Estonian flag

Räägin eesti keelt ja tahan õppida inglise keelt.

US flag

"Come Thou Fount of Every Blessing" / "How Great Thou Art" - Maddie Wilson

"Tule iga õnnistuse allikas" / "Kui suurepärane sa oled" - Maddie Wilson

Come Thou Fount

Vajuta siia, et vaadata videot.

Vajuta siia, et kuulda täielikku helisalvestust.

Line 1 / 25

Come, thou fount of every blessing,

come

thou ("you", nominative, familiar)

fount (source / fountain)

of every blessing

tulema

sina

allikas

igast õnnistusest

Tule, iga õnnistuse allikas

Line 2 / 25

Tune my heart to sing thy praise;

tune

my heart

to sing

thy ("your", possessive, familiar) praise

häälestama

minu süda

laulda

sinu kiitus

Häälesta minu süda laulma sulle kiitust;

Line 3 / 25

Streams of mercy never ceasing,

streams

of mercy

never

ceasing

voolud

halastusest

mitte kunagi

lakkamine

Halastuse vool ei peatu kunagi

Line 4 / 25

Call for songs of loudest praise;

call

for songs

of loudest praise

kutsuma

laulude jaoks

kõige valjemast kiitusest

Kutsu laulma kõige valjemat kiitust

Line 5 / 25

Teach me some melodious sonnet,

teach

me

some

melodious sonnet

õpetama

mina

mõned

meloodiline sonett

Õpeta mulle mõni meloodiline sonett

Line 6 / 25

Sung by flaming tongues above;

sung

by flaming tongues

above

laulis

põlevate keelte poolt

üleval

Mida laulsid põletavad keeled Taevas;

Line 7 / 25

Praise the mount, I'm fixed upon it,

praise

the mount (mountain)

I am fixed

upon it

kiitma

mägi

ma olen fikseeritud

selle peal

Kiida mäge, ma olen selle küljes kinni

Line 8 / 25

Mount of thy redeeming love;

mount

of thy redeeming love

mägi

sinu lunastavast armastusest

Sinu lunastava armastuse mägi;

Line 9 / 25

O, Lord my God, when I in awesome wonder,

oh

Lord

my God

when

I

in awesome wonder

oo

Issand

Mu Jumal

kun

ma

suurepärases imes

Oo Issand, mul Jumal, kui olen imestunud,

Line 10 / 25

Consider all the worlds thy hands have made;

consider

all the worlds

thy hands

have made

järele mõtlema

kõik maailmad

sinu käed

on teinud

Mõtlen kõikidele maailmadele, mida sinu käed on loonud;

Line 11 / 25

I see the stars; I hear the rolling thunder;

I see

the stars

I hear

the rolling thunder

ma näen

tähed

ma kuulen

kõmisev äike

Ma näen tähti; kuulen kõmisevat äikest;

Line 12 / 25

Thy power throughout the universe displayed;

Thy power

throughout the universe

displayed

sinu võim

läbi kogu universumi

näidatud

Sinu võimu, mida on kogu universumis näha;

Line 13 / 25

Then sings my soul, my saviour, God, to thee,

then

sings

my soul

my saviour

God

to thee ("you" objective, familiar)

siis

laulab

mu hing

mu päästja

Jumal

sulle

Siis laulab mu hing, mu päästja, Jumal, sulle,

Line 14 / 25

How great thou art, How great thou art,

how

great

thou / you

art / are

how great

you are

thou / you

art / are

kui

suurepärane

sina

olema

kui

suurepärane

sina

olema

Kui suurepärane sa oled, kui suurepärane sa oled,

Line 15 / 25

Then sings my soul, my saviour, God, to thee,

then

sings

my soul

my saviour

God

to thee ("you" objective, familiar)

siis

laulab

mu hing

mu päästja

Jumal

sulle

Siis laulab mu hing, mu päästja, Jumal, sulle

Line 16 / 25

How great thou art , How great thou art,

how

great

thou / you

art / are

how great

you are

thou / you

art / are

kui

suurepärane

sina

olema

kui

suurepärane

sina

olema

Kui suurepärane sa oled, kui suurepärane sa oled,

Line 17 / 25

O, to grace, how great a debtor,

oh

to grace

how great

a debtor

oo

armule

kui suurepärane

võlgnik

Oo, tänu armule, nii hea võlgnik,

Line 18 / 25

Daily I'm constrained to be,

daily

I am constrained

to be

iga päev

ma olen sunnitud

olla

Iga päev ma olen sunnitud,

Line 19 / 25

Let thy goodness like a fetter,

let

thy

like

a fetter

laskma

sinu headus

nagu

ahel

Laskma sinu headusel nagu ahelal,

Line 20 / 25

Bind my wandering heart to thee,

bind

my wandering heart

to thee ("you" objective, familiar)

siduma

mu ekslev süda

sulle

Siduda mu ekslev süda enda külge,

Line 21 / 25

Then sings my soul, my saviour, God, to thee,

then

sings

my soul

my saviour

God

to thee

siis

laulab

mu hing

mu päästja

Jumal

sulle

Siis laulab mu hing, mu päästja, Jumal, sulle,

Line 22 / 25

How great thou art, How great thou art,

how

great

thou / you

art / are

how great

you are

thou / you

art / are

kui

suurepärane

sina

olema

kui

suurepärane

sina

olema

Kui suurepärane sa oled, kui suurepärane sa oled,

Line 23 / 25

Then sings my soul, my saviour, God, to thee,

then

sings

my soul

my saviour

God

to thee

siis

laulab

mu hing

mu päästja

Jumal

sulle

Siis laulab mu hing, mu päästja, Jumal, sulle

Line 24 / 25

How great thou art, How great thou art,

how

great

thou / you

art / are

how great

you are

thou / you

art / are

kui

suurepärane

sina

olema

kui

suurepärane

sina

olema

Kui suurepärane sa oled, kui suurepärane sa oled,

Line 25 / 25

How great thou art, How great thou art,

how

great

thou / you

art / are

how great

you are

thou / you

art / are

kui

suurepärane

sina

olema

kui

suurepärane

sina

olema

Kui suurepärane sa oled, kui suurepärane sa oled,