Estonian flag

Räägin eesti keelt ja tahan õppida inglise keelt.

US flag

"Money In The Bank" - John Anderson

"Raha pangas" - John Anderson

John Anderson

Vajuta siia, et vaadata videot.

Vajuta siia, et kuulda täielikku helisalvestust.

Line 1 / 20

It's Friday night, baby, get ready, set, go,

it is

Friday night

baby

get ready

set

go

see on

reede öö

beebi

valmistuma

sättima

minema

On reede öö, kallike, tähelepanu, valmis olla, läks,

Line 2 / 20

Gonna take you to the Krystal and a picture show,

[I am] going

to take

you

to the Krystal

and

a picture show

ma lähen

võtma

sina

Krystalisse

ja

liikuvad pildid

Ma viin su Krystalisse ja liikuvaid pilte vaatama,

Line 3 / 20

Well, the sky's the limit, there's no price too high,

well

the sky

is

the limit

there is

no price

too high

hästi

taevas

on

piir

seal on

hind puudub

liiga kõrge

Hästi, taevas on piiriks, mitte ükski hind pole liiga kallis,

Line 4 / 20

Baby, you're the apple of my eye,

baby

you are

the apple

of my eye

beebi

sa oled

õun

minu silmast

Kallike, sa oled mu silmatera,

Line 5 / 20

Got my paycheck in my pocket and some gas in the tank,

[I have] got

my paycheck

in my pocket

and

some gas

in the tank

mul on

mu palgatšekk

minu taskus

ja

natuke bensiini

paagis

Mul on palgatšekk taskus ja natuke bensiini paagis,

Line 6 / 20

Honey, your love's better than money in the bank,

honey

your love

is

better than

money

in the bank

kullake / mesi

sinu armastus

on

parem kui

raha

pangas

Kullake, sinu armastus on parem kui raha pangas,

Line 7 / 20

I wish I had a bass boat and a Z-28,

I wish

Ihad

a bass boat

and

a Z-28 (hot Chevrolet sports car)

ma soovin

mul oleks

kiirpaat

ja

Chevrolet sportauto

Ma soovin, et mul oleks kiirpaat ja Chevrolet sportauto,

Line 8 / 20

But I guess that stuff'll have to wait,

but

I guess

that stuff

will have (must)

to wait

aga

ma arvan

need asjad

peavad

oodata

Aga ma arvan, et need asjad peavad ootama,

Line 9 / 20

'Cause I'm saving on a washer and a wedding ring,

because

I am saving

on (for)

a washer

and

a wedding ring

sest

ma hoian kokku

jaoks

pesumasin

ja

pulmasõrmus

Sest ma hoian kokku pesumasina ja pulmasõrmuse jaoks,

Line 10 / 20

I want this love to be a lasting thing,

I want

this love

to be

a lasting thing

ma tahan

see armastus

olla

kestev asi

Ma tahan, et see armastus kestaks,

Line 11 / 20

Right at the top, that's where you rank,

right

at the top

that

is

where

you rank

täpselt

tipus

see

on

kus

sa asud

Täpselt tipus on sinu koht,

Line 12 / 20

Honey, your love's better than money in the bank,

honey

your love

is

better

than

money

in the bank

kullake

sinu armastus

on

parem

kui

raha

pangas

Kullake, sinu armastus on parem kui raha pangas,

Line 13 / 20

Oh, oh, you make me feel like a million bucks,

oh, oh

you make

me

feel

like

a million bucks

oh, oh

sa teed

mina

tundma

nagu

miljon taala

Oh, oh, tekitad minus miljoni taala tunde,

Line 14 / 20

Oh, oh, I oughta drive you around in an armored truck,

oh, oh

I ought

to drive

you

around

in an armored truck

oh, oh

ma peaks

sõita

sina

ringi

soomustatud veoautos

Oh, oh, ma peaks sind ringi sõidutama soomustatud veoautos,

Line 15 / 20

Late last night, I had a crazy dream,

late

last night

I had

a crazy dream

hilja

eile öösel

mul oli

segane unenägune

Eile, hilja öösel nägin ühte segast unenägu,

Line 16 / 20

I met a man who invented a money machine,

I met

a man

who

invented

a money machine

ma kohtasin

mees

kes

leiutas

rahamasin

Ma kohtasin meest, kes leiutas rahamasina,

Line 17 / 20

He said, "I know things are tight, and times are tough",

he said

I know

things are tight

and

times are tough

ta ütles

ma tean

asjad on kitsad

ja

ajad on karmid

Ta ütles,"Ma tean, et asjadega on kitsas ja ajad on karmid."

Line 18 / 20

But he'd give me the machine if I'd give you up,

but

he would give

me

the machine

if

I would give you up

aga

ta annaks

mina

masin

kui

ma sinust loobuksin

Aga ta annaks mulle masina, kui ma loobuksin sinust,

Line 19 / 20

I just looked him in the eye and I said "No, thanks",

I looked

just

him

in the eye

and

I said

no, thanks

ma vaatasin

lihtsalt

tema

silma sisse

ja

ma ütlesin

ei, aitäh

Ma lihtsalt vaatasin talle silma ja ütlesin "ei aitäh",

Line 20 / 20

Honey, your love's better than money in the bank.

honey

your love

is

better

than

money

in the bank

kullake

sinu armastus

on

parem

kui

raha

pangas

Kullake, sinu armastus on parem kui raha pangas.