Estonian flag

Räägin eesti keelt ja tahan õppida inglise keelt.

US flag

"I Hope You Dance" - Lee Anne Womack

"Ma loodan, et sa tantsid" - Lee Ann Womacki

Lee Anne Womack

Vajuta siia, et vaadata videot.

Vajuta siia, et kuulda täielikku helisalvestust.

Line 1 / 20

I hope you never lose your sense of wonder,

I hope

you never lose

your sense

of wonder

Ma soovin

sa ei kaota kunagi

sinu tunnet

ime

Loodan, et sa ei kaota kunagi oma imetunnet,

Line 2 / 20

You get your fill to eat but always keep that hunger,

you get

your fill

to eat

but

always

keep

that hunger

sa saad

oma osa

süüa

aga

alati

hoia

see nälg

Sa saad oma osa süüa, kuid hoia alati see nälg,

Line 3 / 20

May you never take one single breath for granted,

may

you

never

take

one

single

breath

for granted

võiks

sina

mitte kunagi

võtta

üks

ainuke

hingetõmme

enesestmõistetavalt

Et sa kunagi ei peaks ühtegi hingetõmmet enesestmõistetavaks,

Line 4 / 20

God forbid love ever leave you empty handed,

God forbid

love

ever

leave

you

empty handed

Jumal annaks

armastus

kunagi

jätta

sind

tühjade kätega

Jumal annaks et armastus kunagi ei jätaks sind tühjade kätega,

Line 5 / 20

I hope you still feel small when you stand beside the ocean,

I hope

you feel

still

small

when

you stand

beside the ocean

Ma loodan

sina tunned

ikka

väike

kui

sa seisad

ookeani kõrval

Ma loodan, et tunned end ikka veel väikeseks, seistes ookeani kõrval,

Line 6 / 20

Whenever one door closes, I hope one more opens,

whenever

one door closes

I hope

one more

opens

kuna iganes

üks uks sulgub

ma soovin

üks veel

avaneb

Kui üks uks sulgub, loodan, et veel üks avaneks,

Line 7 / 20

Promise me that you'll give faith a fighting chance,

promise

me

that

you will give

faith

a fighting chance

luba

mulle

et

sa annad

usule

võitlusvõimaluse

Luba mulle, et annad usulegi võitlusvõimaluse,

Line 8 / 20

And when you get the choice to sit it out or dance,

and

when

you get

the choice

to sit out

it

or

dance

ja

kui

sa saad

valiku

jätta vahele/istuda

see

või

tantsida

Ja kui oled valiku ees kas istuda või tantsida,

Line 9 / 20

I hope you dance, I hope you dance,

I hope

you dance

ma soovin

sina tantsid

Ma soovin et tantsid, ma soovin et tantsid,

Line 10 / 20

I hope you never fear those mountains in the distance,

I hope

you never fear

those mountains

in the distance

ma soovin

sa ei kardaks kunagi

neid mägesid

kauguses

Soovin et sa ei kardaks kunagi neid mägesid kauguses,

Line 11 / 20

Never settle for the path of least resistance,

never

settle for

the path

of least resistance

mitte kunagi

ole rahul

teega

kõige vähema vastupanu

Ja ei oleks kunagi rahul kõige vähema vastupanu teega,

Line 12 / 20

Living might mean taking chances, but they're worth taking,

living

might mean

taking chances

but

they are worth taking

elamine

võib tähendada

riskide võtmist

aga

nad on võtmist väärt

Elu võib tähendada riskide võtmist, kuid nad on seda väärt,

Line 13 / 20

Lovin' might be a mistake, but it's worth making,

loving

might be

a mistake

but

it is worth making

aramstamine

võib olla

viga

aga

see on väärt teha

Armastus võib olla viga, aga see tasub teha,

Line 14 / 20

Don't let some Hell bent heart leave you bitter,

do not let

some

Hell bent heart

leave

you

bitter

ära anna

mingil

põrgus väänatud südamel

jätta

sind

kibedaks

Ära anna mingil põrgus väänatud südamel jätta sind kibedaks,

Line 15 / 20

When you come close to selling out, reconsider,

when

you come close

to selling out

reconsider

kui

sa tuled lähedale

väljamüümisele

mõtle ümber

Kui märkad et oled lähedal enda väljamüümisele mõtle ümber,

Line 16 / 20

Give the Heavens above more than just a passing glance,

give

the Heavens

above

more than

just

a passing glance

anna

taeva vägedele

ülal

rohkem kui

ainult

mööduv pilk

Anna taeva vägedele rohkem kui mööduv pilk,

Line 17 / 20

And when you get the choice to sit it out or dance,

and

when

you get

the choice

to sit it out

or

dance

ja

kui

sa saad

valiku

istuda

või

tantsida

Ja kui oled valiku ees kas istuda või tantsida,

Line 18 / 20

I hope you dance, I hope you dance,

I hope

you dance

Ma soovin

sina tantsid

Soovin et tantsid, soovin et tantsid,

Line 19 / 20

Time is a wheel in constant motion, always rolling us along,

time

is

a wheel

in constant motion

always

rolling

us

along

aeg

on

ratas

alati liikves

alati

rullides

meid

kaasas

Aeg on ratas mis on pidevalt liikves, alati rullides meid kaasas,

Line 20 / 20

Tell me who wants to look back on their years and wonder where those years have gone,

tell me

who wants

to look back on

their years

and

wonder

where

those years have gone

ütle mulle

kes tahab

vaadata tagasi

enda aastaid

ja

imestada

kuhu

need aastad on kadunud

Ütle mulle, kes tahab vaadata tagasi oma möödunuid aastaid ja imestada kuhu need aastad on kadunud,