Estonian flag

Räägin eesti keelt ja tahan õppida inglise keelt.

US flag

“God Save New Zealand” – National Anthem of New Zealand

“Jumal hoidku Uus-Meremaad” – Uus-Meremaa riigihümn

New Zealand flag

Vajuta siia, et vaadata videot

Vajuta siia, et kuulda täielikku helisalvestust

Line 1 / 20

God of nations, at Thy feet, in the bonds of love we meet,

God

of nations

at thy (your) feet

in the bonds

of love

we meet

Jumal

rahvaste

sinu jalgade ees

sidemetes

armastusest

me kohtume

Rahvaste jumal, sinu jalge ees, armastuse sidemetes, me kohtume

Line 2 / 20

Hear our voices, we entreat, God defend our free land.

hear

our voices

we entreat

God

defend

our free land

kuulama

meie hääled

me palume

Jumal

kaitsma

meie vaba maa

Kuula meie hääli, me palume, Jumal, kaitse meie vaba maad

Line 3 / 20

Guard Pacific's triple star, from the shafts of strife and war,

guard

Pacific's triple star

from the shafts

of strife

and

war

valvama

Vaikse ookeani kolm tähte

nooltest

vaenlastest

ja

sõda

Kaitse Vaikse ookeani kolme tähte vaenlaste noolte ja sõja eest

Line 4 / 20

Make her praises heard afar, God defend New Zealand

make

her praises

heard

afar

God

defend

New Zealand

tegema

tema ülistused

kuulnud

kaugel

Jumal

kaitsma

Uus-Meremaa

Tee tema ülistused kuuldavaks kaugele, Jumal, kaitse Uus-Meremaad

Line 5 / 20

Men of every creed and race, gather here before Thy face,

men

of every creed

and

race

gather

here

before thy (your) face

mehed

igast usutunnistusest

ja

rass

kogunema

siin

sinu palge ees

Inimesed igast usutunnistusest ja rassist, kogunevad sinu palge ees

Line 6 / 20

Asking Thee to bless this place, God defend our free land.

asking

thee (you)

to bless

this place

God

defend

our free land

küsimine

sina

õnnistada

see koht

Jumal

kaitsma

meie vaba maa

Palume sul õnnistada seda kohta, Jumal, kaitse meie vaba maad

Line 7 / 20

From dissension, envy, hate, and corruption guard our State,

from dissension

envy

hate

and

corruption

guard

our state

lahkarvamustest

kadedus

viha

ja

korruptsioon

valvama

meie riik

Kaitse meie riiki lahkarvamuste, kadeduse, viha ja korruptsiooni eest

Line 8 / 20

Make our country good and great, God defend New Zealand.

make

our country

good

and

great

God

defend

New Zealand

tegema

meie riik

hea

ja

suurepärane

Jumal

kaitsma

Uus-Meremaa

Tee meie riik heaks ja suurepäraseks, Jumal, kaitse Uus-Meremaad

Line 9 / 20

Peace, not war, shall be our boast, but, should foes assail our coast,

peace

not war

shall be

our boast

but

should assail

foes

our coast

rahu

mitte sõda

saab olema

meie kiidelda

aga

peaks ründama

vaenlased

meie rannik

Kiitleme rahu, mitte sõjaga, aga kui peaks vaenlased meie rannikut ründama

Line 10 / 20

Make us then a mighty host, God defend our free land.

make

us

then

a mighty host

God

defend

our free land

tegema

meie

siis

võimas võõrustaja

Jumal

kaitsma

meie vaba maa

Siis tee meid võimsaks võõrustajaks, Jumal, kaitse meie vaba maad

Line 11 / 20

Lord of battles in thy might, put our enemies to flight,

Lord

of battles

in thy (your) might

put

our enemies

to flight

isand

lahingutest

sinu väes

panema

meie vaenlased

lennata

Lahingute isandad sinu käsutuses, pane meie vaenlased ära lendama

Line 12 / 20

Let our cause be just and right, God defend New Zealand.

let

our cause

be just

and

right

God

defend

New Zealand

laskma

meie eesmärk

olema õiglane

ja

õige

Jumal

kaitsma

Uus-Meremaa

Et meie eesmärk oleks õiglane ja õige, Jumal, kaitse Uus-Meremaad

Line 13 / 20

Let our love for Thee increase, May Thy blessings never cease,

let

our love

for thee (you)

increase

may

thy (your) blessings

never

cease

laskma

meie armastus

sinu jaoks

suurenema

võib

sinu õnnistus

mitte kunagi

lakkama

Et meie armastus sinu vastu suureneks, ja sinu õnnistused ei lakkaks mitte kunagi

Line 14 / 20

Give us plenty, give us peace, God defend our free land.

give

us

plenty

give

us

peace

God

defend

our free land

andma

meie

piisavalt

andma

meie

rahu

Jumal

kaitsma

meie vaba maa

Anna meile piisavalt, anna meile rahu, Jumal, kaitse meie vaba maad

Line 15 / 60

From dishonour and from shame, guard our country's spotless name,

from dishonor

and

from shame

guard

our country's

spotless name

autuse eest

ja

häbi eest

valvama

meie riigi

puhas nimi

Autuse ja häbi eest, kaitse meie riigi puhast nime

Line 16 / 20

Crown her with immortal fame, God defend New Zealand.

crown

her

with immortal fame

God

defend

New Zealand

kroonima

tema

koos surematu kuulsusega

Jumal

kaitsma

Uus-Meremaa

Krooni ta surematu kuulsusega, Jumal, kaitse Uus-Meremaad

Line 17 / 20

May our mountains ever be, freedom's ramparts on the sea,

may

our mountains

ever

be

freedom's ramparts

on the sea

võib

meie mäed

kunagi

olema

vabaduse kaitsevall

mere peal

Et meie mäed igavesti oleksid vabaduse kaitsevallid mere peal

Line 18 / 20

Make us faithful unto Thee, God defend our free land.

make

us

faithful

unto thee (you)

God

defend

our free land

tegema

meie

ustav

sinu juures

Jumal

kaitsma

meie vaba maa

Tee meid ustavaks enda juures, Jumal, kaitse meie vaba maad

Line 19 / 20

Guide her in the nations' van, preaching love and truth to man,

guide

her

in the nations' van

preaching

love

and

truth

to man

juhtima

tema

rahvajuhis

jutlustamine

armastus

ja

tõde

mehele

Aita rahvajuhil jutlustada armastusest ja tõest inimestele

Line 20 / 20

Working out Thy glorious plan, God defend New Zealand.

working out

thy (your) glorious plan

God

defend

New Zealand

välja töötamine

sinu imeline plaan

Jumal

kaitsma

Uus-Meremaa

Tööta välja oma imeline plaan, Jumal, kaitse Uus-Meremaad