Estonian flag

Räägin eesti keelt ja tahan õppida inglise keelt.

US flag

"In the Blood" - John Mayer, lyrics by Hriata Sailo

"Veres" John Mayeri poolt, sõnad kirjutanud Hriata Sailo

John Mayer

Vajuta siia, et vaadata videot.

Vajuta siia, et kuulda täielikku helisalvestust.

Line 1 / 24

How much of my mother has my mother left in me?

How much

of my mother

has left

my mother

in me

kui palju

minu emast

on jätnud

minu ema

minusse

Kui palju on minu ema minusse jätnud minu ema?

Line 2 / 24

How much of my love will be insane to some degree?

How much

of my love

will be insane

to some degree

kui palju

minu armastusest

on pöörane

mingil määral

Kui palju minu armastusest on mingil määral pöörane?

Line 3 / 24

And what about this feeling that I'm never good enough?

And

what about

this feeling

that

I am

never

good

enough

ja

mille kohta

see tunne

et

ma olen

kunagi

hea

piisavalt

Ja mis on see tunne, et ma pole kunagi piisavalt hea?

Line 4 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

kas see uhtub

vette

või

on see

alati

veres

Kas see uhtub ära vette, või jääb see alati verre?

Line 5 / 24

How much of my father am I destined to become?

How much

of my father

am I destined

to become

kui palju

minu isast

on mulle saatuseks

saada

Kui palju minu isast saan ma olema saatuse poole määratult?

Line 6 / 24

Will I dim the lights inside me just to satisfy someone?

Will I dim

the lights

inside me

just

to satisfy

someone

kas a kustutan

tuled

endas

lihtsalt

et rahuldada

kedagi

Kas ma kustutan endas tuled lihtsalt selleks, et kedagi rahuldada?

Line 7 / 24

Will I let this woman kill me, or do away with jealous love?

Will I let

this woman

kill

me

or

do away

with jealous love

kas ma lasen

sellel naisel

tappa

end

või

tegema lõpu

armukadeda armastusega

Kas ma lasen sellel naisel end tappa, või teha lõpu armukadeda armastusega?

Line 8 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

kas see uhtub

vette

või

on see

alati

veres

Kas see uhtub ära vette, või jääb see alati verre?

Line 9 / 24

I can feel the love I want. I can feel the love I need.

I can feel

the love

I want

I can feel

the love

I need

Ma tunnen

armastust

ma tahan

ma võin tunda

armastust

ma vajan

Ma tunnen seda armastust, mida tahan. Ma võin tunda armastust, mida ma vajan.

Line 10 / 24

But it's never gonna come the way I am.

But

it is going to come

never

the way

I am

kuid

see hakkab tulema

kunagi

sellisel moel

ma olen

Kuid see ei saa kunagi tulema nii nagu ma olen.

Line 11 / 24

Could I change it if I wanted? Can I rise above the flood?

Could I change

it

if

I wanted

Can I rise

above the flood

kas ma saaksin muuta

seda

kui

ma tahaksin

kas ma võin tõusta

üleujutusest pinnale

Kas ma saaksin seda muuta kui tahaksin? Kas ma saaksin pinnale tõusta?

Line 12 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

kas see uhtub

vette

või

on see

alati

veres

Kas see uhtub ära vette, või jääb see alati verre?

Line 13 / 24

How much like my brothers, do my brothers wanna be?

How much

like my brothers

do

my brothers

want to

to be

kui palju nagu

mu vennad

teevad

mu vennad

tahavad

olla

Kui palju tahavad mu vennad olla nagu mu vennad?

Line 14 / 24

Does a broken home become another broken family?

Does

a broken home

become

another broken family

kas

murtud kodu

saab olema

järjekordne murtud pere

Kas murtud kodu saab olema järjekordne murtud pere?

Line 15 / 24

Or will we be there for each other, like nobody ever could?

Or

will we be

there

for each other

like

nobody

ever

could

või

saame me olema

seal

teineteisele

nagu

keegi

kunagi

võis olla

Või saame me olema üksteise jaoks olema nii nagu keegi teine pole kunagi suutnud?

Line 16 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

kas see uhtub

vette

või

on see

alati

veres

Kas see uhtub ära vette, või jääb see alati verre?

Line 17 / 24

I can feel the love I want. I can feel the love I need.

I can feel

the love

I want

I can feel

the love

I need

Ma tunnen

armastust

ma tahan

ma võin tunda

armastust

ma vajan

Ma tunnen seda armastust, mida tahan. Ma võin tunda armastust, mida ma vajan.

Line 18 / 24

But it's never gonna come the way I am.

But

it is going to come

never

the way

I am

kuid

see hakkab tulema

kunagi

sellisel moel

ma olen

Kuid see ei saa kunagi tulema nii nagu ma olen.

Line 19 / 24

Could I change it if I wanted? Can I rise above the flood?

Could I change

it

if

I wanted

Can I rise

above the flood

kas ma saaksin muuta

seda

kui

ma tahaksin

kas ma võin tõusta

üleujutusest pinnale

Kas ma saaksin seda muuta kui tahaksin? Kas ma saaksin pinnale tõusta?

Line 20 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

kas see uhtub

vette

või

on see

alati

veres

Kas see uhtub ära vette, või jääb see alati verre?

Line 21 / 24

I can feel the love I want. I can feel the love I need.

I can feel

the love

I want

I can feel

the love

I need

Ma tunnen

armastust

ma tahan

Ma tunnen

armastust

ma vajan

Ma tunnen seda armastust, mida tahan. Ma võin tunda armastust, mida ma vajan.

Line 22 / 24

But it's never gonna come the way I am.

But

it is going

never

to come

the way

I am

kuid

see hakkab

kunagi

tulema

sellisel moel

ma olen

Kuid see ei saa kunagi tulema nii nagu ma olen.

Line 23 / 24

Could I change it if I wanted? Can I rise above the flood?

Could I change

it

if

I wanted

Can I rise

above the flood

kas ma saaksin muuta

seda

kui

ma tahaksin

kas ma võin tõusta

üleujutusest pinnale

Kas ma saaksin seda muuta kui tahaksin? Kas ma saaksin pinnale tõusta?

Line 24 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

kas see uhtub

vette

või

on see

alati

veres

Kas see uhtub ära vette, või jääb see alati verre?