Estonian flag

Räägin eesti keelt ja tahan õppida inglise keelt.

US flag

Colonel Chamberlain speaks to mutineers of the Second Maine Infantry Regiment, Gettysburg, 1863

Kolonel Chamberlain räägib mässulistega Teise Maine`i jalaväepataljonist, Gettysburg, 1863

Joshua Chamberlain

Vajuta siia, et vaadata videot

Vajuta siia, et kuulda täielikku helisalvestust

Line 1 / 60

You men, gather round.

You

men

gather

round

Teie

mehed

kogunema

ümber

Mehed, kogunege siia.

Line 2 / 60

I've been talking with Private Bucklin.

I have been talking

with Private Bucklin

ma olen rääkinud

reamees Bucklin`iga

Ma olen rääkinud reamees Bucklin`iga

Line 3 / 60

He's told me about your problem.

he has told

me

about

your problem

ta on rääkinud

mina

kohta

teie probleem

Ta rääkis mulle teie probleemist.

Line 4 / 60

There's nothing I can do today.

there is

nothing

I can do

today

Seal on

mitte midagi

ma saan teha

täna

Ma ei saa täna midagi teha.

Line 5 / 60

We're moving out in a few minutes.

we are moving out

in a few minutes

me liigume ära

mõne minuti pärast

Me liigume ära mõne minuti pärast.

Line 6 / 60

We'll be moving all day.

we will be moving

all day

me liigume

terve päev

Me liigume terve päeva.

Line 7 / 60

I've been ordered to take you men with me.

I have been ordered

to take

you men

with me

mul on kästud

võtta

teie, mehed

minuga kaasa

Mul on kästud, võtta teid, mehed, endaga kaasa.

Line 8 / 60

I'm told that if you don't come, I can shoot you.

I am told

that

if

you do not come

I can shoot you

mulle on öeldud

seda

kui

te ei tule

ma võin teid tulistada

Mulle on antud luba teid tulistada, kui te ei tule.

Line 9 / 60

Well, you know I won't do that.

well

you know

I would not do

that

Hästi

te teate

ma ei teeks

seda

Kindlasti, te teate, et ma ei teeks seda.

Line 10 / 60

Maybe somebody else will, but I won't. So, that's that.

maybe

somebody

else

will

but

I would not do taht

so

that is that

Võib-olla

keegi

teine

teeb

aga

ma ei tee seda

nii

see on see

Võib-olla keegi teine teeks, aga mitte mina. Sellega on siis nii.

Line 11 / 60

Here's the situation.

here is

the situation

Siin on

olukord

Selline on olukord.

Line 12 / 60

The whole reb army is up that road a ways waiting for us.

the whole reb (rebel) Army

is up

that road

a ways

waiting for us

Terve mässuliste armee

on üleval

seda teed

eemal

ootab meid

Terve mässuliste armee on seda teed eespool meid ootamas.

Line 13 / 60

So this is no time for an argument like this.

so

this is

no time

for an argument

like this

nii

see on

pole aega

vaidlemise jaoks

nagu nii

See ei ole aeg vaidlemiseks.

Line 14 / 60

I tell you, we could surely use you fellows.

I tell you

we could use

surely

you fellows

ma räägin teile

me võiks kasutada

teie, kaaslased

kindlasti

Meil oleks kindlasti teid, kaaslasi, vaja.

Line 15 / 60

We're now well below half strength.

we are

now

well below

half strength

me oleme

hetkel

palju alla

pool jõudu

Meil on praegu poole vähem jõudu.

Line 16 / 60

Whether you fight or not, that's up to you.

whether

you fight

or not

that is up to you

kas

te võitlete

või mitte

see oleneb teist

See, kas te võitlete või mitte, oleneb teist.

Line 17 / 60

Whether you come along is…is...well, you're coming.

whether

you come along

is

well

you are coming

kas

te tulete kaasa

on

hästi

te olete tulemas

See, kui te tulete, on hästi…hästi, kui te tulete.

Line 18 / 60

You know who we are, what we're doing here.

you know

who

we

are

what

we are doing

here

te teate

kes

me

oleme

mida

me oleme tegemas

siin

Te teate, kes me oleme ja mida me teeme siin.

Line 19 / 60

But if you're going to fight alongside us, there's a few things I want you to know.

but

if you are going to fight

alongside us

there is

a few things

I want you to know

aga

kui te võitlete

meie kõrval

seal on

mõned asjad

te peate teadma

Ja, kui te võitlete koos meiega, siis ma tahan, et te teaksite mõnda asja.

Line 20 / 60

This regiment was formed last summer in Maine.

this regiment

was formed

last summer

in Maine

see rügement

oli moodustatud

eelmine suvi

Maine`is

See rügement moodustati eelmine suvi Maine`is.

Line 21 / 60

There were a thousand of us then.

there were

a thousand

of us

then

seal oli

üks tuhat

meist

siis

Siis oli meid kokku üks tuhat.

Line 22 / 60

There are less than three hundred of us now.

there are

less than

three hundred

of us

now

seal on

vähem kui

kolmsada

meist

hetkel

Praegu, on meid vähem kui kolmsada.

Line 23 / 60

All of us volunteered to fight for the Union, just as you did.

all of us

volunteered

to fight

for the Union

just as

you did

kõik meist

esitas end vabatahtlikult

võidelda

Uniooni eest

just nagu

teie tegite

Kõik me tulime vabatahtlikult võitlema Uniooni eest.

Line 24 / 60

Some came, mainly because we were bored at home.

some

came

mainly

because

we were bored

at home

mõni

tuli

põhiliselt

sellepärast

meil oli igav

kodus

Mõni tuli ainult sellepärast, et tal oli kodus igav.

Line 25 / 60

Thought this looked like it might be fun.

[we] thought

this

looked

like

it might be fun

mõtlesime

see

paistis

nagu

see võiks olla lõbus

Meile paistis see nagu miski, mis võiks olla lõbus.

Line 26 / 60

Some came because we were ashamed not to.

some

came

because

we were ashamed

not to (come)

mõni

tuli

sellepärast

me häbenesime

mitte tulla

Mõni tuli sellepärast, et oleks olnud häbi mitte tulla.

Line 27 / 60

Many of us came, because it was the right thing to do.

many of us

came

because

it was

the right thing

to do

paljud meist

tuli

sellepärast

see oli

õige asi

teha

Paljud meist tulid, sest see oli õige asi, mida teha.

Line 28 / 60

And all of us have seen men die.

and

all of us

have seen

men die

ja

kõik meist

on näinud

mehed surevad

Ja kõik meist, on näinud mehi suremas.

Line 29 / 60

This is a different kind of army.

this is

a different kind

of army

see on

teistsugune viis

armeest

See on teistsugune armee.

Line 30 / 60

If you look back through history, you will see men fighting for pay, for women, for some other kind of loot.

if

you look back

through history

you will see

men fighting

for pay

for women

for some other kind

of loot

kui

te vaatate tagasi

läbi ajaloo

te näete

mehed võitlevad

palga pärast

naiste pärast

mõne muu asja pärast

rüüstamiseks

Kui te vaatate tagasi, siis näete, et läbi ajaloo on mehed võidelnud palga, naiste ja igasuguse muu rüüstamise eesmärgi pärast.

Line 31 / 60

They fight for land, power, because a king leads them, or just because they like killing.

they fight for

land

power

because

a king leads them

or

just because

they like

killing

nad võitlevad millegi jaoks

maa

võim

sellepärast

kuningas juhib neid

või

lihtsalt sellepärast

neile meeldib

tapmine

Nad on võidelnud maa ja võimu pärast, või sest nende kuningas käsib neid või lihtsalt sellepärast, et neile meeldib tappa.

Line 32 / 60

We are here for something new.

we are

here

for something new

me oleme

siin

millegi uue jaoks

Meie oleme siin, millegi uue loomiseks.

Line 33 / 60

This has not happened much in the history of the world.

this has not happened

much

in the history

of the world

seda ei ole juhtunud

palju

ajaloos

maailmast

Seda ei ole varem maailma ajaloos juhtunud.

Line 34 / 60

We are an army out to set other men free.

we are

an army

out

to set

other men

free

me oleme

armee

väljas

teha

teised mehed

vaba

Me oleme armee teiste meeste vabastamiseks.

Line 35 / 60

America should be free ground, all of it.

America

should be

free ground

all of it

Ameerika

peaks olema

vaba maa

kõik sellest

Ameerika peab olema vaba maa, tervenisti.

Line 36 / 60

Not divided by a line between slave state and free, all the way from here to the Pacific Ocean.

not divided

by a line

between

slave state

and

free

all the way

from here

to the Pacific Ocean

mitte jagatud

joone poolt

vahel

orja osariik

ja

vaba osariik

kogu tee läbi

siit

Vaikse ookeanini

Ei ole enam joont jagamas orja osariiki ja vaba, siit kuni Vaikse ookeanini.

Line 37 / 60

No man has to bow.

no man

has (must)

to bow

ükski mees

peab

kummarduda

Mitte ükski mees ei pea kummarduma.

Line 38 / 60

No man born to royalty.

no man

(is) born

to royalty

ükski mees

on sündinud

kuninglikku seisusesse

Mitte keegi pole sündinud kuninglikku seisusesse.

Line 39 / 60

Here we judge you by what you do, not by who your father was.

here

we judge you

by what

you do

not

by who

your father was

siin

me hindame teid

selle järgi

te teete

mitte

kelle poolt

teie isa oli

Siin me hindame teid tegude järgi, mitte selle järgi, kes teie isa oli.

Line 40 / 60

Here you can be something.

here

you can be

something

siin

te saate olla

midagi

Siin, te saate olla need, kes soovite.

Line 41 / 60

Here is the place to build a home.

here is

the place

to build

a home

siin on

koht

ehitada

kodu

Siin on koht, kuhu ehitada kodu.

Line 42 / 60

But it's not the land.

but

it is not

the land

aga

see ei ole

maa

Aga asi ei ole maas.

Line 43 / 60

There's always more land.

there is

always

more land

seal on

alati

veel maad

Alati on kuskil rohkem maad.

Line 44 / 60

It's the idea that we all have value, you and me.

it is

the idea

that

we all have

value

you

and

me

see on

idee

mis

meil kõigil on

väärtus

sina

ja

mina

Asi on idees, mis on sinu ja minu, meie kõigi ühine väärtus.

Line 45 / 60

What we're fighting for, in the end, we're fighting for each other.

what

we are fighting for

in the end

we are fighting for

each other

mida

me võtleme selle jaoks

lõpuks

me võitleme selle jaoks

üksteist

Lõpuks, me võitleme ju üksteise jaoks.

Line 46 / 60

Sorry.

sorry

vabandan

Vabandan.

Line 47 / 60

I didn't mean to preach.

I did not mean

to preach

ma ei kavatsenud

kõnet pidada

Ma ei kavatsenud kõnet pidada.

Line 48 / 60

You go ahead.

you go ahead

Minge edasi

Jätkake edasi.

Line 49 / 60

You talk for a while.

you talk

for a while

te rääkige

mõnda aega

Arutage omavahel mõnda aega.

Line 50 / 60

If you choose to join us and you want your muskets back, you can have them.

if

you choose

to join us

and

you want

your muskets

back

you can have them

kui

te otsustae

liituda meiega

ja

te tahate

teie relvad

tagasi

te saate need

Kui te otsustate meiega liituda ja soovite oma relvi tagasi, siis te võite need võtta.

Line 51 / 60

Nothing more will be said by anybody, anywhere.

nothing

more

will be said

by anybody

anywhere

mitte midagi

veel

hakatakse ütlema

kellegi poolt

kuskil

Mitte midagi rohkem ei öelda mitte kellegi poolt, mitte kuskil.

Line 52 / 60

If you choose not to join us, you can come along under guard.

if

you choose not

to join

us

you can come along

under guard

kui

te otsustate mitte

liituda

meie

te saate kaasa tulla

kaitse all

Kui te otsustate meiega mitte liituda, siis võite edasi minna meie kaitse all.

Line 53 / 60

When this is over, I'll do what I can to see you get fair treatment, but for now, we're moving out.

when

this is over

I will do

what

I can

to see

you get

fair treatment

but

for now

we are moving out

kui

see on läbi

ma teen

mida

ma saan

näha

te saaks

õiglane kohtlemine

aga

praeguseks

me liigume ära

Kui see on läbi, siis ma teen kõike oma võimuses, et saaksite õiglast kohtlemist, kuid praegu, hakkame liikuma.

Line 54 / 60

Gentlemen, I think if we lose this fight, we lose the war.

gentlemen

I think

if

we lose

this fight

we lose

the war

härrasmehed

ma arvan

kui

me kaotasime

see võitlus

me kaotame

sõda

Härrasmehed, ma arvan, et kui me kaotame selle lahingu, siis kaotame ka sõja.

Line 55 / 60

So, if you choose to join us, I'll be personally very grateful.

so

if

you choose

to join

us

I will be

personally

very grateful

nii

kui

te valite

liituda

meie

ma hakkan olema

isiklikult

väga tänulik

Nii, et kui te otsustate meiega liituda, olen ma teile väga tänulik.

Line 56 / 60

Colonel, sir, it's a fine morning.

colonel

sir

it is

a fine morning

Kolonel

härra

see on

kena hommik

Kolonel, härra, täna on ilus hommik.

Line 57 / 60

Captain Spear, are we ready?

Captain Spear

are we ready

Kapten Spear

oleme me valmis

Kapten Spear, kas me oleme valmis?

Line 58 / 60

Sir, that we are.

sir

that

we are (ready)

Härra

seda

me oleme

Härra, oleme valmis.

Line 59 / 60

Well, then let's move out.

well

then

let us

move out

hästi

siis

laske meil

liikuda välja

Siis, liigume edasi.

Line 60 / 60

Twentieth Maine! Forward! March!

twentieth

Maine

forward

march

Kahekümnes

Maine

edasi

marssima

Kahekümnes Maine! Edasi! Marss!