Estonian flag

Räägin eesti keelt ja tahan õppida inglise keelt.

US flag

Introduction to the movie "Gettysburg", crucial 1863 battle of the American Civil War (1861-1865)

Filmi "Gettysburg"'i sissejuhatus, tähtis lahing Ameerika kodusõja 1863 aastal. (1861 - 1865)

Battle of Gettysburg

Vajuta siia, et vaadata videot.

Vajuta siia, et kuulda täielikku helisalvestust.

Line 1 / 7

In June 1863, after more than two years of bloody conflict, the Confederate Army of Northern Virginia, Robert E. Lee commanding, slips across the Potomac [River] to begin the invasion of the North.

in June

1863

after

more than two years

of bloody conflict

the Confederate Army

of Northern Virginia

Robert E. Lee commanding

slips

across the Potomac [River]

to begin

the invasion

of the North

Juunis

1863

pärast

enam kui kaks aastat

verist konflikti

Konföderatsiooni armee

Põhja-Virginia

Robert E. Lee juhtimisel

vargsi

üle Potomaci jõe

et alustada

sissetungi

Põhja

Juunis 1863, pärast enam kui kaks aastat kestnud verist konflikti, tungib vargsi Põhja-Virginia Konföderatsiooni armee, Robert E. Lee käsul, üle Potomaci jõe, et alustada sissetungi põhja poole.

Line 2 / 7

It is an army of 70,000 men.

it is

an army

of seventy thousand men

See on

armee

seitsekümmend tuhat meest

See on 70 000 meheline armee.

Line 3 / 7

They move slowly behind the Blue Ridge using the mountains to screen their movements.

they move

slowly

behind the Blue Ridge [Mountains]

using

the mountains

to screen

their movements

nad liiguvad

aeglaselt

Blue Ridge'i taga

kasutades

mägesid

et peita

nende liikumised

Nad liiguvad aeglaselt Blue Ridge'i (mäestik) taga, kasutades mägesid oma jälgede peitmiseks.

Line 4 / 7

Their main objective is to draw the Union Army out into the open, where it can be destroyed.

their main objective

is

to draw

the Union Army

out

into the open

where

it can be destroyed

Nende peamine eesmärk

on

meelitama

Uniooni armee

välja

lagedale

kus

see hävitada

Nende peamine eesmärk on meelitada Uniooni armee lagedale, kus see hävitada.

Line 5 / 7

Late in June, the Union Army of the Potomac, 80,000 men, turns north from Virginia to begin the great pursuit up the narrow roads across Maryland and into Pennsylvania.

late in June

the Union Army

of the Potomac [River]

eighty thousand men

turns

north

from Virginia

to begin

the great pursuit

up the narrow roads

across Maryland

and

into Pennsylvania

Hilja Juunis

Uniooni armee

Popomacis (jõgi)

kaheksakümmend tuhat meest

pöörata

Põhi

Virginiast

et alustada

suurj jälitamine

üles mööda kitsaid tänavaid

üle Marylandi

ja

Pennsylvaniasse

Hilja Juunis pöörab 80 000 meheline Potomaci Uniooni armee Virginiast põhja poole, et alustada suur taga-ajamine mööda kitsaid teid üle Marylandi Pennsylvaniasse.

Line 6 / 7

General Lee knows that a letter has been prepared by the Southern government, a letter which offers peace.

General Lee

knows

that

a letter has been prepared

by the Southern government

a letter

which

offers

peace

Kindral Lee

teab

et

kiri on kirjutatud

Lõuna valitsuse poolt

kiri

mis

pakub

rahu

Kindral Lee teab, et Lõuna valitsus on koostanud kirja, kirja, mis pakub rahu.

Line 7 / 7

It is to be placed on the desk of Abraham Lincoln, President of the United States, the day after Lee has destroyed the Army of the Potomac somewhere north of Washington.

it is to be placed

on the desk

of Abraham Lincoln

president

of the United States

the day

after

Lee

has destroyed

the army

of the Potomac

somewhere

north

of Washington

See saab olema asetatud

laual

Abraham Lincolni

President

Ameerika Ühendriikide

päev

pärast

Lee

on hävitanud

armee

Potomac'i

kusagil

põhjas

Washingtonist

See saab olema asetatud USA sellest järgneval päeval, kui Lee on kusagil Washingtoni põhjaosas hävitanud Potomaci armee.