Estonian flag

Räägin eesti keelt ja tahan õppida inglise keelt.

US flag

"The Night They Drove Old Dixie Down" - The Band

"Öö kuna nad lõid vana Dixie maha" - The Band

Confederate flag

Vajuta siia, et vaadata videot.

Vajuta siia, et kuulda täielikku helisalvestust.

Line 1 / 19

Virgil Kane is the name, and I served on the Danville train,

Virgil Kane

is

the name

and

I served

on the Danville train

Virgil Kane

on

nimi

ja

ma teenisin

Danville rongis

Virgil Kane on nimi, Ja ma teenisin Danville rongis,

Line 2 / 19

'Till Stoneman's cavalry came and tore up the tracks again,

until

(Union General) Stoneman's

cavalry

came

and

tore up

the tracks

again

kuni

(Liidu kindral) Stonemani

ratsavägi

tuli

ja

rebisid maha

rööpad

jälle

Kuni Stonemani ratsavägi tuli ja rebisid jälle rongi rööpad maha,

Line 3 / 19

In the winter of '65, we were hungry, just barely alive,

in the winter

of Sixty-five [1865]

we were hungry

just

barely

alive

talvel

kuuekümneviienda (tuhatkaheksasadakuuskümmendviis)

olime näljased

ainult

vaevalt

elus

Kuuekümneviieda talvel, olime näjased, ainult vaevu elus,

Line 4 / 19

By May the 10th, Richmond had fell. It's a time I remember, oh, so well.

by May

the tenth

Richmond (Capital city of the Confederacy)

had fell (had fallen)

it is

a time

I remember

oh

so (very)

well

Maiks

kümnes

Richmond (konfederatsiooni pealinn)

oli langenud

see on

aeg

ma mäletan

oi

nii (väga)

hästi

10. maiks oli Richmond langenud, see on aeg, mida ma mäletan, oi nii hästi.

Line 5 / 19

The night they drove Old Dixie down,

the night

they drove down

Old Dixie

öö

nad lõid maha

vana Dixie

Öö kuna nad lõid vana Dixie maha,

Line 6 / 19

And the bells were ringing,

and

the bells

were ringing

ja

kellad

helisesid

Ja kellad helisesid,

Line 7 / 19

The night they drove Old Dixie down,

the night

they drove down

Old Dixie

öö

nad lõid maha

vana Dixie

Öö kuna nad lõid vana Dixie maha,

Line 8 / 19

And the people were singing, they went, "Na, na, la, la, na, la, na...",

and

the people

were singing

they went

na la la la na na na

Ja

inimesed

laulsid

nad läksid

na, na, la, na, na, la

Ja inimesed laulsid, nad tegid "Na, na, la, la, na, la, na...",

Line 9 / 19

Back with my wife in Tennessee,

back

with my wife

in Tennessee

tagasi

minu abikaasaga

Tennessees

Tagasi mu abikaasa juures Tennessees,

Line 10 / 19

When one day she called to me,

when

one day

she called

to me

kuna

üks päev

ta kutsus

mind

Kui üks päev ta kutsus mind,

Line 11 / 19

"Virgil, quick, come see! There goes the Robert E. Lee!"

Virgil

quick

come

see

there goes

the Robert E. Lee [a riverboat named after the Confederate General]

Virgil

kiiresti

tule

vaatama

seal läheb

Robert E. Lee [Konföderatsiooni kindral Lee nime kandev paat]

"Virgil, kiiresti, tule vaatama, Seal läheb Robert E. Lee!"

Line 12 / 19

Now, I don't mind chopping wood,

now

I do not mind

chopping wood

nüüd

ma ei pane pahaks

halgude tegemine

Nüüd, ma ei pane halgude tegemist pahaks,

Line 13 / 19

And I don't care if the money's no good,

and

I do not care

if

the money

is no good

ja

ma ei hooli

kui

raha

ei ole hea

Ja ma ei hooli, kui raha pole hea,

Line 14 / 19

You take what you need, and you leave the rest,

you take

what

you need

and

you leave

the rest

sa võtad

mis

sul on vaja

ja

sa jätad

ülejäänu

Võtad mis vajad, ja jätad ülejäänud,

Line 15 / 19

But they should never have taken the very best,

but

they should have taken

never

the very best

aga

nad oleksid pidanud võtma

mitte kunagi

kõige paremat

Aga nad ei oleks kunagi pidanud kõige paremat võtma,

Line 16 / 19

Like my father before me, I will work the land,

like

my father

before me

I will work

the land

nagu

minu isa

enne mind

ma saan töötama/ma töötan

maa

Nagu mu isa enne mind, ma töötan maad,

Line 17 / 19

And like my brother above me, who took a Rebel stand,

and

like

my brother

above me

who

took

a Rebel stand

ja

nagu

minu vend

minu kohal

kes

võttis

mässulise seisundi

Ja nagu mu vend minu kohal, kes seisis mässuliste eest,

Line 18 / 19

He was just 18, proud and brave, but a Yankee laid him in his grave,

he was

just

eighteen

proud

and

brave

but

a Yankee

laid

him

in his grave

ta oli

vaid/ainult

kaheksateist

uhke

ja

vapper

aga

jänki

pani

tema

oma hauda

Ta oli vaid 18, uhke ja vapper, aga jänki pani ta oma hauda,

Line 19 / 19

I swear by the mud below my feet, you can't raise a Kane back up, when he's in defeat.

I swear

by the mud

below my feet

you cannot raise

a Kane

back up

when

he is in defeat

Ma luban

muda nimel

minu jalge all

saei saa tõsta

Kane'i

tagasi üles

kuna

ta on kaotanud

Ma vannun oma jalge all oleva mulla nimel, sa ei saa Kane'i tagasi üles tõsta, kui ta on kaotanud.