Estonian flag

Räägin eesti keelt ja tahan õppida inglise keelt.

US flag

"God With Us" - Jesus Culture

"Jumal koos meiega" - Jesus Culture

Jesus Culture

Vajuta siia, et vaadata videot.

Vajuta siia, et kuulda täielikku helisalvestust.

Line 1 / 18

You are matchless in grace and mercy,

you are

matchless

in grace

and

mercy

sa oled

võrreldamatu

armus

ja

halastus

Sa oled võrreldamatu armus ja halastuses,

Line 2 / 18

There is nowhere we can hide from Your love,

there is

nowhere

we can hide

from your love

seal on

mitte kuskil

me saame peita

sinu armastuse eest

Me ei saa kuskile ennast peita sinu armastuse eest,

Line 3 / 18

You are steadfast, never failing, You are faithful,

you are steadfast

never failing

you are faithful

sa oled vankumatu

ei valmista kunagi pettumust

sa oled ustav

Sa oled vankumatu, ei valmista kunagi pettumust, Sa oled ustav,

Line 4 / 18

All creation is in awe of who You are,

all creation

is

in awe of

who you are

Kõik loodu

on

aukartus

kes sa oled

Kõik loodu vaatab aukartusega seda, kes Sa oled,

Line 5 / 18

You're the healer of the sick and the broken,

you are

the healer

of the sick

and

the broken

sa oled

ravitseja

haigetest

ja

katkised

Sa oled haigete ja katkiste ravitseja,

Line 6 / 18

You are comfort for every heart that mourns,

you are comfort

for every heart

that

mourns

sa oled lohutus

igale südamele

mis

leinab

Sa oled lohutus igale südamele, mis leinab,

Line 7 / 18

Our King and our Savior forever,

our king

and

our savior

forever

meie kuningas

ja

meie päästja

igavesti

Meie kuningas ja meie Päästja igavesti,

Line 8 / 18

For eternity we will sing of all You've done,

for eternity

we will sing

of all

you have done

igavesti

me laulame

kõigest

sa oled teinud

Me laulame igavesti kõigest, mida Sa oled teinud,

Line 9 / 18

We sing, God with us, God for us,

we sing

God

with us

God

for us

me laulame

Jumal

koos meiega

Jumal

meie jaoks

Me laulame, Jumal koos meiega, Jumal meie jaoks,

Line 10 / 18

Nothing could come against, No one can stand between us,

nothing

could come

against

no one

can stand

between us

mitte miski

saaks tulla

meie vastu

mitte keegi

saab seista

meie vahel

Mitte miski ei saaks tulla meie vastu, Mitte keegi ei saa seista meie vahele,

Line 11 / 18

Your heart, it moves with compassion,

your heart

it moves

with compassion

sinu süda

see liigub

koos kaastundega

Sinu süda, see liigub koos kaastundega,

Line 12 / 18

There is life, there is healing in Your love,

there is

life

there is

healing

in your love

seal on

elu

seal on

ravimine

sinu armastuses

Kus on elu, seal on tervenemine Sinu armastuses,

Line 13 / 18

You're the Father, the Son, the Holy Spirit,

you are

the father

the son

the holy spirit

sa oled

Isa

Poeg

Püha Vaim

Sa oled Isa, Poeg, Püha Vaim,

Line 14 / 18

For eternity we will sing of all You've done,

for eternity

we will sing

of all

you have done

igavesti

me laulame

kõigest

sa oled teinud

Me laulame igavesti kõigest, mida Sa oled teinud,

Line 15 / 18

Where there was death, You brought life, Lord,

where

there was

death

you brought

life

Lord

kus

seal oli

surm

sa tõid

elu

Issand

Sinna, kus oli surm, tõid Sa elu, Issand,

Line 16 / 18

Where there was fear, You brought courage,

where

there was

fear

you brought

courage

kus

seal oli

hirm

sa tõid

julgus

Sinna, kus oli hirm, tõid Sa julguse,

Line 17 / 18

When I was afraid, You were with me,

when

I was afraid

you were

with me

kui

ma kartsin

sa olid

koos minuga

Kui ma kartsin, siis Sa olid minuga,

Line 18 / 18

and You're lifting me up, oh, You're lifting me up.

and

you are lifting me up

oh

you are lifting me up

ja

sa tõstad mind üles

oh

sa tõstad mind üles

Ja Sa tõstad mind üles, oh, Sa tõstad mind üles.