Estonian flag

Räägin eesti keelt ja tahan õppida inglise keelt.

US flag

Kelly's Irish Brigade - Army of the Confederate States of America (1861-1865)

Kelly Iiri brigaad - Ameerika liitlasriikide armee (1861-1865)

Kelly's Irish Brigade

Vajuta siia, et vaadata videot

Vajuta siia, et kuulda täielikku helisalvestust

Line 1 / 18

Listen all ye that hold communion, with Southern Confederates who are bold,

listen

all

ye (you)

that

hold

communion

with

Southern Confederates

who

are bold

kuulake

kõik

te

kes

hoiate

suhtlust

koos

Lõuna konföderatsioonid

kes

on julged

Kuulake kõik kes te hoiate suhtlust Lõuna konföderatsioonidega, kes on julged,

Line 2 / 18

And I will tell you of some men for the Union, who in Northern ranks were enrolled;

and

I will tell

you

of some men

for the Union

who

in Northern ranks

were enrolled

ja

ma räägin

teie

mõnedest meestest

Liidu

kes

Põhja ridades

olid värvatud

Ja ma räägin teile mõnedest Liidu meestest, kes olid värvatud Põhja ridadesse;

Line 3 / 18

They came to Missouri in their glory, and thought at their might we'd be dismayed,

they came

to Missouri

in their glory

and

thought

at their might

we would be dismayed

nad tulid

Missouri

oma hiilguses

ja

arvasid

nende jõul

me kohkume

Ja nad tulid oma hiilguses Missouri ja arvasid, et nende jõul me kohkume,

Line 4 / 18

But they soon had a different story, when they met Kelly's Irish Brigade.

but

they

soon

had

a different story

when

they met

Kelly's Irish Brigade

kuid

nad

peagi

said

teistsugune lugu

kui

nad kohtusid

Kelly Iiri brigaadiga

Kuid nad said peagi teistsuguse loo osaliseks, kui nad kohtusid Kelly Iiri brigaadiga.

Line 5 / 18

When they met with the Irish Brigade, me boys, when they met with the Irish Brigade,

when

they met

with the Irish Brigade

my boys

when

they met

with the Irish Brigade

kui

nad kohtusid

Iiri brigaadiga

mu poisid

kui

nad kohtusid

Iiri brigaadiga

Kui nad kohtusid Iiri brigaadiga, mu poisid, kui nad kohtusid Iiri brigaadiga,

Line 6 / 18

Didn't those cowardly Lincolnites tremble, when they met with the Irish Brigade.

did not

those cowardly Lincolnites (followers of President Lincoln)

tremble

when

they met

with the Irish brigade

ei

need argpükslikud Lincolni järgijad (president Lincolni järgijad)

värisenud

kui

nad kohtusid

Iiri brigaadiga

Ei värisenud need argpükslikud Lincolni jälgijad, kui nad kohtusid Iiri brigaadiga.

Line 7 / 18

They have called us rebels and traitors, but themselves have thrown off that name of late,

they have called

us

rebels

and

traitors

but

themselves

have thrown off

that name

of late

nad on kutsunud

meid

mässajad

ja

reeturid

kuid

nad ise

on loobunud

sellest nimest

hiljuti

Nad on kutsunud meid mässajateks ja reeturiteks, kuid nad on ise sellest nimest hiljuti loobunud.

Line 8 / 18

They were called it by the English invaders, at home in the year of ninety-eight,

they were called

it

by the English invaders

at home [in Ireland]

in the year

of ninety-eight (1798, year of an Irish rebellion against Great Britain)

neid kutsuti

see

Inglise vallutajate poolt

kodus (Iirimaal)

aastal

üheksakümmend kaheksa (1798, Iiri mäss Suurbritannia vastu)

Neid kutsuti kodus selleks Inglise vallutajate poolt aastal üheksakümmend kaheksa,

Line 9 / 18

The name to us is not a new one though, 'tis one that shall never degrade,

the name

to us

is not

a new one

though

'tis (it is)

one

that

shall never degrade

nimi

meile

ei ole

uus

kuigi

see on

üks

mis

ei tohi kunagi kaduda

Kuigi nimi ei ole meie jaoks uus, on see selline, mis ei tohi kunagi kaduda,

Line 10 / 18

And it's true hearted Irishmen, in the ranks of Kelly's Irish Brigade.

and

it is

true hearted

Irishmen

in the ranks

of Kelly's Irish Brigade

ja

see on

ustav

Iiri mehed

ridades

Kelly Iiri brigaadi

Ja need on ustavad Iiri mehed Kelly Iiri brigaadi ridades.

Line 11 / 18

When they met with the Irish Brigade, me boys, when they met with the Irish Brigade,

when

they met

with the Irish Brigade

my boys

when

they met

with the Irish Brigade

kui

nad kohtusid

Iiri brigaadiga

mu poisid

kui

nad kohtusid

Iiri brigaadiga

Kui nad kohtusid Iiri brigaadiga, mu poisid, kui nad kohtusid Iiri brigaadiga,

Line 12 / 18

Didn't those cowardly Lincolnites tremble, when they met with the Irish Brigade.

did not

those cowardly Lincolnites

tremble

when

they met

with the Irish Brigade

ei

need argpükslikud Lincolni järgijad (president Lincolni järgijad)

värisenud

kui

nad kohtusid

Iiri brigaadiga

Ei värisenud need argpükslikud Lincolni jälgijad, kui nad kohtusid Iiri brigaadiga.

Line 13 / 18

Well, they dare not call us invaders, 'tis but states' rights and liberty we ask,

well

they dare not

call

us

invaders

it is

but (only)

states' rights

and

liberty

we ask

hästi

nad ei julge

kutsuda

meid

sissetungijateks

see on

aga (ainult)

riigi õigused

ja

vabadus

me küsime

Hästi, me ei julge neid kutsuda sissetungijateks, aga me palume õigusi ja vabadust,

Line 14 / 18

And Missouri, we will ever defend her, no matter how hard may be the task.

and

Missouri

we will defend

ever (forever / always)

her

no matter

how hard

may be

the task

ja

Missouri

me kaitseme

tema

alati

vahet pole

kui raske

võib olla

ülesanne

Ja Missouri, me kaitseme teda, vahet pole, kui raske ülesanne olla võib.

Line 15 / 18

Then let true Irishmen assemble, let the voice of Missouri be obeyed,

then

let

true Irishmen

assemble

let

the voice

of Missouri

be obeyed

Siis

lase

tõelised Iiri mehed

koguneda

lase

hääl

Missouri

kuuletuda

Siis lase tõelistel Iiri meestel koguneda, lase Missouri häälele kuuletuda;

Line 16 / 18

And the Northern fanatics will tremble, when again they meet Kelly's Irish Brigade.

and

the Northern fanatics

will tremble

when

again

they meet

Kelly's Irish Brigade

ja

Põhja fanaatikud

värisevad

kui

uuesti

nad kohtuvad

Kelly Iiri brigaad

Ja Põhja fanaatikud värisevad, kui nad kohtuvad uuesti Kelly Iiri brigaadiga.

Line 17 / 18

When they met with the Irish Brigade, me boys, when they met with the Irish Brigade,

when

they met

with the Irish Brigade

my boys

when

they met

with the Irish Brigade

kui

nad kohtusid

Iiri brigaadiga

mu poisid

kui

nad kohtusid

Iiri brigaadiga

Kui nad kohtusid Iiri brigaadiga, mu poisid, kui nad kohtusid Iiri brigaadiga,

Line 18 / 18

Didn't those cowardly Lincolnites tremble, when they met with the Irish Brigade.

did not

those cowardly Lincolnites

tremble

when

they met

with the Irish brigade

ei

need argpükslikud Lincolni järgijad (president Lincolni järgijad)

värisenud

kui

nad kohtusid

Iiri brigaadiga

Ei värisenud need argpükslikud Lincolni jälgijad, kui nad kohtusid Iiri brigaadiga.