Estonian flag

Räägin eesti keelt ja tahan õppida inglise keelt.

US flag

"Hallelujah" - Leonard Cohen

Pentatronix - Hallelujah
Vajuta siia, et vaadata instrumentaalset videot
"Hallelujah" - Rob Landes ja Aubry Pitcher
Vajuta siia, et vaata vokaalvideot
"Hallelujah" - Pentatronix
Vajuta siia, et kuulda täielikku helisalvestust

Linie 1 / 28

Now I've heard there was a secret chord

now

I

have

heard

there

was

a

secret

chord

nüüd

ma

olen

kuulnud

seal

oli

üks

saladus

akord

Ma olen kuulnud, et on olemas üks salajane akord

Linie 2 / 28

That David played, and it pleased the Lord

that

David

played

and

it

pleased

the

Lord

mida

David

mängis

ja

see

rahuldas

-

Jumalat

Mida David mängis ning mis Jumalat rahuldas

Linie 3 / 28

But you don't really care for music, do you?

but

you

do

not

really

care

for

music

do

you

aga

Sina

tee

ei

väga

hooli

jaoks

muusikast

tee

Sina

Aga Sina ei hooli ju muusikast, ega ju?

Linie 4 / 28

Well, it goes like this, the fourth, the fifth,

well

it

goes

like

this

the

fourth

the

fifth

noh

see

läheb

umbes

see

-

neljas

-

viies

Noh, lugu läheb nii, neljas, viies

Linie 5 / 28

the minor fall, the major lift

the

minor

fall

the

major

lift

-

väike

kukkuma

-

suur

tõus

väike kukkumine, suur tõus

Linie 6 / 28

the baffled king composing hallelujah

the

baffled

king

composing

hallelujah

-

segaduses

kuningas

koostab

halleluuja

Segaduses kuningas koostab halleluuja

Linie 7 / 28

Hallelujah

hallelujah

halleluuja

Halleluuja

Linie 8 / 28

Well, your faith was strong, but you needed proof

well

your

faith

was

strong

but

you

needed

proof

noh

su

usk

oli

tugev

aga

sina

vajasid

tõendit

Noh, su usk oli küll tugev, aga sa vajasid tõestust

Linie 9 / 28

You saw her bathing on the roof

you

saw

her

bathing

on

the

roof

sina

nägid

teda

päevitamas

peal

-

katus

Sa nägid teda katusel päevitamas

Linie 10 / 28

Her beauty and the moonlight overthrew you

her

beauty

and

the

moonlight

overthrew

you

tema

ilu

ja

-

kuuvalgus

kukutas

sinu

Tema ilu ja kuuvalgus kukutasid su

Linie 11 / 28

She tied you to the kitchen chair

she

tied

you

to

the

kitchen

chair

ta

sidus

sinu

kuni

-

köök

tool

Ta sidus su köögitooli külge kinni

Linie 12 / 28

She broke your throne, and she cut your hair

she

broke

your

throne

and

she

cut

your

hair

ta

tegi katki

sinu

troon

ja

ta

lõikama

sinu

juuksed

Ta tegi katki su trooni ja lõikas su juuksed

Linie 13 / 28

And from your lips she drew the Hallelujah

and

from

your

lips

she

drew

the

hallelujah

ja

alates

sinu

huuled

ta

joonistas

-

halleluuja

Ja läbi huulte joonistas ta Halleluuja

Linie 14 / 28

Hallelujah

hallelujah

halleluuja

Halleluuja

Linie 15 / 28

Well, Baby, I've been here before,

well

baby

I

have

been

here

before

noh

beebi

mina

on

olnud

siin

varem

Noh, Beebi, ma olen olnud siin ka varem,

Linie 16 / 28

I've seen this room, I've walked this floor,

I

have

seen

this

room

I

have

walked

this

floor

mina

on

näinud

seda

ruum

mina

on

kõndinud

see

põrand

Ma olen näinud seda ruumi, ma olen kõndinud siin

Linie 17 / 28

I used to live alone before I knew you.

I

used

to

live

alone

before

I

knew

you

mina

kasutasin

et

elama

üksinda

enne

mina

teadsin

sind

Enne kui ma teadsin sind, elasin ma üksinda

Linie 18 / 28

And I've seen your flag on the marble arch,

and

I

have

seen

your

flag

on

the

marble

arch

ja

mina

on

näinud

sinu

lipp

peal

-

marmor

kaar

Ja ma olen näinud su lippu marmorkaarel,

Linie 19 / 28

And love is not a victory march,

and

love

is

not

a

victory

march

ja

armastus

on

mitte

-

võit

marss

Ja armastus ei ole võidumarss

Linie 20 / 28

It's a cold and it's a broken Hallelujah

it

is

a

cold

and

it

is

a

broken

hallelujah

see

on

-

külm

ja

see

on

-

katkine

halleluuja

See on külm ja katkine Halleluuja

Linie 21 / 28

Hallelujah

hallelujah

halleluuja

Halleluuja

Linie 22 / 28

Maybe there's a God above

maybe

there

is

a

God

above

võib-olla

seal

on

-

Jumal

üleval

Võib-olla on taevas Jumal

Linie 23 / 28

But all I've ever learned from love

but

all

I

have

ever

learned

from

love

aga

kõik

mina

on

kunagi

õppinud

alates

armastus

Aga kõik mida ma olen üldse õppinud armastusest

Linie 24 / 28

Was how to shoot somebody who outdrew you,

was

how

to

shoot

somebody

who

outdrew

you

oli

kuidas

kuni

lasta

kedagi

kes

joonistas paremini

sina

on see, kuidas lasta kedagi, kes sind võitis

Linie 25 / 28

And it's not a cry that you hear at night

and

it

is

not

a

cry

that

you

hear

at night

ja

see

on

mitte

-

nutma

et

sina

kuulma

õhtu

Ja see pole appihüüd, mida kuuled öösiti

Linie 26 / 28

It's not somebody who's seen the light

it

is

not

somebody

who

has

seen

the

light

see

on

mitte

keegi

kes

on

näinud

-

valgust

See pole keegi, kes on näinud valgust

Linie 27 / 28

It's a cold and it's a broken Hallelujah

it

is

a

cold

and

it

is

a

broken

hallelujah

see

on

-

külm

ja

see

on

-

katkine

halleluuja

See on külm ja katkine Halleluuja

Linie 28 / 28

Hallelujah

hallelujah

halleluuja

Halleluuja