Estonian flag

Räägin eesti keelt ja tahan õppida inglise keelt.

US flag

"The Gambler" – Kenny Rogers

"Mängur" – Kenny Rogers

Kenny Rogers

Vajuta siia, et vaadata videot

Vajuta siia, et kuulda täielikku helisalvestust

Line 1 / 54

On a warm summer's evenin'

on

a

warm

summer's

evening

peal

üks

soe

suve

õhtu

Soojal suveõhtul

Line 2 / 54

On a train bound for nowhere

on a train

bound

for nowhere

rongi peal

suunduv

mitte kusagile

Rongi peal, mis suundub mitte kuskile

Line 3 / 54

I met up with the gambler

I met up

with the gambler

ma kohtusin

koos mänguriga

Ma kohtusin mänguriga

Line 4 / 54

We were both too tired to sleep

we were

both

too tired

to sleep

me olime

mõlemad

liiga väsinud

magada

Me olime mõlemad liiga väsinud, et magada

Line 5 / 54

So we took turns a-starin'

so

we took turns

staring

nii

me tegime korda mööda

jõllitamine

Nii me siis vaatasime korda mööda

Line 6 / 54

Out the window at the darkness

out the window

at the darkness

aknast välja

pimedust

Aknast välja pimedusse

Line 7 / 54

The boredom overtook us

the boredom

overtook

us

igavus

võttis üle

meie

Igavus võttis maad

Line 8 / 54

And he began to speak

and

he began

to speak

ja

ta hakkas

rääkida

Ja ta hakkas rääkima

Line 9 / 54

He said, "Son, I've made a life

he said

son

I have made

a life

ta ütles

poeg

ma olen teinud

elu

Ta ütles, "Poeg, ma olen teinud endale elu

Line 10 / 54

Out of readin' people's faces

out of reading

people's faces

lugemisest

inimeste näod

Inimeste nägude lugemisest

Line 11 / 54

Knowin' what the cards were

knowing

what

the cards

were

teadmine

mis

kaardid

olid

Teadnud, mis olid nende kaardid

Line 12 / 54

By the way they held their eyes.

by the way

they held

their eyes

selle järgi

nad hoidsid

nende silmad

Selle järgi, kuidas nad liigutasid oma silmi

Line 13 / 54

So if you don't mind my sayin'

so

if

you do not mind

my saying

nii

kui

sa ei pahanda

mina ütlen

Ehk, sa ei pahanda, kui ma ütlen

Line 14 / 54

I can see you're out of aces.

I can

see

you are out of

aces

ma saan

nägema

sul on otsas

ässad

Ma näen, et sul pole enam ässe

Line 15 / 54

For a taste of your whiskey

for a taste

of your whiskey

maitse eest

sinu viskist

Sinu viski maitsmise eest

Line 16 / 54

I'll give you some advice

I will give

you

some advice

ma annan

sina

natuke nõu

Ma annan sulle natuke nõu

Line 17 / 54

So I handed him my bottle

so

I handed

him

my bottle

nii

ma ulatasin

tema

minu pudel

Nii, ma ulatasin talle oma pudeli

Line 18 / 54

And he drank down my last swallow

and

he drank down

my last swallow

ja

ta jõi ära

minu viimase lonksu

Ja ta jõi ära minu viimase lonksu

Line 19 / 54

Then he bummed a cigarette

then

he bummed

a cigarette

siis

ta küsis

sigaret

Siis, ta küsis sigaretti

Line 20 / 54

And asked me for a light

and

asked

me

for a light

ja

küsis

mina

tule jaoks

Ja palus minult tuld

Line 21 / 54

And the night got deathly quiet

and

the night

got

deathly

quiet

ja

öö

sai

surmavalt

vaikne

Ja öö muutus surmvaikseks

Line 22 / 54

And his face lost all expression

and

his face

lost

all

expression

ja

tema nägu

kaotas

kõik

väljendus

Ja tema nägu muutus tõsiseks

Line 23 / 54

He said, "If you're gonna play the game, boy,...

he said

if

you are going

to play

the game

boy

ta ütles

kui

sa hakkad

mängida

mäng

poiss

Ta ütles: "Poiss, kui sa hakkad mängima mängu...

Line 24 / 54

...you gotta learn to play it right.

you got (must / need)

to learn

to play

it

right

sa pead

õppida

mängida

see

õige

...siis, sa pead seda õppima mängima õieti.

Line 25 / 54

You've got to know when to hold 'em,

you have got (must)

to know

when

to hold

them

sul peab olema

teadma

millal

hoida

nemad

Sa pead teadma millal hoida neid

Line 26 / 54

Know when to fold 'em,

know

when

to fold

them

teadma

millal

alistuda

nemad

Teadma, millal alistuda neile

Line 27 / 54

Know when to walk away

know

when

to walk away

teadma

millal

ära kõndida

Teadma, millal ära kõndida

Line 28 / 54

And know when to run

and

know

when

to run

ja

teadma

millal

joosta

Ja teadma, millal joosta

Line 29 / 54

You never count your money

you

never

count

your money

sina

mitte kunagi

lugema

sinu raha

Sa ei loe kunagi oma raha

Line 30 / 54

When you're sittin' at the table.

when

you are sitting

at the table

kui

sa istud

laua ääres

Kui sa istud laua ääres

Line 31 / 54

There'll be time enough for countin'

there will be

time

enough

for counting

seal on

aeg

piisavalt

lugemise jaoks

Küll lugemiseks tekib piisavalt aega

Line 32 / 54

When the dealin's done.

when

the dealing

is done

kui

tehing

on tehtud

Kui tehing on tehtud

Line 33 / 54

Every gambler knows

every

gambler

knows

iga

mängur

teab

Iga mängur teab

Line 34 / 54

That the secret to survivin'

that

the secret

to surviving

et

saladus

ellujäämiseks

Et ellujäämise saladus

Line 35 / 54

Is knowin' what to throw away

is

knowing

what

to throw away

on

teadmine

mida

visata ära

On teadmine sellest, mida visata ära

Line 36 / 54

And knowin' what to keep

and

knowing

what

to keep

ja

teadmine

mida

hoida

Ja mida hoida alles

Line 37 / 54

'Cause every hand's a winner

because

every

hand

is

a winner

sellepärast

iga

käsi

on

võitja

Sest iga käsi on võitja

Line 38 / 54

And every hand's a loser

and

every

hand

is

a loser

ja

iga

käsi

on

kaotaja

Ja iga käsi on ka kaotaja

Line 39 / 54

And the best that you can hope for is to die in your sleep

and

the best

that

you can

hope for

is

to die

in your sleep

ja

parim

mis

sa saad

loota

on

surra

sinu magamise ajal

Ja parim, mida sa saad loota on surra magamise ajal

Line 40 / 54

And when he finished speakin'

and

when

he finished

speaking

ja

millal

ta lõpetas

rääkimine

Ja, kui ta lõpetas rääkimise

Line 41 / 54

He turned back toward the window

he

turned

back

toward the window

ta

pööras

tagasi

akna poole

Ta pööras ennast tagasi akna poole

Line 42 / 54

Crushed out his cigarette

crushed

out

his cigarette

litsus

välja

tema sigaret

Kustutas ära sigareti

Line 43 / 54

And faded off to sleep

and

faded

off

to sleep

ja

vajus

ära

magada

Ja vajus ära magama

Line 44 / 54

And somewhere in the darkness

and

somewhere

in the darkness

ja

kuskil

pimeduses

Ja kuskil pimeduses

Line 45 / 54

The gambler he broke even.

the gambler

he

broke even

mängur

ta

jäi viiki

Oli mängur, kellega ta jäi viiki

Line 46 / 54

But in his final words, I found an ace that I could keep.

but

in his final words

I found

an ace

that

I could

keep

aga

tema viimastes sõnades

ma leidsin

äss

see

ma saaksin

hoidma

Aga, tema viimastes sõnades, ma leidsin ässa, mida hoida alles

Line 47 / 54

You've got to know when to hold 'em,

you have got (must)

to know

when

to hold

them

sul peab olema

teadma

millal

hoida

nemad

Sa pead teadma millal hoida neid

Line 48 / 54

Know when to fold 'em,

know

when

to fold

them

teadma

millal

alistuda

nemad

Teadma, millal alistuda neile

Line 49 / 54

Know when to walk away,

know

when

to walk away

teadma

millal

ära kõndida

Teadma, millal ära kõndida

Line 50 / 54

And know when to run

and

know

when

to run

ja

teadma

millal

joosta

Ja teadma, millal joosta

Line 51 / 54

You never count your money

you

never

count

your money

sina

mitte kunagi

lugema

sinu raha

Sa ei loe kunagi oma raha

Line 52 / 54

When you're sittin' at the table.

when

you are sitting

at the table

kui

sa istud

laua ääres

Kui sa istud laua ääres

Line 53 / 54

There'll be time enough for countin'

there will be

time

enough

for counting

seal on

aeg

piisavalt

lugemise jaoks

Küll lugemiseks tekib piisavalt aega

Line 54 / 54

When the dealin's done.

when

the dealing

is done

kui

tehing

on tehtud

Kui tehing on tehtud