Estonian flag

Räägin eesti keelt ja tahan õppida inglise keelt.

US flag

"He Has Come For Us" - Meredith Andrews

"Ta on tulnud meie jaoks" - Meredith Andrews

baby

Vajuta siia, et vaadata videot.

Vajuta siia, et kuulda täielikku helisalvestust.

Line 1 / 19

God rest ye merry, gentlemen, let nothing you dismay,

God

rest

ye (you)

merry

gentlemen

let

nothing

you

dismay

Jumal

puhkama

sina

rõõmus

härrasmees

laskma

midagi

sina

jahmuma

Jumal sina puhka, härrasmees, ära lase millelgi end jahmatada,

Line 2 / 19

Remember Christ, our Saviour, was born on Christmas day,

Remember

Christ

our Saviour

was born

on Christmas day

mäletama

Kristus

meie Päästja

sündis

jõuludel

Mäleta Kristus, meie Päästja, sündis jõuludel,

Line 3 / 19

To save us all from Satan's power, when we were gone astray,

To save

us

all

from Satan's power

when

we were gone

astray

et päästa

meie

kõik

Saatana võimust

kui

me olime läinud

eksinud

Et päästa meid kõiki Saatana võimust, kui me olime eksinud,

Line 4 / 19

O, tidings of comfort and joy, comfort and joy, O, tidings of comfort and joy,

O

tidings

of comfort

and

joy

comfort

and

joy

O

tidings

of comfort

and

joy

oo

sõnumid

lohutusest

ja

rõõm

lohutus

ja

rõõm

oo

sõnumid

lohutusest

ja

rõõm

Oo, sõnumid lohutusest ja rõõmust, lohutus ja rõõm, oo, sõnumid lohutusest ja rõõmust,

Line 5 / 19

He has come for us, this Jesus, He's the hope for all mankind,

He has come

for us

this Jesus

He is the hope

for all mankind

ta on tulnud

meie jaoks

see Jeesus

ta on lootus

tervele inimkonnale

Ta on tulnud meie jaoks, see Jeesus, Ta on lootus tervele inimkonnale,

Line 6 / 19

He has come for us the Messiah, born to give us life,

He has come

for us

the Messiah

born

to give

us

life

ta on tulnud

meie jaoks

Messias

sündinud

et anda

meie

elu

Ta on tulnud meie jaoks Messias, sündinud, et anda meile elu,

Line 7 / 19

From God, our heavenly Father, a blessed angel came,

From God

our heavenly Father

a blessed angel

came

Jumalast

meie taevane Isa

õnnistatud ingel

tuli

Jumalast, meie taevane Isa, õnnistatud ingel tuli,

Line 8 / 19

And unto certain shepherds brought tidings of the same,

And

unto (to)

certain shepherds

brought

tidings

of the same

ja

kuni

ühed karjused

tõi

sõnumid

samasugustest

Ja kuni ühed karjused tõid samasuguseid sõnumeid,

Line 9 / 19

How that in Bethlehem was born the Son of God by name,

How

that

in Bethlehem

was born

the Son of God

by name

kuidas

seda

Petlemmas

sündis

Jumala Poeg

nime poolest

Kuidas Petlemmas sündis Jumala Poeg nime poolest,

Line 10 / 19

O, tidings of comfort and joy, comfort and joy, O, tidings of comfort and joy,

O

tidings

of comfort

and

joy

comfort

and

joy

O

tidings

of comfort

and

joy

oo

sõnumid

lohutusest

ja

rõõm

lohutus

ja

rõõm

oo

sõnumid

lohutusest

ja

rõõm

Oo, sõnumid lohutusest ja rõõmust, lohutus ja rõõm, oo, sõnumid lohutusest ja rõõmust,

Line 11 / 19

He has come for us, this Jesus, He's the hope for all mankind,

He has come

for us

this Jesus

He is the hope

for all mankind

ta on tulnud

meie jaoks

see Jeesus

ta on lootus

tervele inimkonnale

Ta on tulnud meie jaoks, see Jeesus, Ta on lootus tervele inimkonnale,

Line 12 / 19

He has come for us the Messiah, born to give us life,

He has come

for us

the Messiah

born

to give

us

life

ta on tulnud

meie jaoks

Messias

sündinud

et anda

meie

elu

Ta on tulnud meie jaoks Messias, sündinud, et anda meile elu,

Line 13 / 19

All the angels sing: "Hallelujah! Jesus Christ is born!"

All the angels

sing

Hallelujah

Jesus Christ

is born

kõik inglid

laulma

halleluuja

Jeesus Kristus

on sündinud

Kõik inglid laulavad:"Halleluuja! Jeesus Kristus on sündinud!"

Line 14 / 19

All the children sing: "Hallelujah! He is Christ the Lord!"

All the children

sing

Hallelujah

He is Christ

the Lord

kõik lapsed

laulma

halleluuja

ta on Kristus

Issand

Kõik lapsed laulavad:"Halleluuja! Ta on Kristus Issand!"

Line 15 / 19

He has come for us, this Jesus, He's the hope for all mankind,

He has come

for us

this Jesus

He is the hope

for all mankind

ta on tulnud

meie jaoks

see Jeesus

ta on lootus

tervele inimkonnale

Ta on tulnud meie jaoks, see Jeesus, Ta on lootus tervele inimkonnale,

Line 16 / 19

He has come for us the Messiah, born to give us life,

He has come

for us

the Messiah

born

to give

us

life

ta on tulnud

meie jaoks

Messias

sündinud

et anda

meie

elu

Ta on tulnud meie jaoks Messias, sündinud, et anda meile elu,

Line 17 / 19

He is born to give us life,

He is born

to give

us

life

ta on sündinud

et anda

meie

elu

Ta on sündinud, et anda meile elu,

Line 18 / 19

All the angels sing: "Hallelujah! Jesus Christ is born!"

All the angels

sing

Hallelujah

Jesus Christ

is born

kõik inglid

laulma

halleluuja

Jeesus Kristus

on sündinud

Kõik inglid laulavad:"Halleluuja! Jeesus Kristus on sündinud!"

Line 19 / 19

All the children sing: "Hallelujah! He is Christ the Lord!"

All the children

sing

Hallelujah

He is Christ

the Lord

kõik lapsed

laulma

halleluuja

ta on Kristus

Issand

Kõik lapsed laulavad:"Halleluuja! Ta on Kristus Issand!"