Estonian flag

Räägin eesti keelt ja tahan õppida inglise keelt.

US flag

"The Wreck of the Edmund Fitzgerald" - Gordon Lightfoot

"Edmund Fitzgeraldi Vrakk" - Gordon Lightfoot

SS Edmund Fitzgerald

Vajuta siia, et vaadata videot.

Vajuta siia, et kuulda täielikku helisalvestust.

Line 1 / 28

The legend lives on from the Chippewa on down, of the big lake they call Gitchee Gumee.

The legend

lives on

from the Chippewa

on down

of the big lake

they call

Gitchee Gumee

legend

elab edasi

Chippewast

alla

suurest järvest

nad kutsuvad

Gitchigumee

Legend elab edasi Chippewast alla, suurest järvest, mida nad kutsuvad "Gitche Gumeeks".

Line 2 / 28

The lake, it is said, never gives up her dead, when the skies of November turn gloomy.

The lake

it is said

never

gives up

her dead

when

the skies

of November

turn

gloomy

järv

räägitakse

mitte kunagi

loobub

tema surnud

kui

taevad

novembrist

muutuvad

sombune

Räägitakse, et järv ei loobu kunagi oma surnutest, kui novembri taevas muutub sombuseks.

Line 3 / 28

With a load of iron ore twenty-six thousand tons more than the Edmund Fitzgerald weighed empty.

With a load

of iron ore

twenty-six thousand

tons

more

than

the Edmund Fitzgerald

weighed

empty

koormaga

rauamaaki

kakskümmend kuus tuhat

tonn

rohkem

kui

Edmund Fitzgerald

kaalus

tühi

Rauamaagi koormaga, kakskümmend kuus tuhat tonni rohkem, kui Edmund Fitzgerald kaalus tühjalt.

Line 4 / 28

That good ship and true was a bone to be chewed, when the gales of November came early.

That good ship

and

true

was

a bone

to be chewed

when

the gales

of November

came

early

see hea laev

ja

tõesti

oli

kont

olla näritud

kui

tuuled

novembrist

tuli

vara

See hea laev ja tõesti oli kont, mida närida, kui novembri tuuled tulid vara.

Line 5 / 28

The ship was the pride of the American side, coming back from some mill in Wisconsin.

The ship

was

the pride

of the American side

coming back

from some mill

in Wisconsin

laev

oli

uhkus

Ameerika poolest

tagasi tulemine

mõnest tehasest

Wisconsinis

Laev oli Ameerika poole uhkus, tulles mõnest tehasest Wisconsinis.

Line 6 / 28

As the big freighters go, it was bigger than most, with a crew and good captain well seasoned.

As

the big freighters

go

it

was

bigger

than

most

with a crew

and

good captain

well

seasoned

nagu

suures kaubalaevad

minema

ta

oli

suurem

kui

enamus

koos meeskonnaga

ja

hea kapten

hästi

kogenud

Nagu suurte kaubalaevadega on, see oli suurem kui enamus, koos meeskonnaga ja hea kapteniga, mis olid hästi kogenud.

Line 7 / 28

Concluding some terms with a couple of steel firms, when they left fully loaded for Cleveland.

Concluding

some terms

with

a couple of

steel firms

when

they left

fully loaded

for Cleveland

sõlmimine

mõned tingimused

koos

paari

terasefirmad

kui

nad lahkusid

täiskoormatud

Clevelandi

Sõlmides mõned tingimused paari terasefirmaga, kui nad lahkusid täiskoormaga Clevelandi.

Line 8 / 28

Then later that night when the ship's bell rang, could it be the north wind they'd been feelin'?

Then

later

that night

when

the ship's bell

rang

could it be

the north wind

they had been feeling

siis

hiljem

sel öösel

kui

laevakell

helises

võiks see olla

põhjatuul

nad olid tundnud

Siis hiljem sel öösel kui laevakell helises, kas võis see olla põhjatuul, mida nad olid tundnud?

Line 9 / 28

The wind in the wires made a tattle-tale sound, when the wave broke over the railing.

The wind

in the wires

made

a tattle-tale

sound

when

the wave

broke over

the railing

tuul

köites

tegi

reetur

heli

kui

laine

murdis üle

reeling

Tuul tegi köites reeturi häält, kui laine murdis üle reelingu.

Line 10 / 28

And every man knew, as the captain did too, 'twas the witch of November come stealin'.

And

every man

knew

as

the captain

did

too

it was

the witch

of November

come stealing

ja

iga mees

teadis

nagu

kapten

teadis

ka

see oli

nõid

novembrist

tuli salakavalalt

Ja iga mees teadis, nagu ka kaptengi teadis, see oli novembri nõid, mis tuli salakavalalt.

Line 11 / 28

The dawn came late, and the breakfast had to wait, when the gales of November came slashin'.

The dawn

came

late

and

the breakfast

had

to wait

when

the gales

of November

came

slashing

koit

tuli

hilja

ja

hommikusöök

pidi

oodata

kui

tuuled

novembrist

tuli

lõikamine

Koit tuli hilja ja hommikusöök pidi ootama, kui novembri tuuled tulid lõigates.

Line 12 / 28

When afternoon came it was freezing rain, in the face of a hurricane west wind.

When

afternoon

came

it was

freezing rain

in the face

of a hurricane

west wind

kui

pärastlõuna

tuli

see oli

jäine vihm

näos

orkaanist

läänetuul

Kui pärastlõuna jõudis, tuli jäine vihm, läänetuule orkaani näol.

Line 13 / 28

When suppertime came, the old cook came on deck, saying, "Fellas, it's too rough to feed ya."

When

suppertime

came

the old cook

came

on deck

saying

Fellows

it is

too rough

to feed

you

kui

õhtusöögiaeg

tuli

vana kokk

tuli

tekil

ütlemine

kaaslased

see on

liiga raske

toita

teie

Kui õhtusöögiaeg jõudis, tuli vana kokk tekile, öeldes, "Kaaslased, liiga raske on teid toita."

Line 14 / 28

At seven PM, a main hatchway caved in. He said, "Fellas, it's been good to know ya."

At seven PM (post meridian)

a main hatchway

caved in

He

said

Fellows

it has been

good

to know

you

kell seitse õhtul

pealuuk

varises sisse

ta

ütles

kaaslased

on olnud

tore

teada

teie

Kell seitse õhtul varises pealuuk sisse, ta ütles,"Kaaslased, on olnud tore teid tunda."

Line 15 / 28

The captain wired in he had water comin' in, and the good ship and crew was in peril.

The captain

wired in

he had

water

comin' in

and

the good ship

and

crew

was

in peril

kapten

teatas

ta oli

vesi

sisse tulemine

ja

hea laev

ja

meeskond

oli

ohus

Kapten andis teada, et tal tuleb vesi sisse, ja hea laev ja meeskond olid ohus.

Line 16 / 28

And later that night when his lights went out of sight, came the wreck of the Edmund Fitzgerald.

And

later

that night

when

his lights

went

out of sight

came

the wreck

of the Edmund Fitzgerald

ja

hiljem

sel öösel

kui

ta tuled

läksid

silmist ära

tuli

vrakk

Edmund Fitzgeraldist

Ja hiljem sel öösel kui ta tuled läksid silmist ära, tuli Edmund Fitzgeraldi vrakk.

Line 17 / 28

Does anyone know where the love of God goes, when the waves turn the minutes to hours?

Does anyone know

where

the love

of God

goes

when

the waves

turn

the minutes

to hours

kas keegi teab

kuhu

armastus

Jumalast

läheb

kui

lained

muutuma

minutid

tundideks

Kas keegi teab kuhu Jumala armastus läheb, kui lained muudavad minutid tundideks?

Line 18 / 28

The searchers all say they'd have made Whitefish Bay, if they'd put fifteen more miles behind her.

The searchers

all

say

they

would have made

Whitefish Bay

if

they had put

fifteen more miles

behind her

otsijad

kõik

ütlema

nad

oleks jõudnud

Whitefish Bay

kui

nad olid pannud

veel viisteist miili

tema taha

Kõik otsijad ütlevad, et nad oleks jõudnud Whitefish Bayni, kui nad oleks veel viisteist miili läinud edasi.

Line 19 / 28

They might have split up or they might have capsized; they may have broke deep and took water.

They might have split up

or

they might have capsized

they may have broke deep

and

took

water

nad võisid laiali minna

or

nad võisid ümber minna

nad võisid sügavalt puruneda

ja

võtsid

vesi

Nad võisid laiali minna või nad võisid ümber minna; nad võisid sügavalt puruneda ja võtta vett sisse.

Line 20 / 28

And all that remains is the faces and the names, of the wives and the sons and the daughters.

And

all

that

remains

is

the faces

and

the names

of the wives

and

the sons

and

the daughters

ja

kõik

mis

jääb

on

näod

ja

nimed

naiste

ja

pojad

ja

tütred

Ja kõik mis jääb on näod ja nimed, naiste ja poegade ja tütarde.

Line 21 / 28

Lake Huron rolls, Superior sings, in the rooms of her ice water mansion.

Lake Huron

rolls

[Lake] Superior

sings

in the rooms

of her

ice water

mansion

Huroni järv

keerleb

Superiori järv

laulab

tubades

temast

jäävesi

mõis

Huroni järv keerleb, Superiori järv laulab, oma jäävee mõisa tubades.

Line 22 / 28

Old Michigan steams like a young man's dreams, the islands and bays are for sportsmen.

Old [Lake] Michigan

steams

like

a young man's

dreams

the islands

and

bays

are

for sportsmen

vana Michigani järv

aurab

nagu

noore mehe

unenäod

saared

ja

sadamad

on

veesportlastele

Vana Michigani järv aurab nagu noore mehe unenäod, saared ja sadamad on veesportlaste jaoks.

Line 23 / 28

And farther below, Lake Ontario, takes in what Lake Erie can send her.

And

farther

below

Lake Ontario

takes in

what

Lake Erie

can

send

her

ja

kaugel

allpool

Ontario järv

võtab sisse

mida

Erie järv

saab

saatma

tema

Ja kaugel allpool, Ontario järv, võtab sisse seda, mida Erie järv talle saadab.

Line 24 / 28

And the iron boats go as the mariners all know, with the gales of November remembered.

And

the iron boats

go

as

the mariners

all

know

with the gales

of November

remembered

ja

raust paadid

minema

nagu

meremehed

kõik

teadma

tuultega

novembrist

mäletatatud

Ja rauast paadid lähevad nii nagu kõik meremehed teavad, koos novembri tuultega mäletatud.

Line 25 / 28

In a musty old hall in Detroit they prayed, in the Maritime Sailors' Cathedral.

In a musty old hall

in Detroit

they prayed

in

the

Maritime

Sailors'

Cathedral

tolmuses vanas hallis

Detroitis

nad palvetasid

sees

- (artikkel)

merendus

meremeeste

katedraal

Nad palvetasid vanas tolmuses hallis Detroitis, meremeeste katedraali sees.

Line 26 / 28

The church bell chimed 'til it rang twenty-nine times, for each man on the Edmund Fitzgerald.

The church bell

chimed

until

it rang

twenty-nine

times

for

each

man

on

the Edmund Fitzgerald

kirikukell

lõi

kuni

see helises

kakskümmend üheksa

korda

jaoks

iga

mees

peal

Edmund Fitzgerald

Kirikukell lõi kuni see helises kakskümmend üheksa korda, iga mehe jaoks Edmund Fitzgeraldi peal.

Line 27 / 28

The legend lives on from the Chippewa on down, of the big lake they call "Gitchee Gumee".

The legend

lives on

from the Chippewa

on down

of the big lake

they call

Gitchee Gumee

legend

elab edasi

Chippewast

alla

suurest järvest

nad kutsuvad

Gitchigumee

Legend elab edasi Chippewastalla, suurest järvest, mida nad kutsuvad Gitche Gumeeks.

Line 28 / 28

[Lake] Superior, they said, never gives up her dead, when the gales of November come early.

[Lake] Superior

they said

never

gives up

her dead

when

the gales

of November

come

early

Superiori järv

nad ütlesid

mitte kunagi

loobub

tema surnud

kui

tuuled

novembrist

tulema

vara

Nad ütlesid, et Superiori järv ei loobu kunagi oma surnutest, kui novembri tuuled tulevad vara.