

boy

but

give

the Devil

his due

nüüd

sa mängid

üsna hästi

viiul

poiss

aga

andma

saatan

tema võimalus

"Sa mängid praegu üsna hästi viiulit, poiss, aga anna saatanale tema võimalus,

Line 8 / 32

"I'll bet a fiddle of gold, against your soul, 'cause I think I'm better than you."

I will bet

a fiddle

of gold

against

your soul

because

I think

I am better

than you

ma vean kihla

viiul

kullast

vastu

sinu hing

sellepärast

ma arvan

ma olen parem

kui sina

"Ma vean kihla kullast viiuli peale vastutasuks sinu hinge eest, sest ma arvan, et olen parem kui sina."

Line 9 / 32

The boy said, "My name's Johnny, and it might be a sin,

the boy

said

my name

is

Johnny

and

it might be

a sin

poiss

ütles

minu nimi

on

Johnny

ja

see võib olla

patt

Poiss ütles: "Minu nimi on Johnny, ja see võib olla patt,

Line 10 / 32

"But I'll take your bet, and you're gonna regret, 'cause I'm the best there's ever been."

but

I will take

your bet

and

you are going

to regret

because

I am

the best

that

has ever been

aga

ma võtan

sinu kihlvedu

ja

sa lähed

kahetseda

sellepärast

ma olen

parim

mis

on kunagi olnud

"Aga ma võtan vastu sinu kihlveo, ja sa hakkad kahetsema, sest ma olen parim, kes on kunagi olemas olnud."

Line 11 / 32

Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard,

Johnny

rosin

up

your bow

and

play

your fiddle

hard

Johnny

kampol

üles

sinu poogen

ja

mängima

sinu viiul

kõva

Johnny, määri kampoliga oma poogen ja mängi kõvasti viiulit,

Line 12 / 32

'Cause Hell's broke loose in Georgia, and the Devil deals the cards,

because

Hell

has broke [broken]

loose

in Georgia

and

the Devil

deals

the cards

sellepärast

põrgu

on purunenud

lahti

Georgias

ja

saatan

jagab

kaardid

Sellepärast, et põrgu on lahti läinud ja saatan jagab kaarte,

Line 13 / 32

And if you win, you get this shiny fiddle made of gold,

and

if

you win

you get

this shiny fiddle

made of gold

ja

kui

sa võidad

sa saad

see särav viiul

kullast tehtud

Ja kui sa võidad, siis saad selle särava viiuli, mis on kullast tehtud,

Line 14 / 32

But if you lose, the Devil gets your soul!

but

if

you lose

the Devil

gets

your soul

aga

kui

sa kaotad

saatan

saab

sinu hing

Aga, kui sa kaotad, siis saatan saab sinu hinge!

Line 15 / 32

The Devil opened up his case, and he said, "I'll start this show."

the Devil

opened

up

his case

and

he said

I will start

this show

saatan

avas

üles

tema kohver

ja

ta ütles

ma alustan

see etendus

Saatan avas oma kohvri, ja ta ütles: "Ma alustan seda etendust."

Line 16 / 32

And fire flew from his fingertips, as he rosined up his bow,

and

fire

flew

from his fingertips

as

he rosined

up

his bow

ja

tuli

lendas

tema sõrmeotstest

kui

ta määris kampoliga

üles

tema poogen

Ja tema sõrmeotstest lendas tuli, kui määris kampoliga oma poognat,

Line 17 / 32

Then he pulled the bow across the strings, and it made an evil hiss,

then

he pulled

the bow

across the strings

and

it made

an evil hiss

siis

ta tõmbas

poogen

üle viiulikeelte

ja

see tegi

kuri sisin

Siis ta tõmbas poogna üle viiulikeelte, ja see tegi kurja sisinat,

Line 18 / 32

And a band of demons joined in, and it sounded something like this,

and

a band

of demons

joined in

and

it sounded

something

like

this

ja

bänd

deemonitest

liitus kaasa

ja

see kõlas

midagi

nagu

see

Ja deemonitest bänd liitus kaasa, ja see kõlas midagi sellist nagu see,

Line 19 / 32

When the Devil finished, Johnny said, "Well, you're pretty good, old son,"

when

the Devil

finished

Johnny said

well

you are

pretty good

old son

kui

saatan

lõpetas

Johnny ütles

hästi

sa oled

üsna hea

vanamees

Kui saatan lõpetas, ütles Johnny: "Sa mängid üsna hästi, vanamees",

Line 20 / 32

"But sit down in that chair right there, and let me show you how it's done."

but

sit

down

in that chair

right there

and

let

me

show

you

how

it is done

aga

istuma

all

sellesse tooli

sealsamas

ja

laskma

mina

näitama

sina

kuidas

seda tehakse

"Aga istu sinna tooli sealsamas, ja ma näitan sulle kuidas seda teha."

Line 21 / 32

He played "Fire on the Mountain", "Run, boys, run",

he played

fire

on the mountain

run

boys

run

ta mängis

tuli

mäe peal

jookske

poisid

jookske

Ta mängis nii, et mägi hakkas põlema, jookske, poisid, jookske,

Line 22 / 32

"The Devil's in the House of the Rising Sun",

the Devil

is

in the house

of the rising sun

saatan

on

majas

tõusva päikese

"Saatan on tõusva päikese majas",

Line 23 / 32

"Chicken in a bread pan, pickin' out dough",

chicken

in a bread pan

picking

out

dough

kana

leivaahjus

korjamine

välja

taigen

"Kana nokib leivaahjust välja taignat",

Line 24 / 32

"Granny, does your dog bite?" "No, child, no",

granny (grandmother)

does

your dog

bite

no

child

no

vanaema

teeb

sinu koer

hammustama

ei

laps

ei

"Vanaema, kas sinu koer hammustab? "Ei, laps, ei",

Line 25 / 32

The Devil bowed his head, because he knew that he'd been beat,

the Devil

bowed

his head

because

he knew

that

he had been beat [beaten]

saatan

kummardas

tema pea

sellepärast

ta teadis

see

ta oli löödud

Saatan langetas oma pea, sest ta teadis, et ta oli löödud,

Line 26 / 32

And he laid that golden fiddle, on the ground at Johnny's feet,

and

he laid

that golden fiddle

on the ground

at Johnny's feet

ja

ta pani

see kuldne viiul

maapinnal

Johnny jalge ees

Ja ta pani selle kuldse viiuli, Johnny jalge ette maha,

Line 27 / 32

Johnny said, "Devil, just come on back, if you ever want to try again,"

Johnny

said

Devil

just

come

on

back

if

you

ever

want

to try

again

Johnny

ütles

saatan

lihtsalt

tule

peal

tagasi

kui

sina

kunagi

tahtma

proovida

jälle

Johnny ütles: "Saatan, tule aga tagasi, kui sa tahad kunagi jälle proovida,

Line 28 / 32

"I done told you once, you son of a bitch, I'm the best that's ever been."

I

done [have] told

you

once

you

son of a bitch

I am

the best

that has been

ever

ma

juba ütlesin

sina

üks kord

sina

hoorapoeg

ma olen

parim

mis on olnud

kunagi

"Ma juba ütlesin sulle korra, hoorapoeg, ma olen parim, kes on kunagi olemas olnud."

Line 29 / 32

He played "Fire on the Mountain", "Run, boys, run!",

he played

fire

on the mountain

run

boys

run

ta mängis

tuli

mäe peal

jookske

poisid

jookske

Ta mängis nii, et mägi hakkas põlema, jookske, poisid, jookske

Line 30 / 32

"The Devil's in the House of the Rising Sun",

the Devil

is

in the house

of the rising sun

saatan

on

majas

tõusva päikese

Saatan on tõusva päikese majas

Line 31 / 32

"Chicken in a bread pan, pickin' out dough",

chicken

in a bread pan

picking

out

dough

kana

leivaahjus

korjamine

välja

taigen

Kana nokib leivaahjust välja taignat

Line 32 / 32

"Granny, does your dog bite?" "No, child, no".

granny (grandmother)

does

your dog

bite

no

child

no

vanaema

teeb

sinu koer

hammustama

ei

laps

ei

"Vanaema, kas sinu koer hammustab?" "Ei, laps, ei."